Etäkokous Jitsillä, linkki lähetetty s-postilla , mukana myös Koha-Suomen pääkäyttäjäryhmän pj.

Teknisten ongelmien vuoksi siirrytty Adobe Connectiin, mietitään mitä ohjelmaa käytetään jatkossa

Asialista (täydentyy tarvittaessa vielä)

  • Käyttöönottojen tilanne
   • Kaikki siirtyneet tuotantoon!!! (smile)
   • Tuotantoon hiljattain siirtyneet
    • Kansalliskirjasto 2.9.
     • hankinnan tiedot tuotu Voyagerista, hankintaa aloitellaan
    • Kansallisarkisto 1.10.

 • Tämän kokouksen teemat 
   • Redminen tikettijonon yhdistäminen Koha-Suomen tikettijonon kanssa /Minna
    • Koha-seminaarissa sovittiin Redminen tikettijonojen yhdistämisestä ja koottiin työryhmä (Koha-Suomi ja korkeakoulukirjastojen Koha)
    • Työryhmä yhdistänyt tikettijonot https://tiketti.koha-suomi.fi/projects/fbox
    • Korkeakoulujen tukipyynnöt menevät sähköpostiin, bugit ja kehitysehdotukset menevät yhteiseen tikettilistaan
    • Tiketteihin käytetään samoja käytäntöjä kuin Koha-Suomessa: https://tiketti.koha-suomi.fi/documents/40
     • Pääkäyttäjät voivat tehdä tikettejä Redmineen
    • Minna laittanut pääkäyttäjille oikeudet palaute-projektiin
    • Pitäisi sopia, miten ylläpidetään pääkäyttäjien listaa, yleisten kirjastojen pääkäyttäjät löytyvät täältä: https://tiketti.koha-suomi.fi/projects/mls/wiki/KohaSuomi_tiimi
    • voitaisi tehdä vastaava korkeakoulukirjastoille (Inkeri ja Minna tekevät dokumenttien sijainti - projektin yhteydessä)
    • tarkempia tietoja yhdistelystä viime kokouksen pöytäkirjassa
    • Muistutuksena, että asiakastietoja ei saa laittaa tiketteihin eikä kuvakaappauksiin. Jatkossa Redminen Palaute-projekti tulee näkymään myös kirjautumatta.
  • Ohjeiden ja muiden dokumenttien sijainti
   • viimeksi sovittu, että Minna ja Inkeri osallistuvat korkeakoulupuolelta. Työtä ei ole vielä aloitettu
   • työryhmä miettimään/sopimaan dokumentoinnin sijainnista.
   • Koha-Suomi käyttää Redmineä ohjeiden jakamiseen ja dokumentteihin
   • Korkeakouluilla on dokumentit Kiwissä ja EDuunissa
   • Mietittäväksi yhteistyössä Koha-Suomen kanssa, missä dokumentteja jaetaan ettei tehdä turhaan päällekkäistä työtä. 
 • Kirjastoverkkopäivät Koha-työpaja 24.10.  10–12 & 13–15 /Ari

    • ilmoittautumiset päättyneet pe 4.10., ohjelma: Kirjastoverkkopäivät 2019
    • SQL-kyselyt pudotetaan pois ohjelmasta, keskitytään muihin neljään

    • Koha-työpajalla neljä tuntia aikaa, käsitellään aiheet peräkkäin: kaikki osallistuvat kaikkeen. Yhteinen ohjelma, jotta etäseurantamahdollisuus pystytään järjestämään
    • tiedoksi myös: Koha-hackathon ti 22.10.2019, teknisempi

    • Työpaja-aiheet ja niiden tilanne:
     • Kohan virkailijaliittymään Tritoniassa tehdyt ulkoasumuokkaukset
      • palvelupäällikkö Jonna Toukonen varmistettu
     • Finna - Koha-yhteys
     • MARC 21 -formaatin ylläpito ja tallennusalustat
      • Pasi Kallinen Koha-Suomesta varmistettu puhumaan luettelointipohjien päivittelijästä ja nalkuttimesta l. formaatin tarkastajasta ja niiden automaattisesta päivityksestä
      • Kansalliskirjastolta joku asiantuntija tulossa myös
     • Kehitysehdotusten ja bugien vienti kansainväliseen Koha-yhteisöön
      • Joonas esittää kädestä pitäen miten ehdotuksia viedään kv. yhteisöön
      • läppärit mukaan!


  • Tekninen vartti klo 13.45 alkaen (aiemmin, jos muut käsiteltävät asiat on käsitelty aiemmin loppuun)
   • Redmine-tikettien kieli
    • nyt osa tiketeistä englanniksi
    • sovitaan pidettävän (myös) suomenkielisinä: otsikot yms suomeksi, avainsanoja myös, tarvittaessa englanniksi leipätekstiä
    • tällä pyritään varmistamaan, että kaikki saman aiheen tiketit löytyy ja ettei tule tehtyä tuplatikettejä
   • Pääsy omalle Koha-palvelimelle
    • jos jollakin kirjastolla on tarvetta, että pääkäyttäjä pääsee omalle Koha-palvelimelle, sinne toivotaan yhteys mielellään mahdollisimman pian pyynnöstä (monien viikkojen odotusaika kohtuuton)
    • joka tietokannalla on oma palvelin, eli sillä jolla on pääsy palvelimelle, ei ole pääsyä muiden tietokantojen palvelimelle
    • Koha-toimistolla pyritään järjestämään pääsy mahdollisimman pian sitä pyytäneille
    • vähintään pääsy SQL-clientin kautta
    • Koha-toimisto palaa asiaan sähköpostilistan kautta
   • XAMK kiinnostunut Ceepos-kassajärjestelmän yhdistämisestä Kohaan


  • Seuraava kokous : Pääkäyttäjäryhmän seuraava viikkokokous vasta to 31.10. kello 13 etäyhteydellä
  • Ei kokousta 17.10. (syysloma)
  • Ei kokousta 24.10., koska ollaan tietysti kaikki Kirjastoverkkopäivien Koha-työpajoissa • No labels