Aika: 15.01.2020, 13.00-15.00

Paikka: Linna-kokoushuone ja etäyhteys

Osallistujat: Pia Backman (ÅAB), Ilkka Haataja (UniArts), Katja Hyvärinen (UEF), Mari Koskimäki (TUNI), Maria Kovero (HULib), Lea Levomaa (SAMK), Anne-Mari Salmela (UTU), Minttu Hurme (KK), Minna Kantanen (KK), Tanja Vienonen (KK)

Muistio

Alma-kirjastojen kuulumiset 1. aallon käyttöönoton jälkeen

 • Käytiin kierros osallistujien kesken
 • TY: paljon muutoksia ja toimintaa useilla rintamilla, kuvailua ei ole aloitettu täydellä teholla, sillä Alman kuvailutyökalu on keskeneräinen (osia rakentamatta, suomenkieliset ohjeet puuttuvat: RDA, formaatti) → alkuvaiheessa on paljon opittavaa
  • Omaan tietokantaan on kuvailtu niitä aineistoja, jotka ovat olleet pakollisia (varauksia jne.)
  • Primo: "Nimekkeeseen liittyvien nimekkeiden sijainnit" -toiminto on aiheuttanut hämmennystä asiakaspalvelussa
 • UEF: samassa tilanteessa kuin TY, eniten odotetaan virallista lupaa EL:ltä, että Melindasta poiminnan voi aloittaa
  • Hankintayksiköstä tullut painetta tehdä omaan tietokantaan tietueita, joita on tehty jo nyt
   • Tietueet päivitetään myöhemmin Melindan täydellisemmillä tietueilla
  • Odotetaan YSO-poiminnan alkamista
  • Primo: painetun ja e-aineiston tietueet näyttävät joskus yhdistyvän miten sattuu, vaatii konfigurointia
   • Saa myös näkymään eri tietueina
   • Myös moniosaiset monografiat yhdistyvät ja löytyvät Primosta epäloogisesti
 • HULib: valmistellaan omaa tietokantaa muutosta varten, kuulostellaan 1. aallon kokemuksia oman prosessin varalle
  • Mitä EL:n MetaLib-aineistolle tehdään, kuvaillaanko paikalliskantaan vai Melindaan?
   • Jos metatieto on tarjolla CC0-lisenssillä, ei ole syytä miksei se voisi olla Melindassa
 • TUNI: samanlaista kuin muilla 1. aallon kirjastoilla, paljon uuden järjestelmän opettelua, hankintayksikölle tehty template-tietueita, Community Zoneen tutustuttu
  • Kiireellisiä aineistoja on kuvailtu paikalliskantaan
  • Primo: asiat näkyvät eri tavalla kuin Voyagerissa → selvitelty miten prosessit menevät uudessa järjestelmässä
  • Musiikkiaineisto: osakohteet näyttävät linkittyvän väärin, selvityksessä EL:llä
 • ÅAB: samanlaisia kokemuksia kuin muilla; haluttaisiin aloittaa kuvailu, mutta odotellaan lupaa aloittaa Melindasta poiminta
  • Finna: varastotietueettomat tietueet eivät näy/löydy enää → lähetetty Finnalle tiedoksi ja korjattavaksi
   • Usein vanhoja graduja, joihin ei ole lisätty varastotietuetta (ennen julkaisuarkiston hankkimista)
  • Ruotsinkielisen replikoinnin kanssa odotellaan vielä, ensin hoidetaan Melinda-Alma-säännöt kuntoon → korjataan takautuvasti, kun asiat selviävät
 • UniArts: 2. aallon kirjasto, ihailevat 1. aallon kirjastoja, jotka joutuvat kärsimään kasvukivut uuden järjestelmän kanssa
 • SAMK: Samanlaiset tunnelmat kuin muilla 1. aallon kirjastoilla, odotellaan Melindan ja YSO-poiminnan alkamista
  • Kiireellisiä e-aineistoja ja varauksia kuvailtu omaan tietokantaan → opinnäytteiden kuvailu on tauolla
  • Asiakaspalvelussa haasteita, uuden järjestelmän ja kiireisen lukukauden alun vuoksi
   • Päivittäin uusia asioita selvitettävänä, vaikka Finna käytössä asiakaspalveluliittymänä
 • Viestien lähetys asiakkaille toimii hyvin Almassa → helpottaa asiakaspalvelua
 • Miten levyrikko vaikutti toimintaan niillä, joilla on Finna käytössä?
  • Ei merkittävää vaikutusta, mennyt muun kiireen mukana

Teknisen kokouksen (15.1.) tuoreet kuulumiset

 • Keskusteltu YSO-poiminnasta: pyydetäänkö koko YSOa vai vain suomenkielistä YSOa → useampi setti vai vain yksi? URI:t ovat samat eri kieliversioilla, niiden avulla voi yhdistää

 • Duplikaattien yhdistämistoiminto ("merge") ja normalisointisäännöt ovat aika hyvällä mallilla, nyt pitäisi aloittaa testaus oikeilla tietueilla
  • Alessandro EL:ltä testaa Alephissa
  • Sääntöjen testaus 1. aallon kirjastoissa: tehdään Villen tekemien sääntöjen mukaan (säännöt jaetaan kirjastoille)
 • Liikenne Melindaan päin: huoli siitä, että tietoa katoaa Melindasta
 • Kantakohtaiset kenttälistat EL:lle?

Kuvailuasiat

 • Cyrillux: Ville ei ole saanut Alman sääntöjä toimimaan
  • Eri merkistöillä tehdystä kuvailusta ei ole kokemusta Almassa
 • Osakentistä
  • Alma ei hyväksy osakenttäerottimia validoitujen termien valikkoa rakentaessa
  • Sisältövaihtoehdot on tehtävä osakenttä kerrallaan
  • Ohjeet löytyvät manuaalista
 • Osakohteet: suurin osa on mennyt oikein, mutta joitain hämäriä yhdistymisiä on tapahtunut Tampereella → TUNIssa Alman käyttöönoton yhteydessä yhdistetty samalla kolme tietokantaa, voi liittyä tähän
 • Yhteensidotut niteet tuottaneet hämmennystä asiakaspalvelussa keinoemoineen → asiakas ei tunnista lainojaan
 • Kuvailutyökalun käyttö
  • Työkalu on keskeneräinen, mutta sitä on käytetty kiireellisten aineistojen kuvailuun
 • Poiminta Melindasta
  • Poimintaa ei ole aloitettu
   • Keskusteltiin, että periaatteessa poiminnan voisi aloittaa, kunhan ei kuvailun yhteydessä käytä Alman "Contribute to central catalog" -toimintoa
   • Voi tehdä myös niin, että kuvailee Alephissa valmiiksi ja tarkistaa Alma-spesifit kentät, kun on tuonut tietueen Almaan
  • Tämän hetken tieto on, että Alma-kirjastojen Melinda-kuvailu alkaa ehkä tammikuussa
  • Kenttien suojaus on tehtävä Almassa, ennen kuin tieto alkaa kulkea Melindan ja Alman välillä
  • Ennen kuvailun aloitusta on tarkistettava, että uudet säännöt ja tarkistuslistat ovat käytössä kaikilla kirjastoilla
 • TY-pilotti: Melindan ja Alman välisen yhteyden testaus
  • Testattu oikeilla tietueilla Melindasta Almaan ja se näytti toimivan hyvin
  • EL:n ilmoituksen jälkeen testataan yhteyttä toiseen suuntaan
 • Alman duplikaattien yhdistämistoimintoa ("merge") on testattu ja se toimii
  • Samalla toiminnolla voi rikastaa tietueita Almassa, kun yhdistää muusta tietokannasta (Melinda, Bookwhere-tietokannat) poimitun tietueen Almassa olevaan tietueeseen
 • Replikointi, Fennica-päivitykset vapaakappalekirjastoissa
  • Koskee tietueita, joissa 042-kentässä on finb-lyhenne
  • EL testannut testiympäristössä (ei muutu), mutta vapaakpl-kirjastojen pitää vielä testata itse (hallittu testaaminen tuotantoympäristössä haastavaa)
   • Tuotannossa testin voisi tehdä illalla, kun suurin osa on lähtenyt kotiin
 • Asterista
  • YSO-asiasanat eivät ole vielä poimittavissa Almassa, lisäksi 0-osakenttä ei tule mukana → tarvitaan mukaan
  • Toimija-auktoriteetteja pystyy poimimaan, mutta 0-osakenttä ei tule mukana
  • Saadaanko 0-osakenttä takaisin, kun tietue siirtyy takaisin/exportataan Melindaan? → testattava
  • Saattaa olla niin, että tietueen tarkistus Almassa poistaa 0-osakentän auktoriteeteista
 • Toimijakirjauskenttiin saadaan vuodet mukaan Melindasta
  • Z39.50-yhteyteen pitää tehdä muutos, jonka joko EL hoitaa tai lähettää ohjeet muutoksen tekemisestä kirjastoille
 • Tietueen poistaminen omasta tietokannasta → poistaa low tagin Melindasta (toimii)
  • Entä "Suppress from catalog" -toiminto? → toiveena, että myös tämä toiminto poistaisi low tagin Melindasta → selvitettävä
  • Jos nyt poistaa tietueen Almasta, toimiiko poisto takautuvasti Melindaan (koska nyt low tagin poisto ei toimi)? → selvitettävä

Muut asiat

 • Melindan kirjastokohtaiset järjestelmätunnukset on lähetetty organisaatioiden teknisille yhteyshenkilöille
  • Alma-kirjastoissa on käytössä kirjastokohtainen Melinda-tunnus henkilökohtaisten tunnusten sijaan, jotta Melindan tietuehistoriassa näkyy mikä kirjasto on muokannut tietuetta
  • Salasanat hallinnoidaan samassa Melinda-tunnusten hallintaliittymässä
  • Henkilökohtaisilla Melinda-tunnuksilla pääsee edelleen käyttämään aputyökaluja (Muuntaja, Cyrillux jne.) ja Alephia
 • Alma-kirjastojen yhteyshenkilöiden yhteystiedot
  • Melinda-kirjastojen listalle asiakaswikiin tarvitaan julkinen osoite
  • Lisäksi tarvitaan yhteyshenkilöt kuvailu- ja teknisiin asioihin (saa olla samakin henkilö, tai palveluosoite)
  • Tarkistakaa, että asiakaswikissä olevat tiedot ovat ajan tasalla ja ilmoittakaa uudet tiedot, jos ne ovat muuttuneet
 • Viestintä Melindasta ja Almasta
  • Kumpikin viestii tahoillaan, silloin kun on tarvetta
  • Melindasta yleisemmällä tasolla → seuraavaksi kerrotaan, kun Alma-kirjastojen kuvailu alkaa
  • Almassa suunnitteilla tapahtuma kuvailijoiden kesken
 • Lisäyksiä terminologiaan:
  • Downstream = Almasta Melindaan (siirrot, säännöt jne.)
  • Upstream = Melindasta Almaan (siirrot, säännöt jne.)
  • Export = omasta tietokannasta ulos
  • Import = omaan tietokantaan sisään
  • Alman Merge = duplikaattien yhdistämistoiminto


 • No labels