You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 34 Next »

Muusan jäsenet voivat lisätä tähän taulukkoon kommentteja sekä muutos- ja korjausehdotuksia liittyen Musiikkiaineiston MARC 21 -sovellusohjeeseen. Ehdotukset käsitellään Muusan kokouksissa.

KenttäKommentti ja mahdollinen luonnos uudeksi ohjeeksiKommentoija / luonnoksen laatija
Kiinteät kentätArvioidaan ohjeistusta kiintämittaisten kenttien käyttökyselyn perusteella. 
020  
024  
028  
031  
033  
035  
036  
040  
041  
042  
045  
046  
084  
100Toistetaanko eri rooleissa olevia toimijoita 700-kentissä vai toistetaanko vain e-osakenttää? 
110  
130  
240

 

 
243  
245  
246  
250  
264Kustannuspaikan merkitseminen, kun tieto on otettu julkaisun ulkopuolelta - kuvailun, julkaisun vai kuvailun kielellä vai lähteessä olevassa muodossa? 
300  
306  
336  
337  
338  
340  
344  
347  
348Sanaston tunniste puuttuu esimerkeistä sekä musiikin että yleisestä sovellusohjeesta. Yleisessä sovellusohjeessa vielä termit soitonopas, teorianopas, sävelmäkokoelma.Ilona
370  
380  
381  
382

Ohjeessa termit kamariorkesteri ja sinfoniaorkesteri korvattu orkesterilla, vaikka löytyvät SEKOsta.

Soitinten määrä puuttuu osasta esimerkkejä (asialla on merkitystä indeksissä ja toivottavasti mahdollisimman nopeasti saatavissa linkkikentissä); virke "Osakenttä ‡n voidaan jättää tallentamatta, jos lukumäärä on 1" olisi ehkä syytä poistaa samasta syystä.

Ohjeistuksen laajentaminen manifestaatioihin

Käsien lukumäärä osakenttään v?

Esityskokoonpano-elementin merkitsemisen poistaminen ohjeesta?

Kentän käyttö populaarimusiikin kuvailussa

Continuon merkitseminen

Anu

Jaakko


Anu / Tapani M.

384  
385Kenttä puuttuu kokonaan!Jaakko
386Onko tarvetta ohjeistaa kentän käyttöä? 
388  
490  
500  
501  
504  
505  
506  
508  
511  
518  
520  
521Kenttä puuttuu kokonaan!Jaakko
530  
538  
542  
546

Kielten merkitseminen nuottijulkaisujen kuvailussa (Jaska laatii ohje-ehdotuksen)

Kenraalibasson merkitseminen tähän kenttään?

Ks. kokous 6
586  
600  
610  
630  
648  
650  
651  
655  
700

Kirjaus "esittäjästä" nuottijulkaisujen kuvailussa tähän 600:n sijaan soveltaen RDA-elementtiä manifestaatioon liittyvä muu toimija ?

Toistetaanko eri rooleissa olevia toimijoita 700-kentissä vai toistetaanko vain e-osakenttää?

Osakenttä e pois tekijä-nimekekirjauksista?

 
710  
730  
740  
773Yleisessä sovellusohjeessa ohjeistetaan merkitsemään ilmiasu m-osakenttään, musiikin sovellusohjeessa h-osakenttään. 
776  
800  
810  
830  
Hakutiedot

Ohjeessa termit kamariorkesteri ja sinfoniaorkesteri korvattu orkesterilla, vaikka löytyvät SEKOsta.

Koosteen auktorisoitu hakutieto, kun yksittäisillä teoksilla on yhteinen säveltäjä ja joillakin teoksilla lisäksi muitakin säveltäjiä.

Teoksen muoto liikkuvan kuvan hakutiedoissa

Anu
  • No labels