Työn alla olevat linjaukset: RDA_linjaukset.xlsx (versio 11.6. kokouksen jälkeen, linjaukset käyty läpi)
Taulukkoa päivitetään aina verkoston kokouksen jälkeen kahden viikon välein.


MUISTA lisätä myös mahdollisimman paljon esimerkkejä!


Tärkeät linkit:

  • No labels

1 Comment

  1. KAM-sektorin yhteisen nimitietopalvelun valmisteluprojektin  dokumentit ja kokousmuistiot: Nimitietopalvelu (2020)