Aika: 29.11.2019, 13.00-15.00

Paikka: Linna-kokoushuone ja etäyhteys

Osallistujat: Anne-Mari Salmela (UTU), Katja Hyvärinen (UEF), Maria Kovero (HULib), Mari Koskimäki (TUNI), Pia Backman (ÅAB), Minttu Hurme (KK), Minna Kantanen (KK), Tanja Vienonen (KK)

Poissa: Ilkka Haataja (UniArts, tieto valinnasta saatiin edeltävänä päivänä), Lea Levomaa (SAMK)

Asialista

 • Yleiset linjaukset
  • Melinda-yhteistyö kuvailupuolella
   • Käytännön yhteistyöryhmä siitä, kuinka Melindassa toimitaan jatkossa
  • Melinda-Alma-toimintamallityöryhmän kiwi-sivujen esittely
 • Kuvailukysymykset
 • Kuvailuprosessi
  • Melindan toimintaohje -vanha
   • Miten toteutetaan toimintaohjeen täydennys Suomen Alma-kirjastojen osalta
    • Hahmotelmia voi tehdä aiemmin, mutta tammikuun puolella vasta voidaan tehdä varsinainen kuvailuprosessikaavio
  • Kuvailijan näkökulma: Mikä konkreettisesti muuttuu ja mikä pysyy samana Melinda-yhteistyössä
   • Testausvaiheessa vaikea vielä sanoa mitään konkreettista
   • Merge-toiminto Almassa testauksessa nyt
    • Esim. Melindasta poimitaan tietue, joka ajetaan Alman tietueen päälle
    • Testaus kesken, vielä ei voi sanoa mitään tarkkaa
   • Normalisointisääntöjä eivät ole vielä valmiit, Anne-Marie EL:stä kertoo, kun valmista
   • Ville Huhtala tietää tarkemmin Alman tilanteesta, tehnyt valtavan työn normalisointisääntöjen kanssa
  • Alma-kohtaiset MARC 21 -kentät → eivät ole kotimaisessa formaatissa vielä, lisätään myöhemmin
   • Normalisointisääntöihin liittyvä MARC 21 Extensions -paketti löytyy Almasta
    • Löytyvät tällä hetkellä Turun yliopiston kirjaston testitietokannasta
   • Paikalliset asiasanastot: otetaanko näille käyttöön Alma-kohtaisia kenttiä?
   • Paikalliset luokitukset: voivat tulla Melindaan
   • Almasta Melindaan siirtyvä tietue ei saisi korvata Melindassa olevia tietoja
    • Esim. kurssikirjahuomautukset tai vastaavat
    • Kohassa kokoelmiin liittyvät tiedot tallennetaan Kohaan
  • Melinda-ID:t muutetaan standardinmukaisiksi FI-MELINDA-alkuisiksi tunnuksiksi
   • Ex Libris tekee muutoksen konversion yhteydessä (voyagerista Almaan)
  • Terminologia
   • Esim. normalisointi Almassa = Usemarconin korvaaja, tietueen muutokset Alman sääntöjen mukaiseksi
  • Kuvailuprosessi.
   • Tietueet kulkevat Almasta Melindaan ExLibriksen x-server-rajapinnan kautta, jossa ei ole tuplakontrollia. Tarkistettava ensin, onko tietue jo Melindassa.
    • Toiseen suuntaan, Melindasta Almaan, tuplakontrolli toimii (varoittaa tuplista, voi tulla eri versiotakin)
     • Tuplakontrolliin voi tehdä määrityksen siitä, millä tiedoilla tarkistaa tuplia
   • Community Zonelta poimittu tietue on tarkistettava Melindasta ennen kuin klikkaa "Contribute to Central Catalog" → tarkoittaa Melindaa
   • Lähtökohtaisesti ohjeistettu, että tarkistetaan aina ensin Melindasta
  • Replikointi Melindasta Almaan
   • Toimii jatkossa eri tavalla kuin nykyisin, ei siirry välittömästi (”on-line”) kuten nyt
   • Filtteröinti Alman työkaluilla
   • Teknisen työryhmän kokouksessa: kirjastot toivovat edelleen voivansa filtteröidä kenttiä tietueista
   • Replikointiprosessi tiheimmillään nyt tunnin välein
   • Haluttaisiin ottaa omat ja Kansalliskirjaston päivitykset (ainakin Turku, UEF)
   • Replikointiin on tarvetta, mutta yksityiskohdat ovat vielä auki
  • Tietokantatunnusten (LOW-tag) lisääminen Almassa erilainen prosessi
   • Kuvailijoiden ei tarvitse kiinnittää näihin mitään huomiota, Alma päivittää tietokantatunnukset automaattisesti Melindan suuntaan kerran vuorokaudessa
   • Lisäykset ja poistot menevät molemmat automaattisesti
  • Jatkatteko kuvailijan apuohjelmien (Muuntaja, Merge, Cyrillux, jne.) käyttöä?
   • Apuohjelmilla pystyy edelleen muokkaamaan Melinda-tietueita (toimivat ilman Alephia)
   • Muutokset kuvailija voi käydä poimimassa tietueen Melindasta "External sources"-toiminnolla
    • Lisäksi tietueet päivittyvät Almaan replikoinnin kautta, jos se on käytössä
   • Voisiko Muuntajassa ja Cyrilluxissa olla "Save as"-mahdollisuus, jolla tietueen voi tallentaa työpöydälle?
   • Almassa oma merge ja myös tietueen muuntamismahdollisuus, esim. elektronisesta painetuksi
    • Nämä toimivat vain Alma-tietueilla, eivät muuta Melindan tietueita
  • Bookwheren käyttö Almassa, korvaako Community Zone tai Alman external sources?
   • Teknisesti voi käyttää Bookwherea jos Almaan pystyy poimimaan tietueita omalta koneelta tai kierrättämään Melindan kautta
   • Usemarcon-konversio Bookwheresta, konversiosta voi tehdä oman version Almaan
   • Helsingin yliopiston kirjasto säilyttää Bookwheren käytössä, ainakin vuoden 2020
   • Turussa on testattu väylää Bookwheren ja Alman välille, import-toiminnolla
   • ÅA, Tampere, UEF myös säilyttävät Bookwhere-lisenssinsä ensi vuodelle
   • Ulkomaiset aineistot Community Zonella lähes 100 % e-aineistoa
    • Suomen Alma-kirjastojen mahdollista ladata Community Zonelle kotimaista aineistoa, niin painettua kuin e:tä
   • Bookwhere ei ole tulossa Community Zonelle, pysyy erillisenä ohjelmana
   • Bookwhere hyödyllinen monella tavalla, myös TUHAT-kannassa, jossa tarkistetaan lehtien tietoja
  • Auktoriteettien osalta Community Zonessa pystyy käyttämään useampaa asiasanastoa
   • Yksi voi olla päivittyvä, olisi hyvä jos Asteri olisi se päivittyvä → pitää varmistaa
   • Tarkistaa kuitenkin useammasta tietokannasta
   • Pitää selvittää onko mahdollista ottaa vahingossa "väärä" auktoriteetti
    • Esim. ulkomaisesta tietokannasta poimittu tietue, jossa on jo auktoriteetti
   • Kongressin kirjasto ja Ruotsin Regina -auktoriteettitietokannat ainakin käytössä
 • Asteri-tuotanto
  • Auktoriteettien teko edelleen Alephissa, siirtyvät Almaan 6 h viiveellä
   • Vielä selvitettävä millaisella viiveellä bib-tietue tulisi Alephista Almaan, jos sen tekee auktoriteettien kuvailutyön yhteydessä
   • Local-auktoriteetit mahdollisia Almassa → voisiko näitä siirtää rajapinnan kautta Asteriin, olisiko siitä hyötyä?
    • Testattava toimintaa, korvaako Asteri-auktoriteetti poistetun local-auktoriteetin automaattisesti
  • Finton rajapintojen kautta oikean muotoiset yhteisöauktoriteetit ja asiasanat yms.
  • Alma työllistänyt, mutta auktoriteettityötä tehdään kyllä
 • Tietoturva
  • Nykyisten Aleph-käyttäjätunnusten jatko, GDPR: säilytys 1-3 vuotta
  • Aleph-tunnukset säilyvät käytössä myös Alma-kirjastoilla
   • Myös Alephin voi pitää asennettuna Alman käyttöönoton jälkeen
  • Tarkoitus tiedottaa yleisemmin Melinda-kirjastoille, että käyttäjätunnuksien tarve tarkistetaan ja vanhentuneet/käyttämättömät tunnukset poistetaan
  • Melinda-tallennukset tulevat kirjastokohtaisella tunnuksella, Melindassa ei näy henkilökohtaiset tunnukset
   • Melinda-palvelut huolehtivat näistä
  • Tekninen työryhmä varmistaa, että yhteydet ovat suojattuja Melindan ja Alman välillä
 • Asiakastukimalli
  • Mistä asioista otetaan yhteyttä Ex Librikseen ja mistä Melindan palvelupostiin?
  • Jatkossa Alma-kirjastojen tekninen tuki on Ex Libriksellä
  • Melindan toimintoihin liittyvissä asioissa kannattaa ottaa edelleen yhteyttä melinda-postiin
 • Viestintä ja ohjeistus
  • Koulutuswebinaarin ideointi (voi siirtyä myös myöhempään kokoukseen)
   • Voisi kutsua työpajaksi, johon voi osallistua Alma-kirjastojen kuvailijat laajemmin
   • Kaksi työpajaa, yksi alkuvuodesta 2020 ja myöhemmin toinen tilaisuus → kaikki kiinnostuneet Alma-kuvailijat tervetulleita
   • Vertaistukea, yhteistyökuvioiden suunnittelua, kokemusten jakamista
  • Ryhmän toiminnan tiedotus
   • Voisi keskustella joulukuun isommassa kokouksessa
   • Tanja lähettää tämän kokouksen muistion tiedoksi Jussi Piipposelle
  • Sovitaan alustava kokoontumissykli ja muu toiminta
   • Seuraava kokous 17.12. klo 11-12
    • Työpajan suunnittelua
    • Avoimien asioiden selvittelyä
   • 15.1.2020 klo 13-15
   • 28.1.2020 klo 10-12
   • Tanja lähettää kalenterikutsut


 • No labels