Muistio

Etäkokous

Aika: 26.8.2019 klo 14.00 - 15.20 

Läsnä:  Ari Muhonen (pj, siht), Ari Ahlqvist, Tua Hindersson-Söderholm, Kristiina Hormia-Poutanen (poistui klo 14.30), Esa-Pekka Keskitalo, Minna Kivinen, Hanna Lahtinen (poistui klo 14.30), Anne Lehto, Sinikka Luokkanen, 

 Poissa: Sari Palén (antoi kommenttinsa kirjallisina ennen kokousta), Johanna Vesterinen


1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00.


2. Sihteerin valinta 

Sihteeriksi valittiin Ari Muhonen.

 

3. Koha-yhteenliittymä

Keskusteltiin Ari Muhosen laatiman taustapaperin pohjalta yhteenliittymän tulevan toiminnan suuntaviivoista. Päädyttiin seuraaviin ajatusmalleihin:

  • Koha-palvelinten ylläpito on ulkoistettu
  • Kansalliskirjasto huolehtii keskitetysti yhteenliittymän puolesta, että Koha-ohjelmisto on yhteenliittymään kuuluvien kirjastojen käytettävissä
  • Kohan päivittäisen käytön tuki järjestetään yhteenliittymän keskinäisenä tukena. Listataan henkilöt, jotka kussakin kirjastossa voivat tukea antaa. Pohditaan tarvetta luetteloijien verkostolle.
  • Kokonaisjärjestelmä koostuu tällä hetkellä seuraavista osista: Koha, Melinda, Finna, SFX, PCI. Osioita uudistetaan tarpeen mukaisesti.
  • Yhteenliittymä on avoin kaikille kirjastoille, kunhan nykyisen yhteenliittymän toiminta ja pelisäännöt on selkiytetty.
  • Yhteenliittymän tehtävä on käyttää ja kehittää samaa järjestelmäkokonaisuutta, joka pohjautuu modulaarisiin , mieluiten avoimen lähdekoodin järjestelmiin.
  • Yhteenliittymän toimielimiä ovat yleiskokous, ohjausryhmä ja asiantuntijaryhmä. Yleiskokous voi asettaa myös muita toimielimiä.
  • Kustannustenjakomallin pitää olla mahdollisimman yksinkertainen ja läpinäkyvä.

Ari Muhonen työstää taustapaperia edellä mainittujen ajatusmallien mukaisesti, jonka jälkeen taustapaperi viedään 11.9. pidettävän yleiskokouksen pohdittavaksi.

Kristiina Hormia-Poutanen ja Hanna Lahtinen poistuivat kokouksesta klo 14.30.


4. CSC-palvelukuvaus

Esa-Pekka kertoi muokanneensa palvelukuvausta kesällä käytyjen keskustelujen pohjalta. Hän tapaa CSC:n edustajat tiistaina 27.8. Sen jälkeen Esa-Pekka lähettää kuvauksen nykyversion ohjausryhmän pohdittavaksi.


5. Yleiskokouksen 11.9. asialista

Laadittiin yleiskokouksen asialista, joka on nähtävillä kiwissä osoitteessa Yleiskokous 2019-09-11 esityslista


6. Muut asiat

Finnan konsortioryhmä etsii pitäjää esitykselle (n. 15 min), joka koskee järjestelmämuutosta Kohaan. Kuka voisi pitää esityksen? Myös Almaan siirtyviltä kirjastoilta pyydetään esitys. Kokouksen kesto on klo 10-13 ja tämä esitys ajoittuisi n. 11.30-12.30 välille. Kokouspaikkana on Kansalliskirjaston auditorio. 

Esitys: Päätettiin kysyä Finnan konsortioryhmässä ja Koha-ohjausryhmässä mukana olevaa Sari Palénia esityksen pitäjäksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti, Ari Muhonen kysyy Saria tehtävään.


7. Seuraava kokous

Ohjasryhmän seuraava kokous pidetään etäkokouksena perjantaina 6.9. klo 13.00-15.00. 

Yleiskokouksen seuraava kokous on 11.9. klo 9.00 - 11.00. 

Yhteenliittymän Koha-käyttöönottoprojektin päätöstilaisuus pidetään 14.11. Helsingissä. Samassa tilaisuudessa päätetään kirjastojärjestelmäkokonaisuuden ylläpidon ja tuen järjestämisen tavoista.


8. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.


  • No labels