FinELibin ohjausryhmän kokouksen 2/2019 (27.5.) esityslistalla on käsiteltävänä aineistoneuvottelutilanteen (mm. EBSCO ja uusien, avoimen julkaisemisen mahdollistavien kustantajien ottaminen osaksi konsortiohankintaa) lisäksi konsortion kustannustenjakomalli ja toimintasuunnitelma.

Esityslista on luettavissa tästä ja esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä.