Finnan tulevaisuutta visioidaan Finnaan osallistuville organisaatioille tarkoitetussa työpajassa tiistaina 8.10. klo 12-16.

Visointityöpaja liittyy Finnan strategisten painopisteiden määrittämiseen vuoteen 2025. Lähtökohdaksi on muodostettu näkemys tulevaisuudesta seuraavien osa-alueiden osalta:

  • Kuluttajakäyttäytyminen
  • Oppimisen / opetuksen muutokset
  • Tiedeyhteisöjen / tieteen tekemisen muutos
  • Väestörakenteen monipuolistuminen
  • Teknologinen kehitys
  • Regulaatiomuutokset

Näiden pohjalta tarkastelemme Finnalle sopivaa roolia sekä painopisteitä. Kansalliskirjaston Finna- ja FinELib-palveluiden on visiotyöstöä on tänä vuonna tehty rinnakkain, Finnan konsortioryhmän ja FinELibin ohjausryhmän yhteistyöllä.

Toivomme, että Finnaan osallistuvista organisaatioista päästään osallistumaan 8.10. tilaisuudessa keskusteluun ja vaikuttamaan Finnan strategisten painopisteiden valintaan.

Tilaisuus järjestetään Kansalliskirjaston tiloissa Helsingissä (Yliopistonkatu 1). Päivän ohjelma: Finnan visiointityöpaja 8.10.2019.
Ilmoittaudu visiointityöpajaa 3.10. mennessähttps://www.lyyti.in/Finnan_visiointityopaja_3173.