Kotimaisen artikkeliviitetietokanta Arton elämä itsenäisenä tietokantana päättyy joulukuun lopussa. Jatkossa Arto on osa metatietovaranto Melindaa, mutta kuitenkin erikseen haettavissa oleva kokoelma Finnassa.

Siirtymävaiheessa Arto-tallennuksessa, myös Arton syöttölomakkeella, on TALLENNUSKATKO PERJANTAINA 20.12.  KLO 11.00 ALKAEN.

Suurin osa Arton tietueista on jo viety Melindaan, mutta tallennuksen siirtyminen Melindaan on viivästynyt Melindan muista aikatauluista johtuen.

Arton oma käyttöliittymä (arto.linneanet.fi) suljetaan 31.12. aamulla.

Jatkossa tiedot löytyvät Finnasta (finna.fi ja joidenkin Finna-verkkokirjastojen erilliset Arto-välilehdet). Arton tiedot siis haravoidaan jatkossakin Finnan indeksiin, mutta Voyager-Arton sijaan Melindasta. Pikalinkit:

Arton kuvailu, myös syöttölomakkeella tallennus, on siirtymässä Melindaan

  • Artikkelien syöttölomake pyritään avaamaan uudelleen tammikuun aikana. Syöttölomakkeella ei siis valitettavasti voi tallentaa ennen kuin Melinda-integraatio on valmis ja testattu.
  • Arton luettelointitunnukset lakkautetaan toimimasta ennen Voyager-tietokannan sulkemista, jotta viimeiset tallennukset ja tilastot ehditään saada talteen. Uusimmat Arto-viitteet (ja vanhoihin tehdyt muokkaukset) viedään Melindaan tammikuun alussa. Tätä ennen Alephin kuvailutyökalullakin kannattaa välttää artikkelitietueiden tallennusta ja muokkausta. Tuplien välttämiseksi kannattaa ainakin tarkistaa Finnasta, että kukaan ei ole ehtinyt tallentaa esim. saman lehden kyseisen numeron viitteitä jo aikaisemmin. Melindassa ei siis näy vielä ajantasaista tilannetta Arton tallennuksesta.
  • Arto-tallennuksessa käytetään jatkossa YSOa (Yleinen suomalainen ontologia) YSA-asianaston tilalla. Syöttölomakkeelta poistetaan YSA-termien tallennusmahdollisuus ja Melindaan vietäville Arto-viitteille tehdään YSO-konversio.
  • Ne joilla on Aleph-Melindan tallennustunnukset voivat käyttää niitä myös artikkeliviitteiden tallennukseen Ainakin Melinda-ympäristössä. Muille tallentajille joudumme tekemään uudet tunnukset, mutta tähän palataan tarkemmin vuodenvaihteen jälkeen.

Lisätietoa

Arton Melinda-siirtymään liittyvät kysymykset voi lähettää vielä siirtymäajan osoitteeseen arto-posti@helsinki.fi (lomalla 23.12.-27.12.). Kaikissa Melindaan liittyvissä asioissa palvelee myös melinda-posti@helsinki.fi.