You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 78 Next »

Forskningsinstitut / specialbibliotek

Forskningspersonal sammanlagt

Arbetshälsoinstitutet

220

Europeiska kemikaliemyndigheten

300

Finlands Akademi

81

Finlands Bank

335

Finlands miljöcentral

205

Finlands nationalgalleri

45

Finska Litteratursällskapet

52

Folkpensionsanstalten

164

Försvarsmaktens Forskningsanstalt

130

Geologiska forskningscentralen

240

Helsingfors stadskansliet

130

Innovationsfinesieringsverket Business Finland

80

Institutet för hälsa och välfärd

550

Livsmedelsverket

100

Löntagarnas Forskningsinstitut

17

Meteorologiska institutet

328

Naturresursinstitutet

640

Patent- och registerstyrelsen

120

Pensionsskyddscentralen

140

Riksdagen

750

Rundradion

900

Statens ekonomiska forskningscentral

40

Statistikcentralen

428

Statsrådet

3361

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

135

Teknologiska forskningscentralen VTT

1248

UKK-institutet

25

  • No labels