Finto-palvelua ja sen julkaisemia sanastoja käyttävät eri tavoin mm. seuraavat kotimaiset tahot. Erikseen on mainittu ne kirjastot, museot ja organisaatiot, jotka ylläpitävät omia Fintossa julkaistuja sanastojaan:

 • Yleiset kirjastot
  • Helsingin kaupunginkirjasto (KAUNO, HKLJ, YKL)
 • Korkeakoulukirjastot
  • Viikin kampuskirjasto (AFO)
  • Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto (SOTO)
 • Erikoiskirjastot
 • Museot
  • Valokuvataiteen museo (VALO)
 • Arkistot
 • Yle
 • Kavi
 • Valtioneuvosto (JUHO)
 • Ministeriöt
 • Eduskunta
 • Kunnat
 • Virastot ja laitokset
  • Väestörekisterikeskus (JUPO)
  • MML (PTO)
  • THL (TERO)
  • Väylävirasto (LIIKO)
 • Muut organisaatiot
  • Työsuojelurahasto (TSR)
  • Suomen Biologian Seura Vanamo Ry (Kassu)


 • No labels