Esimerkkejä Finto-palvelun käyttäjistä

opetus- ja kulttuuriministeriön, valtiovarainministeriön, sisäministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön logot

Valtioneuvoston kanslia, OKM, VM, STM, MMM, TEM, SM ja OM käyttävät Finton sanastoja verkkosivuillaan tiedotteiden ja muun ajankohtaisaineiston sisällönkuvailussa. Kuvailijan käyttöliittymä hyödyntää sanastoja näyttämällä valitun käsitteen kaikki tiedot ja kieliversiot, mikä auttaa sopivan käsitteen valinnassa. Sanastojen käsitteet ohjaavat sisältöjen näkymistä verkkosivuilla ja jakelua muihin kanaviin (mm. RSS-syötteet ja sähköpostitilaukset). Hakukone painottaa hakutuloksia valittujen käsitteiden mukaan ja haku hyödyntää ontologian hierarkiaa. Verkkosivuille on myös nostettu tiettyjä käsitteitä linkeiksi, jotka ohjaavat ko. käsitteellä kuvailtujen sisältöjen hakutulokseen. 

Pilkkuniina Brandt, valtioneuvoston kanslia: "Valmis sanasto ja ontologia on yksi merkittävä laatutekijä verkkopalvelun ylläpidossa ja kehittämisessä. Sanastot tarjoavat mahdollisuuksia sisältöjen monipuoliseen ja dynaamiseen esittämiseen. Niiden avulla on myös mahdollista hallinnoida suurta ja tiuhaan päivittyvää sisältömassaa mielekkäästi ja melko vaivattomasti."


Ylen logo

Yle käyttää Finton sanastoja kaikissa sisältöjä tuottavissa yksiköissään. Ne ovat käytössä kaikissa artikkelijulkaisujärjestelmissä sekä lisäksi kuvanhallintajärjestelmässä, arkistointijärjestelmässä ja suunnittelujärjestelmässä. Sisällönkuvailu Finton sanastoilla parantaa aineiston löydettävyyttä Ylen verkkosivuilla ja sovelluksissa sekä hakukoneilla. Sanastoja hyödynnetään yle.fin haussa, artikkelisuosittelussa sekä Areena-näkymien rakentamisessa. Sanastojen sisältämien käsitteiden avulla käyttäjä voi navigoida Ylen sisällöissä, personoida uutisvirtaa ja saada ilmoituksia häntä kiinnostavista aiheista.

Pia Virtanen, Yle: "Finto-ontologiapalvelu on ainutlaatuinen maailmassa. Esitellessämme asiasanoituksen kehittämistä Ylellä esim. muille yleisradioyhtiöille joutuvat muiden maiden edustajat yleensä toteamaan, että heidän maassaan ei ole käytettävissä samanlaista palvelua."

suomi.fi käyttää Finton sanastoja (YSO, JUPO, JUHO, LIITO, TERO, TSR) suomi.fi-verkkopalvelussa sekä palvelutietovarannossa (PTV). PTV:ssä sadat eri organisaatiot asiasanoittavat palvelukuvauksensa sanastojen käsitteillä, ja verkkopalvelun puolella niitä käytetään aihesivuilla ja toimitetun sisällön moduuleissa. Ontologiahierarkia näkyy PTV:n sisällöntuottajille, mikä helpottaa kuivalutyötä. Loppukäyttäjä voi hakea sanastojen termeillä sisältöä verkkopalvelusta. 

Marko Latvanen, Väestörekisterikeskus: "On hienoa, että julkinen sektori voi tarjota yhteiseen käyttöön tämän resurssin."

valtioneuvoston linna

Ministeriöt käyttävät Finton sanastoja, erityisesti Julkisen hallinnon ontologia JUHOa, useassa yhteisessä tietojärjestelmässään: Kampus-intranetissä, VALTO-julkaisuarkistossa, VAHVA-asianhallintajärjetelmässä sekä Hankeikkuna-järjestelmässä. Sanastoja käytetään sisältöjen kuvailussa ja tiedonhaussa. Lisäksi ulkoasiainministeriö käyttää Finton sanastoja omassa Arkki-asiahallintajärjestelmässään.

Henri Ryhänen, valtioneuvoston kanslia: "Finto on palvellut erittäin hyvin. JUHO-sanasto on toiminut hyvin Kampuksessa."UNESCOn logo

UNESCO on julkaissut tesauruksensa käyttäen Finton kehittämää Skosmos-ohjelmistoa. UNESCO käyttää tesaurustaan UNESDOC-tietokannassa, Multimedia Archives-tietokannassa sekä Aineettoman kulttuuriperinnön luettelossa sisällönkuvailuun hyödyntäen Skosmos-käyttöliittymää ja sen SPARQL-päätepistettä. Lisäksi UNESCOn Skosmos-sovelluksella on 23000 käyttäjää kuukaudessa maailmanlaajuisesti. UNESCO päätyi käyttämään Skosmosta, koska se on haku- ja navigointitoiminnoiltaan käyttäjäystävällinen ja mahdollistaa sanastojen julkaisun semanttisen webin standardien mukaisesti.

Meron Ekwetu, UNESCO: "Globally we are satisfied with Skosmos, and the support we get from the very active developer and user community and would happily recommend it."

BARTOC-hankkeen logo

BARTOC on Baselin yliopiston hanke, joka on toteutettu hyödyntämällä Finton kehittämää Skosmos-ohjelmistoa. BARTOC-hankkeessa on kerätty saman Skosmos-sovelluksen ja verkkosivun alle kaikki verkossa avoimesti saatavilla olevat SKOS-muotoiset sanastot. Sanastoja on sovelluksessa selailtavissa tällä hetkellä yli 1200. Sovelluksella on käyttäjiä maailmanlaajuisesti. Lisäksi mm. Cocoda-mappaustyökalu ja BARFOC FAST -työkalu hyödyntävät sovellusta. BARTOC-hanke päätyi käyttämään Skosmos-ohjelmistoa, koska se oli heidän tekemänsä selvityksen perusteella paras ohjelmisto tähän tarkoitukseen.

Andreas Ledl, University of Basel: "Skosmos is our Swiss Army Knife for publishing, visualizing and reusing SKOS vocabularies."


Museot käyttävät Finton sanastoja ympäri Suomen useassa eri kokoelmahallintajärjestelmässä (esim. MuseumPlus, Memoro, Collecte, Kauko). Sanastoja (erityisesti KOKO-ontologiaa) käytetään museoaineistojen kuvailuun. Paikkatietojen kuvailussa käytetään YSO-paikat-ontologiaa. Ontologioilla tehdystä kuvailusta hyötyvät kokoelmia selaavat loppukäyttäjät esim. Finnan kautta sekä myös asiantuntijatahot, jotka hakevat tietoa kokoelmahallintajärjestelmistä. Ulkoiset verkkopalvelut voivat käyttää ontologioita objektien linkittämiseen toisiinsa, jolloin loppukäyttäjä näkee muuta häntä kiinnostavia aineistoja. Tulevaisuudessa esimerkiksi Time Machine -hankkeen kaltaisten hankkeiden kautta ontologioilla tehdystä kuvailusta hyötyy suurempikin yleisö.

Leena Furu-Kallio, Kansallismuseo / Museovirasto: "Finton tarjoamat sanastot ovat olennainen osa ammattimaista museotyötä. Erityisesti ontologioiden käyttö on strategiamme mukaista ja edistää mielestäni linkitetyn datan suomia mahdollisuuksia. Olen itse kokenut yhteistyön Finton kanssa sujuvaksi ja mukavaksi. "
(Kuva: Daniel Nyblin / Kansatieteen kuvakokoelma / Museovirasto / CC BY 4.0)


  • No labels