FinELibin ohjausryhmän kokouksen 4/2019 (29.11.) esityslistalla on mm. konsortion tulevaisuuden visio, FinELib-sopimukset avoimen julkaisemisen näkökulmasta ja esitys työryhmän nimeämisestä konsortion kustannustenjaon kehittämiseen.

Esityslista on luettavissa tästä ja esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).