Osallistujat

 • Pia Backman, Åbo Akademis bibliotek
 • Katja Hyvärinen, Itä-Suomen yliopiston kirjasto
 • Heli Kokkinen, Turun yliopiston kirjasto
 • Mari Koskimäki, Tampereen yliopiston kirjasto
 • Maria Kovero, Helsingin yliopiston kirjasto
 • Jussi Kärki, Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto
 • Lea Levomaa, Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto
 • Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto
 • Anne-Mari Salmela, Turun yliopiston kirjasto
 • Minttu Hurme, Kansalliskirjasto
 • Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto
 • Minna Kantanen, Kansalliskirjasto
 • Lassi Lager, Kansalliskirjasto
 • Minna Olkinuora-Tauru, Kansalliskirjasto
 • Tanja Vienonen, Kansalliskirjasto

Muistio

Kokouksen avaus (Nina Hyvönen)

 • Toimintamallityöryhmän tehtävänä on sopia yhteisistä linjauksista sen suhteen, kuinka Melinda-yhteistyö jatkuu Alma-kirjastojen kanssa
  • Käsitellään käytännön asioita Melinda-yhteistyöhön liittyen
 • Melindan ensisijainen yhteysosoite on melinda-posti ([email protected])
  • Henkilömuutoksien vuoksi yksittäisille asiantuntijoille lähetetyt viestit voivat jäädä huomaamatta, palvelupostia seuraa useampi silmäpari
 • Alman ensisijainen yhteysosoite on Suomen Alma-kirjastojen ohjausryhmä, sihteerinä toimi Jussi Piipponen (tarkempi listaus Alman tilannekatsauksessa alla)

Alma-kirjastojen tilannekatsaus (Ulla Nygren)

 • Ulla Nygrén ja Heli Kokkinen Turun yliopiston kirjastosta esittelivät Alma-kirjastojen tämän hetkistä tilannetta
 • Lumikko-kirjastot olivat alun perin hankintakonsortio, mutta kilpailutuksen jälkeen todettiin, että yhteinen foorumi tarvitaan niin kauan, kunnes käyttöönotot on saatu tehtyä
  • On sovittu, että hankintakonsortion ohjausryhmä jatkaa toimintaansa siihen asti
  • Nimi vaihdettu Suomen Alma-kirjastoiksi
 • Suomen Alma-kirjastojen ohjausryhmän kokoonpano:
  • Kimmo Tuominen, HY (pj)
  • Ulla Nygrén, TY
  • Riitta Lähdemäki, TUNI
  • Miia Willman, LUT
  • Tarja Koskimies, SeAMK
  • Antti Virrankoski, Eduskunnan kirjasto
  • Hankinnan projektipäällikkö: Petri Tonteri, TUNI
  • Juridinen asiantuntija: Jaakko Uotila, TY
  • Sihteeri: Jussi Piipponen (HY)
 • Ohjausryhmä koordinoi Suomen Alma-kirjastojen yhteistyötä, kunnes kaikki kirjastot ovat saaneet Alman käyttöön
 • Tässä vaiheessa Alma-kirjastoissa toivotaan, että yhteydenotot lähetetään ensin ohjausryhmälle, josta viestiä jaetaan eteenpäin
 • Ohjausryhmä käsittelee esiin tulevat asiat yhdessä ja se voi toimia nopeastikin esim. sähköpostikokouksilla
 • Teknisen työryhmän (Alma, Finna, Melinda) viestintä etenee samoin Alma-ohjausryhmän kautta
 • Heli Kokkinen kertoi tarkemmin 1. aallon etenemisestä:
  • Käytössä Ex Libriksen (EL) käyttöönottoraami
  • Toinen käyttöönottoaalto on ”on boarding” -vaiheessa
  • Ensimmäinen aalto nyt implementointivaiheessa, joka kestää 5-6 kk
   • testilataus tehtiin syyskuussa, jolloin saatiin sandbox käyttöön
   • 1. aalto ”go live” 23.12.2019, 2. aalto heinäkuussa 2020
  • Teknisen ryhmän kansallisia kokouksia järjestetään kahden viikon välein
   • Kaikkien organisaatioiden projektipäälliköt mukana, jotta tietoa saadaan jaettua
   • Organisoitu EL:n kanssa, lisäksi erilliset palaverit aaltojen kanssa
 • Jokainen Alma-organisaatio on tehnyt omat suunnitelmansa organisoitumisesta
 • Marraskuussa on testattu kuinka erilaiset säädöt toimivat,
  • EL kouluttaa tietyn määrän henkilökuntaa, jotka kouluttavat eteenpäin omissa organisaatioissaan, tämä jatkuu joulukuun puoliväliin
 • Suurin osa kirjastoista on suljettu joulun ajan, joten järjestelmän julkaisua ei luultavasti markkinoida kovin paljon heti sen tapahtuessa, vaan vasta loppiaisen jälkeen
  • Tiedossa oleva poikkeus: Itä-Suomen yliopiston kirjasto auki jo 2.-3.1.2020
 • Luultavasti ei ole odotettavissa suurta kuvailuryntäystä heti 23.12. jälkeen, todennäköisempää vasta uuden vuoden jälkeen
 • Sisäinen työ jatkuu joulun aikana, tehdään varausten siirtoja yms.
 • Hankinta ja luettelointi menevät kiinni joka tapauksessa joulukuun alussa, lainaus ja palautus suljetaan pe 20.12.

Alma-kirjastot ja Melinda-yhteistyö (Minna Olkinuora-Tauru)

 • Esitys
 • Minna Olkinuora-Tauru esitteli Melindan nykytilannetta
 • Kansallinen kuvailun ekosysteemi muotoutuu Melindan ympärille, jossa yhteistyö on perustunut pitkälti kirjastosektoreihin, minkä pohjalta kehitystyötäkin on pääsääntöisesti tehty
 • Musiikin ja e-aineistojen kuvailu on kasvanut merkittävästi, varsinkin Violan ja yleisten kirjastojen suurten musiikkikokoelmien tietokantaan lisäämisen jälkeen
  • Toimintamallityöryhmään olisi hyvä saada mukaan myös Alephia ennen käyttänyt musiikin kuvailija Alma-kirjastoista
   • Melinda-Alma-yhteistyön varmistamiseksi myös musiikin kuvailun osalta sovittiin, että Melinda-palvelusta lähetetään pyyntö ohjausryhmälle
   • Tampereen yliopiston kirjastossa on alustavasti puhuttu, että Leeni Pukkinen voisi olla ryhmän kokouksissa mukana tarvittaessa
    • Tämä on vielä käsiteltävä Alma-kirjastojen ohjausryhmässä
    • Lassi Lager lähettää viestin ohjausryhmän sihteerille Jussi Piipposelle
 • Melinda-yhteistyö muuttuu nyt myös yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastojen kanssa sektoripohjaisesta jaottelusta järjestelmäpohjaiseksi
  • Sama käytäntö kuin yleisten kirjastojen kanssa, koska niissä on aina ollut käytössä useita eri järjestelmiä
 • Tärkeintä on varmistaa, että kaikki ymmärtävät mitä järjestelmätoimittaja tekee ja mitä Melinda-palveluissa voidaan tehdä
  • Tarkoittaa myös sitä, ettei kirjastokohtaisia erillisratkaisuja voi enää olla
  • Kun kuvailu tehdään Alephilla, kuvailijat voivat mahdollisissa ongelmissa olla yhteydessä suoraan melinda-postiin
  • Kun kuvailu tehdään Almalla, viestit tulee lähettää järjestelmätoimittajan tukipalvelun mukaisesti, josta he lähettävät viestin melinda-postiin, jos on tarvetta
  • Jatkossa Melinda ei siis pysty ensisijaisesti auttamaan Alma-kuvailijoita teknisissä asioissa, vaikka alkuun kysymyksiä lähetetään varmasti, jos ei tiedetä keneen pitäisi missäkin tilanteessa ottaa yhteyttä
  • Nyt tiedetään jo, ettei Alma-kuvailu todennäköisesti ole viiveetöntä siinä, miten tietue siirtyy Melindaan
 • Järjestelmäntoimittajan ja Melinda-palvelun välisistä vastuista on sovittu Melinda-palvelussa myös muiden ulkoisia järjestelmiä käyttävien kanssa
  • Määrittely on Alma-ohjausryhmän pöydällä, koska tietenkin toivotaan palvelun säilyvän hyvänä
 • Melindassa ollaan aloittamassa kumppanuusmallipilottia, jossa tietyn järjestelmän käyttäjille on määritelty yhteyshenkilö Melinda-palveluissa
  • Alma-kirjastojen asiakaskumppani on Tanja Vienonen
  • Koha-korkeakoulukirjastojen Tarja Mäkinen ja
  • Yleisten/erikoiskirjastojen (Aurora/Axiell Finland) on Eeva-Riitta Peltonen
  • Melinda-posti on myös asiakaskumppanien kohdalla ensisijainen yhteysosoite
 • Suunnitelmissa on tehdä keväällä 2020 palautekysely 1. aallon Alma-kirjastoille

Melindan toimintaohje Alma-kirjastojen osalta (Minna Kantanen)

 • Melindan toimintaohje
 • Minna Kantanen esitteli Melindan toimintaohjetta (linkki yllä)
 • Toimintaohjeessa on määritelty Melindan ja paikallistietokannan työnjako ja mm. replikointi
  • Auroralle ja Koha-Tätille on tehty erilliset ohjeet
  • Kaikkia järjestelmiä koskevat replikointiasetukset on tarkoitus lisätä toimintaohjeeseen Replikoinnin perustiedot -sivulle
  • Kuvailuprosessi Melindassa: samanlainen kaavio on tarkoitus muodostaa tämän ryhmän toiminnan tuloksena
 • Minna Kantasen tehtävänä on ollut pitää koulutuksia Melinda-kuvailusta
  • Aurora-kirjastojen kanssa koulutukset järjestetty niin, että mukana on ollut Axiell Finlandin edustaja ja Melindan kouluttaja
  • Myös Alman osalta samanlainen yhteinen koulutus/webinaari olisi hyvä järjestää, jossa kerrotaan, kuinka kuvailu muuttuu käytännössä
   • Yhteinen koulutus sai kannatusta yleisesti kokouksessa

Melinda-Alma teknisen integraation tilanne (Lassi Lager ja Minttu Hurme)

 • Esitys
 • Kokouksessa käytettiin viime kuussa Kirjastoverkkopäivillä pidetyn esityksen dioja
 • Käytetään valmiiksi määriteltyä EL:n tarjoamaa integraatiomallia
 • Haasteena se, että integraatio perustuu vahvasti Aleph-spesifeihin rajapintoihin
 • Alephista ollaan lähivuosina siirtymässä toiseen kuvailujärjestelmään, joten odotettavissa on, että Alma-integrointi tehdään uudestaan järjestelmänvaihdon jälkeen
 • Nyrkkisääntö Alma-kuvailussa: bibliografinen tieto ei siirry ilman ihmisen toimintaa kuvailutapahtuman yhteydessä Melindaan
  • Massatuontina Almaan tuodut tietueet eivät siirry Melindaan automaattisesti
  • Automaattisesti hoidetaan Melindan tietokantatunnusten käsittely:
   • Kun Alma-paikalliskantaan poimitaan Melinda-tietue tai Alma-paikalliskannan tietue kontribuoidaan Melindaan, päivittäinen eräajo lisää Melinda-tietueeseen paikalliskannan tietokantatunnuksen
   • Kun Melinda-ID:llinen tietue poistetaan paikalliskannasta, sama päivittäinen eräajo poistaa paikalliskannan tietokantatunnuksen Melinda-tietueesta
 • Replikoituminen Melindasta Almaan ajastetaan toimimaan Almasta käsin
  • Tämä tarkoittaa, ettei ruotsinkielistä replikoitumista valitettavasti pystytä enää tarjoamaan Melindan puolelta, sillä tämä riippuu Alma-järjestelmästä
   • Åbo Akademin edustaja kertoi kokouksessa, että he tekevät replikointisäännöt itse
   • Minttu Hurmeelta saa tiedon, miten usemarcon-käännöksen voi löytää Githubista
 • Normalisointisäännöt Almassa ottavat huomioon kotimaiset kentät, mutta ne menevät eri kenttiin Almassa, jotta eivät kirjoitu yli kansainvälisistä tietokannoista tulevilla kentillä
 • Auktoriteettitiedot tulevat 6 h välein Almaan, tästä on sovittu EL:n kanssa
  • Valitettavasti auktoriteettien kuvailua ei voi tehdä Almassa, vaan se tulee tehdä Alephissa
  • Aleph-tunnukset säilyvät kaikilla Alma-kirjastoilla, joten bib-tietueen lisääminen auktoriteetin teon yhteydessä lienee mahdollista
   • Tietueen voi käydä poimimassa Almaan, ellei se replikoidu automaattisesti
 • Finton sanastoissa on Almassa sama päivityssykli kuin Asterin tiedoissa
 • Reaaliaikaiset saatavuustiedot eivät toimi Alman kanssa, kuten eivät Kohankaan kanssa, Melindan OPAC:ssa, mutta tämä ei taida olla akuutein tehtävä
 • Melindan palvelinsiirto tehdään itsenäisyyspäivänä 6.12.2019
  • Ei vaikuta kuvailuun Alma-kirjastoissa, koska kuvailu on joka tapauksessa jo poikki
 • Melinda-ID:n päivitys Voyager-kantoihin:
  • Suurin osa on tehty 1. aallon kirjastoille, muutama kanta vielä jonossa
  • ID:t tarvitaan, jotta saadaan tuplakontrolli toimimaan
 • Kysyttiin 505, 520 -kenttien 9-osakentästä: osakenttä on laajasti käytössä, jotta ne toimivat kaikissa kentissä
  • Osakenttien muuttamisen kanssa pitää olla varovainen, koska niitä voidaan tarvita muissa järjestelmissä, vaikka toisissa ei

Ryhmän organisoituminen, työskentelytavat, kokouskäytännöt ja tulosten dokumentointi (keskustelu, Nina Hyvönen puheenjohtajana)

 • Kansalliskirjastolla on päävastuu yhteistyön varmistamisessa
 • Työryhmän dokumenttien tallennuspaikaksi sovittiin Melindan asiakaswiki
  • Agenda ja muistio tulevat wikiin ja lähetetään ohjausryhmälle, muistio lähetetään sähköpostitse ensin osallistujille tarkistettavaksi
 • Käytännön toiminta ryhmän sisällä päätettävää, Alma-ohjausryhmälle suuremmat linjanvedot
 • Kansalliskirjastosta mukana Minna Kantanen, Tanja Vienonen ja Minttu Hurme Melinda-palveluista
 • Alma-kirjastoista samoin asiantuntijat mukana ryhmässä, ne jotka nyt on sovittu ja musiikin kuvailija ohjausryhmän päätöksen mukaan
 • Etäyhteysvälineenä käytetään jatkossa Zoomia, Tanja Vienonen lähettää linkin seuraavaan kokouksen kalenterivarauksessa
 • Seuraava kokous on perjantaina 29.11. klo 13-15
 • Sovittiin, että torstaina 19.12. klo 14-16 kokouksessa myös johtajat mukana

Avoimia kysymyksiä

Viestintä ja ohjeistus

Tietoturva:

 • Nykyisten Aleph-käyttäjätunnusten kohtalo, GDPR: säilytys 1-3 vuotta

Kuvailukysymykset:

 • Kenttien mäppäykset, jos jokin kenttä tarkoittaa eri asiaa Almassa kuin Melindassa, esim. 09x-kenttien käyttö.

Kuvailuprosessi:

 • Kuvailijan näkökulma: Mikä konkreettisesti muuttuu ja mikä pysyy samana Melinda-yhteistyössä?
 • Terminologia
  • Esim. normalisointi Almaan
 • Kuvailuprosessi. Tietueet kulkevat Almasta Melindaan ExLibriksen x-server rajapinnan kautta, jossa ei tuplakontrollia. Tarkistettava ensin, onko tietue jo Melindassa.
 • Replikointi, toimii jatkossa eri tavalla kuin nykyisin, ei siirry välittömästi (”on-line”) kuten nyt. Filtteröinti Alman työkaluilla.
 • Tietokantatunnusten (LOW-tag) lisääminen Almassa erilainen prosessi.
 • Jatketaanko Alma-ympäristössä kuvailijan apuohjelmien (Muuntaja, Merge, Cyrillux, jne) käyttöä?

Asteri-tuotanto:

 • Auktoriteettien kuvailutyö edelleen Alephissa. Tehdäänkö tällöin myös bib-tietue Alephissa? Auktoriteetit haravoidaan Asterista Almaan näillä näkymin kuuden tunnin välein.

 • No labels