Kieliasetukset

Kieliversioiden ja oletuskielen valinta

Näkymässä käytettävät kieliversiot määritellään Näkymän tiedot -välilehden kohdassa Käyttöliittymän kieli:

Oletuskieli määrittää minkä kielisenä näkymän käyttöliittymän tekstit näytetään. Käyttäjä voi halutessaan vaihtaa kieltä yläreunan navigointipalkin linkeistä. Voit muokata tekstien käännöksiä tiedostonhallinnan kautta.

Kielikäännökset

Näkymän käyttöliittymän tekstisisältö on tallennettu erillisiin kielikäännöstiedostoihin, joita muokataan "Kielikäännökset" -välilehdelllä:

Ensimmäisessa palstassa on tekstin koodi ja seuraavissa käännökset näkymän eri kielillä. Muokatut tai uudet tekstit näytetään vihreällä. Käännöksiä muokataan valitsemalla koodin vieressä oleva muokkauspainike ():

Kielikäännökset, joiden koodi päättyy '_html' voivat sisältää HTML-koodia. Koodissa tulee käyttää yksinkertaisia lainausmerkkejä (heittomerkkejä) tavallisten lainausmerkkien sijaan. Esimerkiksi linkin HTML-koodi merkitään: 

<a href='http://www.finna.fi'>Linkki</a>

Toiset käännökset sisältävät muuttujia, jotka korvataan sopivalla sisällöllä ennen tekstin näyttämistä. Esimerkiksi seuraavassa käännöksessä "%%date%%" korvataan lähimmällä eräpäivällä:

closest_due_date = "Lähin eräpäivä %%date%%"

Muuttujat on sijoitettu "%%" merkkien sisään ja nämä tulee jättää paikoilleen käännöstä muokattaessa. 

Muokatun käännöksen voi myös palauttaa alkuperäiseen tilaansa klikkaamalla "palauta alkuperäinen käännös".

Käännöksen voi jättää tyhjäksi syöttämällä kenttään "###". 

Listalle voi myös lisätä uuden käännöksen valitsemalla Lisää uusi käännös. Yksi tapa helpottaa lisättyjen käännösten nopeaa löytämistä ja hahmottamista listalta on käyttää näiden koodissa yhteistä etuliitettä esim. "custom_" tai jotain toista omiin käytäntöihin soveltuvaa yhdistävää nimitystä.

Muokatut käännökset tallennetaan näkymän muiden asetusten tapaan klikkaamalla Tallenna. Tallennuksen jälkeen uudet käännökset ovat käytettävissä myös sivupohjissa (<?= $this->translate("<koodi>") ?>).

Selaimen Etsi-toiminto helpottaa muokattavan koodin löytämistä käännöslistauksesta.

Erityisiä käännöskoodeja

Finnassa on mahdollisuus kääntää myös tekstejä, jotka tulevat alunperin Finnan ulkopuolelta. Tällaisia ovat esim. sijaintitiedot ja tietueiden sisältämät linkkitekstit. Tässä on listattu etuliitteitä, joilla näistä teksteistä saa tehtyä käännöskoodeja.

Käännettävä tekstiKoodin etuliiteEsimerkkikoodiLisätietoja
Linkkien kuvaukset tietueistalink_link_Linkki E-kirjaan
Niteen tilastatus_status_Borrowed
Niteen sijainti (ks. myös kirjastokohtaiset käännökset alla)location_location_Boktornet
Varaus matkalla noutokirjastooninstitution_

Varausryhmärequest_group_

Kirjaston valinta sisäänkirjautumisessa, saatavuustiedoissa ym.source_source_abo
OpenURL-linkityksen (SFX, Alma tms.) palveluiden nimet

service_[palvelun tyyppi]_

service_

service_getFullTxt_Unpaywall

service_Unpaywall

Mahdolliset palvelun tyypit ovat getFullTxt, getHolding ja getWebService. Käännöskoodia pelkällä service_ -etuliitteellä yritetään hakea, jos palvelukohtaista koodia ei löydy.

Kirjastokohtaiset käännökset Alma-kirjastoissa

Alma-kirjastoissa jokaisella kirjastolla on oma etuliite, jotta käännöskoodit eivät sekoitu keskenään. Esim. Åbo Akademin etuliite on abo_alma_ eli käännöskoodi olisi esim. abo_alma_Boktornet. Lisäksi varausten noutopaikoilla on etuliitteenä kirjastokohtainen liite + pickup_location, eli esim. abo_alma_pickup_location_Boktornet. Noutopaikoissa on kaksi erityistä käännösavainta, esim. abo_alma_pickup_location_home_address ja abo_alma_pickup_location_work_address, joilla voi kääntää koti- tai työosoitteen noutopaikoissa.

Kirjastokohtaiset käännökset Koha-kirjastoissa (Kohan yhteisöversio)

Koha-kirjastoissa jokaisella kirjastolla on oma tunniste, jotta käännöskoodit eivät sekoitu keskenään.

  • Sijaintipaikoille suositeltu muoto on location_{tunniste}_{koodi} eli esim. location_vanaicat_HAMKA (HAMK:n tunniste on vanaicat). Vaihtoehtoinen muoto on ilman location_ -etuliitettä, jotta vanhat käännökset toimisivat edelleen.
  • Kokoelmakoodien käännöksessä käytetään collection_ -etuliitettä, jolloin käännöskoodi olisi esim. collection_vaski_KER.

Kielikäännösten päivittäminen usean näkymän välillä

Mikäli on tarpeen käyttää samoja muokattuja kielikäännöksiä useassa näkymässä saman organisaation sisällä (esimerkiksi yhteiskirjastojen useat näkymät), tämä onnistuu asettamalla näkymälle ns. ylänäkymä, jonka käännökset kopioidaan alinäkymiin seuraavasti: 

  • Ylänäkymän paikalliset käännökset kopioidaan alinäkymiin näkymän tallennuksen yhteydessä tai kun näkymän ylänäkymää vaihdetaan. 
  • Ylänäkymästä kopioitava käännös ei ylikirjoita alinäkymän paikallista käännöstä.
  • Ylänäkymästä kopioituja käännöksiä ei voi poistaa alinäkymästä, mutta niitä voi muokata paikallisesti. 
  • Jos käännös poistetaan ylänäkymästä, käännös jää alinäkymään ja käyttäytyy kuten paikallinen käännös. Käännöksen voi tämän jälkeen poistaa alinäkymästä normaaliin tapaan.
  • Alinäkymään voi luoda uusia paikallisia käännöksiä, eivätkä nämä vaikuta ylänäkymään.

Oletuksena näkymällä ei ole ylänäkymää. Ylänäkymä asetetaan Yleiset asetukset -välilehdellä:

Näkymähierarkia on rajattu: näkymällä voi olla yksi ylänäkymä, tai yksi tai useampia alinäkymiä.

  • No labels