You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 16 Next »

Kuvailtavan aineiston luomispaikka

 

 

Milloin luomispaikka tallennetaan?

Kuvailtavan aineiston luomispaikka tallennetaan, mikäli sen merkitsemistä pidetään tarpeellisena; tiettyjä aineistoja (esimerkiksi elokuvat ja musiikki) kuvailtaessa luomispaikan tallentamista on pidetty perinteisesti keskeisenä. Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän fiktioaineistoryhmä suosittelee luomispaikan tallentamista myös muussa fiktionaineistossa.

Paikan selvittämiseen käytetään tarpeen mukaan myös aineiston ulkopuolisia lähteitä.

 

Käytetyn ilmaisun valinta

Luomispaikka tallennetaan mahdollisimman tarkasti käyttäen vakiintuneita maantieteellisiä nimiä.

 

Täsmentäviä ohjeita Marc 21 -formaatissa käytettävistä aikamäärekentistä

Luomispaikka voidaan tallentaa koneymmärrettävään muotoon Marc 21 -formaatin kenttään 045 tai 046 sekä tiedonhakijalle näytettävään muotoon kenttään 388. Myös joillain luokituksilla ilmaistaan luomisaikatieto, joten 0XX-kentät on syytä muistaa kyseisiä luokituksia käyttävissä kirjastoissa. Huomaa: luomisaikaa ei voi enää tallentaa 6XX-kenttiin, sillä aiemmin käytössä ollut 648-kentän ensimmäinen indikaattori on poistunut formaatista; ks. kuitenkin alla kenttä 655.

082  Deweyn luokitus, DDC  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

257  Tuottajan maa  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan elokuvan tuotantomaa(t).

370  Paikkamerkintö  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan teoksen tai ekspression (mukaan lukien kokoomateokset) tai kokoomateokseen sisältyvien teosten tai ekspressioiden luomispaikka. Elokuvien ja televisio-ohjelmien osalta tallennetaan kuitenkin ensisijaisesti tuotantomaa(t).

655  Aineiston lajityyppi/muoto hakuterminä  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kentän |z-osakenttään tallennetaan luomispaikka vain poikkeustapauksessa eli niiden ulkomaisten erikoisalojen muoto- tai lajityyppiasiasanastojen osalta, joissa käytetään ketjuja.

 

Esimerkkejä

Esimerkeissä on mukana vain ne kentät, jotka sisältävät luomispaikkamääreitä joko koodeina, luokituksina tai asiasanoina. Huomautukset ovat kursiivilla ja vertailun vuoksi esitetyt Kongressin kirjaston asiasanaston asiasanat ruskealla värillä.

 

Yksittäinen paikkakunta, ml. maakunta, lääni tms.

Zacharias Danielsson Palmin Een lijten frögde sangh öfwer den: härliga victoria, som hans excell: herr greff Königzmarck, vppå Landtrügen den 7. Januarij 1678. lyckeligen öfwer Sweriges rijkes hädske fiender erhölt, hwilken sång uthi Brahestadz kyrckia den 4. Martij bleff siungen och spelat. Teoksen luomispaikka Raahe.

370 __  |g  Raahe  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p105112     (paikkakunnan tarkkuus)

370 __  |g  Brahestad  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p105112     (sama)

   tai

370 __  |g  Pohjois-Pohjanmaa  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94346     (yksittäistä paikkakuntaa laajemman alueen tarkkuus)

370 __  |g  Norra Österbotten  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94346     (sama)

   tai

370 __  |g  Ruotsi  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94383     (luomisajan mukaisen valtion tarkkuus)

370 __  |g  Sverige  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94383     (sama)

   tai

370 __  |g  Suomi  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94426     (nykyhetken mukaisen valtion tarkkuus)

370 __  |g  Finland  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94426     (sama)


Georg Friedrich Händelin (George Frideric Handel) Messias-oratorio. Teoksen luomispaikka Lontoo.

370 __  |g  Lontoo  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p104995     (paikkakunnan tarkkuus)

370 __  |g  London  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p104995     (sama)

   tai

370 __  |g  Englanti  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p107128     (yksittäistä paikkakuntaa laajemman alueen tarkkuus)

370 __  |g  England  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p107128     (sama)

   tai

370 __  |g  Iso-Britannia  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p104990     (luomisajan ja nykyhetken mukaisen valtion tarkkuus)

370 __  |g  Storbritannien  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p104990     (sama)


Wolfgang Amadeus Mozartin sovitus Georg Friedrich Händelin (George Frideric Handel) Messias-oratoriosta. Teoksen luomispaikka Lontoo. Ekspression luomispaikka Wien.

370 __  |g  Lontoo   tai   Englanti   tai   Iso-Britannia  |2  ysa     (paikkakunnan tarkkuus tai vaihtoehtoisesti nykyinen tai luomishetken mukainen valtio tai muu yksittäistä paikkakuntaa laajempi alue)

370 __  |g  Wien   tai   Itävalta   tai   Pyhä saksalais-roomalainen valtakunta  |2  ysa     (sama)

370 __  |g  London   tai   England   tai   Storbritannien  |2  allars

370 __  |g  Wien   tai   Österrike   tai   Heliga romerska riket av tysk nation  |2  allars

 

Mauno Järvelän ja Juha Kankaan toimittama Kaustislaista pelimannimusiikkia 1. Kokoomateoksen sisältämien teosten luomispaikka Kaustinen.

370 __  |g  Kaustinen   tai   Keski-Pohjanmaa   tai   Suomi  |2  ysa     (paikkakunnan tarkkuus tai vaihtoehtoisesti nykyinen tai luomishetken mukainen valtio tai muu yksittäistä paikkakuntaa laajempi alue)

370 __  |g  Kaustby   tai   Mellersta Österbotten   tai   Finland  |2  allars

 

Matti Palmroosin toimittama Takuulla, sano Tampereen likka: tamperelaisia kaskuja. 3: Tampereen seudun huumoria. Teoksen/teosten luomispaikka Tampere ja lähiympäristö.

370 __  |g  Tampere   tai   Pirkanmaa   tai   Suomi  |g  Tampereen seutukunta   tai   Pirkanmaa   tai   Suomi  |2  ysa     (paikkakunnan tarkkuus tai vaihtoehtoisesti nykyinen tai luomishetken mukainen valtio tai muu yksittäistä paikkakuntaa laajempi alue)

370 __  |g  Tammerfors   tai   Birkaland   tai   Finland  |g  Tammerfors ekonomiska region   tai   Birkaland   tai   Finland  |2  allars


Runokirjatyöryhmän kokoama Moron siruja: lappilaisia runoja. Teosten luomispaikka Lappi Tl.

370 __  |g  Lappi (kunta)   tai   Satakunta   tai   Suomi  |2  ysa     (paikkakunnan tarkkuus tai vaihtoehtoisesti nykyinen tai luomishetken mukainen valtio tai muu yksittäistä paikkakuntaa laajempi alue)

370 __  |g  Lappi (kommun)   tai   Satakunda   tai   Finland  |2  allars

 

Marie Gaup Eiran ja Ellen Margrethe Siri Skumin toimittama Speadjalat: divttat ja noveallat. Teosten luomispaikka Koutokeino.

370 __  |g  Koutokeino   tai   Ruija   tai   Norja  |2  ysa     (paikkakunnan tarkkuus tai vaihtoehtoisesti nykyinen tai luomishetken mukainen valtio tai muu yksittäistä paikkakuntaa laajempi alue; huomaa: Lappi-asiasana ei käy tähän, koska se on varattu koskemaan vain Suomen Lappia)

370 __  |g  Kautokeino   tai   Finnmarken   tai   Norge  |2  allars

 

Yksittäinen valtio

Väinö Linnan romaani Tuntematon sotilas. Teoksen luomispaikka Suomi.

370 __  |g  Suomi  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

370 __  |g  Finland  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94426


Edvin Laineen ohjaama elokuva Tuntematon sotilas. Teoksen tuotantomaa Suomi.

257 __  |a  Suomi  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

257 __  |a  Finland  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

 

Eino Saaren toimittama sävelmäkokoelma Pelimannien parhaat. Teosten luomispaikka Suomi.

370 __  |g  Suomi  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

370 __  |g  Finland  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

 

Erik Tawaststjernan elämäkerran Jean Sibelius osa Åren 1904–1914. Teoksen luomispaikka Suomi.

370 __  |g  Suomi  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

370 __  |g  Finland  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

 

Anni Sumarin suomennoskokoelma Kyyhkysrutto ja muita amerikkalaisia novelleja. Teosten luomispaikka Yhdysvallat. Ekspressioiden ja aggregaattiteoksen (kokoelman) luomispaikka Suomi.

370 __  |g  Yhdysvallat  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p105078

370 __  |g  Suomi  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

370 __  |g  Förenta staterna  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p105078

370 __  |g  Finland  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

 

Yksittäinen maanosa jne.

Tuukka Kangasluoman suomennos Musta Dekamerone: afrikkalaisia tarinoita Leo Frobeniuksen Der schwarze Dekameron: Belege und Aktenstücke über Liebe, Witz und Heldentum in Innerafrika -kokoelman pohjalta Ulf Diederichsin uudelleentoimittamasta kokoelmasta Das schwarze Dekameron: Geschichten aus Afrika. Teosten luomispaikka Keskinen ja Pohjois-Afrikka. Ekspressioiden ja aggregaattiteosten (kokoelmien) luomispaikat Saksa ja Suomi.

370 __  |g  Keskinen Afrikka  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p184560

370 __  |g  Pohjois-Afrikka  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p105335

370 __  |g  Saksa  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p105087

370 __  |g  Suomi  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

370 __  |g  Centralafrika  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p184560

370 __  |g  Nordafrika  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p105335

370 __  |g  Tyskland  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p105087

370 __  |g  Finland  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

 

  • No labels