Suomessa tehtävää kirjastoaineistojen kuvailutuotantoa koordinoidaan ja kuvailun muutoksia viedään eteenpäin kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien avulla. Ryhmien kokoonpanot tarkistetaan kaudelle 2020-2021. Jos olet kiinnostunut, kysy esimieheltäsi lupa osallistumiseen ja ilmoittaudu pikimmiten ehdolle ottamalla yhteyttä kuvailuryhmien yhteyshenkilöihin:


Kuvailustandardiryhmä: [email protected]  

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA): [email protected]  

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä: [email protected]  

Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä (Muusa): [email protected]  


Lisätietoja ryhmistä löydät kuvailuyhteistyön asiakaswikistä: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=85463356

  

Kunkin kirjastosektorin (yliopistokirjastot, ammattikorkeakoulukirjastot, yleiset kirjastot ja erikoiskirjastot) johtoryhmä tai neuvosto nimeää omat edustajansa ryhmiin Kansalliskirjaston esittelystä. Edustajien tehtävänä on tuoda esille oman sektorinsa tarpeita kuvailun kehittämisen suhteen ja välittää tietoa kokouksissa käsitellyistä asioista omille sidosryhmilleen.