Muistio

Etäkokous

Aika: 26.8.2019 klo 14.00 - 15.20 

Läsnä:  Ari Muhonen (pj, siht), Ari Ahlqvist, Tua Hindersson-Söderholm, Kristiina Hormia-Poutanen (poistui klo 14.30), Esa-Pekka Keskitalo, Minna Kivinen, Hanna Lahtinen (poistui klo 14.30), Anne Lehto, Sinikka Luokkanen, 

 Poissa: Sari Palén (antoi kommenttinsa kirjallisina ennen kokousta), Johanna Vesterinen


1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00.


2. Sihteerin valinta 

Sihteeriksi valittiin Ari Muhonen.

 

3. Koha-yhteenliittymä

Keskusteltiin Ari Muhosen laatiman taustapaperin pohjalta yhteenliittymän tulevan toiminnan suuntaviivoista. Päädyttiin seuraaviin ajatusmalleihin:

  • Koha-palvelinten ylläpito on ulkoistettu
  • Kansalliskirjasto huolehtii keskitetysti yhteenliittymän puolesta, että Koha-ohjelmisto on yhteenliittymään kuuluvien kirjastojen käytettävissä
  • Kohan päivittäisen käytön tuki järjestetään yhteenliittymän keskinäisenä tukena. Listataan henkilöt, jotka kussakin kirjastossa voivat tukea antaa. Pohditaan tarvetta luetteloijien verkostolle.
  • Kokonaisjärjestelmä koostuu tällä hetkellä seuraavista osista: Koha, Melinda, Finna, SFX, PCI. Osioita uudistetaan tarpeen mukaisesti.
  • Yhteenliittymä on avoin kaikille kirjastoille, kunhan nykyisen yhteenliittymän toiminta ja pelisäännöt on selkiytetty.
  • Yhteenliittymän tehtävä on käyttää ja kehittää samaa järjestelmäkokonaisuutta, joka pohjautuu modulaarisiin , mieluiten avoimen lähdekoodin järjestelmiin.
  • Yhteenliittymän toimielimiä ovat yleiskokous, ohjausryhmä ja asiantuntijaryhmä. Yleiskokous voi asettaa myös muita toimielimiä.
  • Kustannustenjakomallin pitää olla mahdollisimman yksinkertainen ja läpinäkyvä.

Ari Muhonen työstää taustapaperia edellä mainittujen ajatusmallien mukaisesti, jonka jälkeen taustapaperi viedään 11.9. pidettävän yleiskokouksen pohdittavaksi.

Kristiina Hormia-Poutanen ja Hanna Lahtinen poistuivat kokouksesta klo 14.30.


4. CSC-palvelukuvaus

Esa-Pekka kertoi muokanneensa palvelukuvausta kesällä käytyjen keskustelujen pohjalta. Hän tapaa CSC:n edustajat tiistaina 27.8. Sen jälkeen Esa-Pekka lähettää kuvauksen nykyversion ohjausryhmän pohdittavaksi.


5. Yleiskokouksen 11.9. asialista

Laadittiin yleiskokouksen asialista, joka on nähtävillä kiwissä osoitteessa Yleiskokous 2019-09-11


6. Muut asiat

Finnan konsortioryhmä etsii pitäjää esitykselle (n. 15 min), joka koskee järjestelmämuutosta Kohaan. Kuka voisi pitää esityksen? Myös Almaan siirtyviltä kirjastoilta pyydetään esitys. Kokouksen kesto on klo 10-13 ja tämä esitys ajoittuisi n. 11.30-12.30 välille. Kokouspaikkana on Kansalliskirjaston auditorio. 

Esitys: Päätettiin kysyä Finnan konsortioryhmässä ja Koha-ohjausryhmässä mukana olevaa Sari Palénia esityksen pitäjäksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti, Ari Muhonen kysyy Saria tehtävään.


7. Seuraava kokous

Ohjasryhmän seuraava kokous pidetään etäkokouksena perjantaina 6.9. klo 13.00-15.00. 

Yleiskokouksen seuraava kokous on 11.9. klo 9.00 - 11.00. 

Yhteenliittymän Koha-käyttöönottoprojektin päätöstilaisuus pidetään 14.11. Helsingissä. Samassa tilaisuudessa päätetään kirjastojärjestelmäkokonaisuuden ylläpidon ja tuen järjestämisen tavoista.


8. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.


  • No labels