Paikka: Fabianian kokoushuone, 2. krs

Osallistujat: Jarkko Pallasaho, Daniel Pernell, Riitta Peltonen, Matti Sarmela, Anne Lehto, Kristiina Hormia-Poutanen, Bjarne Beckmann, Erkki Tolonen, Arja Tuuliniemi, Paula Mikkonen, Tanja Vienonen


Käsitellyt asiat:

diat: Projektikokous_2019-10-11.pptx

Työstettävä master-tiedosto: Finna- ja FinELib Master.pptx

 • Olisi hyvä saada materiaalit etukäteen, ennen kokouksia ja työpajoja
 • Palvelujen erojen/kokonaiskuvan terävöittäminen tärkeää
  • Omat tahtotilat, mutta yhteinen tulevaisuuskuva
 • FinELibin kanssa tällä viikolla käyty keskustelu oli hyödyllinen, löytyi aiemmin huomaamatta jääneitä näkökulmia
 • Pitäisikö painopistealueita vielä tarkentaa?
  • Kun saadaan tahtotila 2025 (visio) ja painopistevalinnat ja tavoitteet sovittua, löydetään menestystekijät
 • Regulaatiomuutokset eivät ole pelkästään ulkoa tulevia sääntöjä
  • Voidaan nähdä myös yhteistyönä, yhteisten sääntöjen luomisena
  • Nämä eri painotukset tulee ottaa huomioon
 • Kaikkien osallistaminen (myös kansalaisten) olennaista erityisesti Finnassa
  • Isojen tietomassojen ja datan käsittelyn rajapinta-asiakkaat voivat olla myös yksittäisiä ihmisiä
 • Finna.fin rooli erilainen verrattuna asiakasorganisaatioille tarjotut infrastruktuuripalvelut, pitää tarkentaa
  • Finna alustapalveluna
  • Finna rajapintapalveluna
  • Kulttuuripalveluihin nyt keskittynyt Finna.fi pitäisi saada paremmin esille
  • Jokaisen sektorin asiakasnäkökulma
  • Myös ekosysteemin arkkitehtuurikuvaus → pitää olla selkeä, sellainen jonka voi esittää päättäjille
   • Miten ekosysteemi toimii ja mikä tekee siitä tärkeän
  • Kommentti: yliopistokirjastojen näkökulmasta pitää ottaa huomioon, että osa voi jatkossa käyttää muitakin käyttöliittymiä, mutta silti he voivat olla mukana yhteisessä Finna.fi-kulttuurivarannossa
 • Finnan painopisteet ja tavoitteet olisi hyvä saada 17.10. mennessä, karkea kuva konsulteilta maanantaina
  • Sisältöä pitää työstää konsulttien lähettämän kuvan osakohteisiin: Riitta, Heidi ja Erkki tekevät ennen seuraavaa työpajaa
 • FinELib: strategiatyössä huomioitavat asiat
  • Avoin julkaiseminen ja transformatiiviset lisenssisopimukset
  • Osa-alueet: green OA, full OA, OA-kirjat → mikä FinELibin rooli voisi olla näissä?
  • Konsortion näkökulmasta: mitä tarkoittaa tulevaisuuden kannalta, jos/kun koko julkaisuprosessi on mukana lisenssineuvotteluissa?
   • Kun koko julkaisuprosessi on mukana, organisaatioissa ei ole kyse enää yhteistyöstä vain kirjastojen kanssa
    • Esim. OpenAPC: yhteistyössä CSC, TSV, KK, kansainvälinen OpenAPC
  • Konsortion roolissa otettava huomioon myös se, että lisensointiin liittyviä asioita pitää tutkia laajemmin kansallisesti erilaisten organisaatioiden kanssa, ei rajata vain kirjastoihin
  • Kokonaiskustannukset ja niiden vaikutukset koko prosessissa, yhteistyö laajenee kirjastojen ulkopuolelle itse organisaatioissa
  • Huolena: kaiken kokoisten organisaatioiden huomioon ottaminen, pienissä organisaatioissa ei välttämättä ole varaa yksinään hankkia aineistoa, jos he eivät voi olla mukana konsortiossa sen kustannusten vuoksi
  • Johtaminen konsortiossa: ohjausryhmän toimintaa tulee miettiä uudelleen
  • Olennaista on huolehtia, että konsortio voi tuottaa palveluja kaikille nyt ja myös tulevaisuudessa (vaikka kustannusmalli muuttuu)
   • Siirtymä tutkimuksen palveluksi laajemmin kirjastojen alta?
   • Artikkelien jälkeen datan saatavuuden lisääminen → pitää saada mukaan FinELibin visiointiin
   • Avoimuuden edistäminen on keskeistä
  • Kokonaisuuden selvittäminen siitä, miten avoimeen julkaisemiseen siirrytään → miten siirtymä toteutetaan → maali muuttuu ja tilanne elää
   • ILDS-konferenssissa: niin kauan kuin tutkijoiden arviointimekanismit on maksullisia (Clarivate jne.), keskeinen elementti puuttuu avoimesta tieteestä → mitä sitten tehdään, kun datan merkitys kasvaa ja kuinka se osoitetaan visiointityössä
 • Roolit pitää saada selkeästi Finnalle ja FinELibille erikseen, menestystekijät voivat olla yhteisiä
  • Näiden pitää olla valmiita seuraavaan työpajaan
  • Kuusi näkökulmaa olisi hyvä saada tehtyä → näkökulmien yhdistäminen vasta loppudokumenttiin
 • Konsultit lähettävät materiaalit maanantaina; keskiviikkoaamuna 16.10. viimeistään pitää saada lähetettyä työpajamateriaalit osallistujille → Anne Järvinen lähettää
 • Finna-työpajan jälkeen konsultit koostavat yhteisdokumentin, jossa molemmat palvelut ja lähettää sen projektiryhmälle → FinELib sopii tämän jälkeen oman työpajan 3B
 • Finnassa osallistaminen pitää olla oma osansa
  • Korkeakouluissa sama voisi olla jatkuva oppiminen
  • Ratkaisuympäristö enemmän teknistä kehittämistä, mutta sen voisi yhdistää jotenkin kansalaisten osallistamiseen ja jatkuvaan oppimiseen → tekninen kehitys pitäisi silti edelleen olla mukana
 • FinELib: roolitarkastelun jälkeen hyvä käydä läpi mahdollisimman pian myös palvelun perustehtävät
 • Finnan tahtotila: liian yleinen (ei aukea), pitää miettiä mihin pyritään vuonna 2025 → jos keksii paremman tahtotilakuvauksen, se voisi olla hyvä saada torstaiksi
  • Suuri muutos 2025: kuvailutiedosta tietoon; paljon odotuksia, että Finna siirtyisi kuvailutiedosta aineistojen tarjoamiseen
  • ekosysteemi → palveluympäristö(question)
  • My Data -idea mukaan
  • Kansallisen Finnan osalta oma sisällöllinen tavoite; mikä sen erillinen konsepti on?
  • Kuitenkin tahtotilan tulisi olla yhteinen Finna.fille ja infrastruktuuripalveluille
  • Turvallisuus/luotettavuusnäkökulma otettava huomioon
 • FinELib: nyt esitetyt näkökulmat eivät toimi sellaisenaan
  • Digitaalinen älykkyys: datan käsittely(question)
  • Laillinen näkökulma: tutkimusaineistot käytössä sopimuksen mukaisesti vs. researchgate/scihub → FinELibin kautta aineistojen saatavuus kestävämpää ja luotettavampaa
  • Vastuullisuus, luotettavuus olennaisia
  • Palvelujen kehittäminen ja suurempi rooli julkaisuprosessissa
  • Aiemmin kokouksessa esitetystä tiivistyksestä tehdään uusi tahtotilaehdotus FinELibille (konsultit lähettävät)
  • Strategiset painopisteet, yhteistyötahot: FIRIstä voisi katsoa, käyttäjien näkökulmasta
 • Finnan strategiset painopisteet näyttää nyt olevan tätä päivää, eivät tulevaisuutta
 • 17.10. työpajassa: tulevaisuuskuvan roolit (melko valmiit, esitellään, ei työstetä niin paljon), painopisteitä, tavoitteita ja tahtotilaa työstetään
 • Seuraavassa projektikokouksessa 5.11. työstetään yhdessä eteenpäin, tätä ennen pitää jo miettiä mitä pitää korjata ja mitä vielä tarvitaan • No labels