You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Ohessa joitakin Melindan konversioissa havaittuja ongelmia ja toimenpiteet niiden pohjalta

Korjatut viat

 • Konvertoimattomista asiasanoista, jotka siirrettiin uuteen kenttään ilman sanastokoodia, saattoi syntyä samanlaisia kenttiä (erityisesti 653), jos asiasana esiintyi useamman kerran alkuperäisessä tietueessa. Ongelma korjattu ja myös sanastokoodittomat täysin identtiset kentät poistetaan konversion jälkeen
 • 567-kentistä piti konvertoida myös kentät, joissa ei ole sanastokoodia. Korjaus versioon 1.0: kentät konvertoidaan samoilla säännöillä kuin ysa/allärs-sanastokoodin sisältävät kentät
 • konversio muutti 655 z-osakentän termit 655 g-osakenttään, jos kentässä ei ollut paikkatermiä vaan muu asiasana. Korjaus versioon 1.0: aihesanat siirretään nyt 650 a-osakenttään
 • Python-ohjelmointikielellä käytettävä pymarc-kirjasto hävitti käsittelyssä datan kentistä, jotka sisältävät MARC21-formaatin vastaista sisältöä (ts. kontrollikenttänä, joku muu kuin 00X-merkitty kenttä). pymarc-kirjastoon tehtiin paikallinen paikkaus konversio-ohjelman versiossa 1.01
 • Ohjelma jätti ennalleen kentät, joista yhtään asiasanaa ei pystytty konvertoimaan tai joka sisälsi vain poistettavia asiasanoja. Korjaus versiossa 1.02
 • Sanat, joille löytyi sanastossa toinen samanlainen mutta kirjainkoolta eroava sana, tulkittiin "exact matcheiksi" esim. ruotsiksi Kemi <> kemi. Mäitä ei konvertoitu vaan jätettiin sääntöjen mukaisesti sellaisenaan ilman sanastokoodia samaan kenttään.  Tällaisia sanapareja löytyy vajaa kymmenen kappaletta ja kaikki Allärs-sanastosta. Korjaus versiossa 1.03
 • tietueet, joista puuttuu 001-kenttä, jätettiin konvertoimatta. Korjaus versiossa 1.03: 001-kentiltään puutteelliset tietueet konvertoidaan

Korjaamatta vielä

Ohjelmistovirheet

sanastosta löytyy sanoja, joissa pää- ja ohjaustermi ovat samat, esim. "todellisuuspohjaiset elokuvat". Ainakin SLM-sanaston kohdalla sanalle annetaan tulkinta.

Puutteet sanastoissa

 • Samanniminen paikka puuttuu yso-paikat ontologiasta, jolloin termi konvertoituu väärään paikkaan.  
  • Tähän ei ole korjausta. Listaamme alla havaittuja tapauksia:
  • Viborg  (Tanskassa) → Viborg / Viipuri, Karjalan Kannaksella
  • Lima (Ruotsissa) → Lima (Perussa)
 • Ruotsinkieliset soitinten nimet katoavat tietueesta
  • soittimet, jotka siirrettiin soitinkookoopano-kenttään 382 
  • Jos ruotsinkielinen termi löytyi seko-sanastosta, tietueeseen kirjoitettiin seko-sanaston käytettävä termi
  • Koska seko-sanasto on yksikielinen, ruotsinkielistä vastinetta ei luotu kenttään 382, mutta konvertoitu osakenttä poistettiin
  • Tähän ei ole korjausta tällä hetkellä.  
   • Asia voidaan korjata jälkikäteen muuttamalla seko-sanasto kaksikieliseksi


 • No labels