Melindan ja Alman välistä integraatiota on suunniteltu teknisessä työryhmässä ja sitä toteutetaan Kansalliskirjaston ja Ex Libriksen asiantuntijoiden yhteistyönä. Tavoitteena on, että integraatio on täysin valmis joulukuussa, kun ensimmäisen aallon kirjastot siirtyvät Almaan.

Kansalliskirjasto järjesti korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen johtajille 23.9.2019 webinaarin, jossa päätettiin perustaa siirtymävaiheen ajaksi myös toinen työryhmä, jossa käsitellään Alma-kirjastojärjestelmän käyttöönottavien kirjastojen ja metatietovaranto Melindan yhteistyön toimintamallia ja yhteisiä kuvailukäytäntöjä - eli muita kuin tekniseen integraatioon liittyviä kysymyksiä. Marraskuussa toimintansa aloittavaan ryhmään on kutsuttu Alma-kuvailuun siirtyvien kirjastojen edustajia.

Ensimmäisessä aallossa Almaan siirtyvien kirjastojen Voyager-tietokantoihin tehdään kaksi konversiota marraskuun aikana

Kuluvalla viikolla teknisessä työryhmässä kävi ilmi, että integraation toimiminen luotettavasti edellyttää Melinda-tietueen tunnistetta paikalliskantojen tietueissa. Tunniste on puuttunut sellaisista tietueista, jotka eivät ole milloinkaan replikoituneet Melindasta Voyager-tietokantoihin. Joissain tietokannoissa Melinda-tunniste puuttuu suurimmasta osasta tietueita, mutta osassa se on lisätty esimerkiksi tietokantojen yhdistämisen yhteydessä. Keskustelujen pohjalta päädyttiin siihen, että näiden puuttuvien Melinda-tunnisteiden lisääminen onnistuu helpoiten, jos Kansalliskirjasto tekee sen keskitetysti ennen Voyager-tietokantojen metatietojen siirtämistä Almaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että marraskuun aikana tehdään erillisiä konversioita ja konvertoitujen tietueiden eräajoja ensimmäisessä aallossa Almaan siirtyvien kirjastojen tietokantoihin. Tiukasta aikataulusta johtuen konversiot käynnistetään välittömästi. Tarkkaa tietokantakohtaista aikataulua ei pystytä kertomaan, mutta kunkin tietokannan yhteyshenkilöitä informoidaan erikseen, kun tietokantakohtainen konversio ja eräajo käynnistetään. Isojen tietokantojen eräajoissa voi kulua useita päiviä. Kirjastojen kuvailijoita informoidaan, jos replikointi otetaan väliaikaisesti pois päältä. Toisen aallon kirjastojen tietokannat konvertoidaan alkuvuoden aikana.

Lisäksi Voyager-paikalliskantojen YSO-konversiot ovat käynnistyneet. Näissäkin Almaan ensimmäisessä aallossa siirtyvät kirjastot konvertoidaan marraskuussa. Konversiot tapahtuvat limittäin Melinda-tunnisteiden lisäyskonversioiden kanssa, mutta nämä kaksi konversiota kohdistuvat suurelta osin eri tietueisiin eikä niitä ole mahdollista yhdistää. YSO-konversioiden edistymistä voi seurata YSAsta YSOon -wikin Paikalliskantojen konversioiden tilanne -sivulla, jota päivitetään tilanteen mukaan.

Lisätietoja:

Melindan kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru, minna.olkinuora-tauru (at) helsinki.fi, tietojärjestelmäpäällikkö Lassi Lager, lassi.lager (at) helsinki.fi