Suositusehdotus oli kommentoitavana KATVE-ryhmällä 31.1.2015 asti. Suositus julkaistiin 1.2.2015.

RFID-kortin käyttö kirjastokorttina

RFID-kirjastokortin tietosisältöä ja sen tallennustapaa määrättiin niihin liittyvässä suosituksessa. Tässä suosituksessa käsitellään ISO 14443 -standardin mukaisten RFID-korttien soveltamiseen liittyviä lisäehtoja.

Kirjastoille varattu sektori

Tässä suosituksessa oletetaan, että RFID-kortin siru jakautuu tiettyyn määrään sektoreita, joiden numerointi alkaa nollasta, ja ensimmäinen sektori (sektori numero 0) on varattu valmistajan tiedoille. Mikäli sirun muistialue ei ole jaettu sektoreihin suositetaan, että noudatetaan tämän suosituksen periaatteita.

Kirjastojen käyttöön varataan sektori numero 1. Kirjastokortin tietojen lukeminen ja tallentaminen tulee toteuttaa sektoria numero 1 käyttäen. Kirjastokortin tiedot tallennetaan aiemmin mainitun tietosisältöön ja sen tallennustapaan liittyvän suosituksen mukaisesti.

Kirjastoilla on käytössään yksi sektori, joten RFID-kortille voidaan tallentaa vain yhden kirjastokortin tiedot. Tämä ei kuitenkaan estä saman kirjastokortin käyttöä useammassa kirjastossa, sillä muut kirjastot voivat lukea RFID-kortille tallennetun asiakasnumeron ja liittää sen asiakkaan tietoihin omassa asiakasrekisterissään.

Sirulle tallennettu id-numero painetaan näkyville RFID-korttiin. Sirulle tallennetulla id-numerolla tarkoitetaan tassä kirjastojen käyttöön varatulle sektorille tallennettavaa kirjastokortin numeroa (Primary item identifier), ei sirun UID-numeroa (tehdas id).

Salausavaimet

Mikäli RFID-kortin siru ei tue ISO 28560-2 -standardin mukaista tietoelementtien lukitsemista, suositetaan, mikäli mahdollista, että sirulle tallennettujen tietojen suojaaminen tapahtuu salausavainten avulla. Salausavain tallennetaan sektorille 1.

Suositetaan, että kirjastojen käyttöön varatulle sektorille tallennettuja tietoja voi lukea myös yleisen lukuavaimen avulla. Tällä tavalla taataan eri tuottajien korttien yhteensopivuus. Kirjastot, ohjelmisto- ja laitteistotoimittajat voivat tilata yleisen lukuavaimen Kansalliskirjastosta.

  • No labels