You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Etäkokous Skypellä, linkki lähetetty s-postilla 

Asialista (täydentyy tarvittaessa vielä)

  • Käyttöönottojen tilanne
   • Tuotantoon hiljattain siirtyneet
    • MPKK 13. -14.8.
    • Kansalliskirjasto avattu tuotantokannalla 2.9.
   • Tuotantoon siirtyvät
    • Kansallisarkisto?
     • syyskuussa
 • Tämän kokouksen teemat

  • Muistutus: Luettelointikysymyksiä varten ryhmä (nyt alkuvaiheessa)
   • Luetteloijia, kehittäjiä, pääkäyttäjiä. Esim. replikointisäännöt edellyttävtä Melindan edustusta; tallennusalustat jne.
   • Muistutuksena: ilmoittakaa Inkerille Kirjastojen kiinnostuneet osallistujat, Inkeri lähettää viestiä sitten kiinnostuneille
  • Indeksointitoiveet
  • Pääkäyttäjäryhmän jatko

  • (viime kokouksessa puhutut:)

   • pääkäyttäjäryhmän olisi hyvä esittää toimintansa jatkosta jotain yleiskokoukselle ja ohjausryhmälle: Yleiskokous 2019-09-11 esityslista
   • Koha-ohjausryhmä on kaavaillut asiantuntijaryhmää. Muutostoiveet ja virheet kaipaavat ryhmää, joka analysoi ja priorisoi. Samoin kv-haaraan päivittämiseen kaivataan jonkinlaista päällekatsomista.
   • Tarvitaan muitakin kuin pääkäyttäjiä, esim. kuvailun ja hankinnan asiantuntijoita. Pääkäyttäjät keskittyneet aika lailla lainaukseen, sillekin oma ryhmä? Mutta ei liian muodollisesti. Pitää varoa, ettei kehittäminen "karkaa käsistä".
   • Voidaan toimia "avoimin ovin", mutta tarvitaan joka tapauksessa tiivis ydinryhmä, ettei vetäjälle tule liikaa taakkaa. 
   • Kuinka pitkälle esin. Kiwi-foorumi riittää? Minna: Sähköposti ja foorumit toimivat hyvin. 
   • Kehittäjien pitäisi olla asiantuntijaryhmässä enemmän mukana. - Kansalliskirjasto palveluntarjoajan roolissa. Vetovastuu: tarkoitus ohjata KK:n kehitystyötä, pitäisikö vetämisen olla jossain muualla?
   • Tärkeää, että kaikki kuitenkin ovat mukana, ettei esim. yhden kirjaston näkökulma saa liikaa painoa.
   • Voidaan hyödyntää erilaisia viestintävälineitä.
   • Finnan ja Melindan erillisyys ongelma - huolehdittava yhteyksistä. KK etsii ratkaisun. 
   • → Ehdotetaan yleiskokoukselle pienehköä mutta avoimesti toimivaa ydinryhmää. Kokoonpanossa muutama pääkäyttäjä + erityisalojen asiantuntijoita. 
  • Ohjelmaehdotuksia Kirjastoverkkopäiville?
   •  24.10. varattu aikaa “Koha-työpajalle” - 9.30–12.00 & 13.00–15.00. 
    • (viime kokouksessa puhutut):
    • "Avoin pääkäyttäjien  kokous"?
    • Houkutellaanko yleisiä kirjastoja mukaan? - Hyvä idea, kun esim. ovat tulossa Melindaan; ja kun pyritään yhteiseen versioon; Finna; eli yhteisiä asioita riittää.
    • Asiakaslähtöisyys.
    • voisimme vielä miettiä konkreettisia ideoita työpajaksi

 • Tekninen vartti klo 13.45 alkaen (aiemmin, jos muut käsiteltävät asiat on käsitelty aiemmin loppuun)


 • Huom! Viikon päästä eli 12.9. ei ole kokousta, koska niin moni on Turussa Koha-seminaarissa
 • Seuraava kokous :Pääkäyttäjäryhmän seuraava viikkokokous to 19.9. kello 13 etäyhteydellä (Ari kutsuu koolle)


 • No labels