Läsnä: Mikko Lappalainen, Mirja Anttila, Miia Herrala, Marja-Liisa Seppälä, Kenneth Ahlfors, Susanna Ånäs, Matias Frosterus, Leena Furu-Kallio

 • Edellinen kokous:
  • Summa summarum: Kolme kysymystä:
   1. Otetaanko abstrakti (tavallaan ajaton) paikka vai käsitelläänkö vain konkreettisia ajallisia paikkoja?
   2. Jos otetaan ajaton abstraktio, mennäänkö SAPO- vai Wikidata-henkisellä mallilla?
   3. Mitkä ovat ne muutokset, jotka aiheuttavat uuden paikan kuvailun: tyypin muutos, sijainnin muutos, nimenmuutos? Nämä ovat siis muutoksia, joita seurataan ajallisesti
  • Kotitehtävänä:
   • Valittava mieleinen vaihtoehto ja kuvannettava se palluroin: esimerkkeinä Oulunkylä, Pietari, Helsinki
  • Seuraavaan kokoukseen myös luonnonpaikat ja epämääräiset ulkomaiset paikat agendalle

 • RDA:n näkemys (Marja-Liisa, kommentissa):
 • KKn mallinnusehdotuksia
 • Arkiston/Kentsun näkemys
  • kalvot
  • milloin paikka muuttuu, sijainnin muutos
 • Museoryhmän pohdintoja
  • Kuinka suuri muutoksen tulisi olla, että se synnyttäisi uuden paikan?
  • nimen muutos merkittävää
  • entä hallinnollinen muutos
 • halutaanko antaa staattista arvoa oranssille (warning)
 • Wikidatan malli
 • Konsensus: jonkinlainen abstraktio
  • kaikkea on tarve seurata ajassa, sijainti, suhteet ym.
  • milloin paikka muuttuu • No labels