You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 23 Current »

KOKO on kokoelma suomalaisia ontologioita, jotka on linkitetty toisiinsa. KOKOn runkona toimii Yleinen suomalainen ontologia YSO, johon on linkitetty joukko erityisalojen ontologioita. Yhteensä KOKOssa on yli 47000 käsitettä. KOKOon sisältyvät ontologiat ovat:

 • Yleinen suomalainen ontologia YSO
 • luonnonvara- ja ympäristöontologia AFO
 • julkishallinnon ontologia JUHO
 • julkisen hallinnon palveluontologia JUPO
 • fiktiivisen aineiston ontologia KAUNO
 • kielitieteen ontologia KTO
 • kirjallisuudentutkimuksen ontologia KITO
 • kulttuurintutkimuksen ontologia KULO
 • liikenteen ontologia LIIKO
 • liiketoimintaontologia LIITO
 • museoalan ontologia MAO
 • sotatieteen ontologia SOTO
 • taideteollisuusalan ontologia TAO
 • terveyden ja hyvinvoinnin ontologia TERO
 • Työsuojelurahaston ontologia TSR
 • valokuvausalan ontologia VALO.

 Finto-palvelu vastaa YSOn ylläpidosta, sen päivittämisestä KOKO-ontologiaan sekä KOKO-yhteistyön koordinoinnista. Kullekin erikoisalan ontologialle on nimetty omistajaorganisaatio, joka vastaa kyseisen ontologian ylläpidosta. KOKOon on tietyin ehdoin mahdollista sisällyttää myös lisää erikoisalan ontologioita tarpeen mukaan.

Finto-palvelu on laatinut yhdessä KOKOon sisältyvien ontologioiden ylläpitäjien kanssa muodolliset linjaukset ja suositukset KOKOon sisältyville ontologioille. Finto-palvelu järjestää avoimia KOKO-työpajoja, joissa käsitellään KOKOa koskevia kysymyksiä ja uutisia sekä tehdään yhteisiä linjauspäätöksiä KOKOn suhteen. Menneiden työpajojen sisältö löytyy Tapahtumat-osiosta.

 

 

 • No labels