You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 25 Next »

1. ASTERI-NIMITIETOKANTA

Asteri-nimitietokanta on erillinen resurssi/tietovaranto Melindassa (FIN11 - Asteri - nimet). Asteriin päästään seuraavalla tavalla: ALEPH > Connect to… > FIN11 - Asteri - nimet (tarvitaan erityisesti silloin, kun tehdään uutta tietuetta tai haetaan Asterin id:llä).

 

 

2. ASTERIN PERUSNÄKYMÄ

Vasemmassa laidassa olevat välilehdet: Record Tab , Items Tab  , Admin. Tab  ja Search Tab .

 

Vinkki: Haku ID-numerolla

Haku Asterin ID-numerolla onnistuu suoraan vasemmassa laidassa olevasta hakuikkunasta.

 

3. AUKTORITEETTITIETUEIDEN HAKEMINEN

Auktoriteettitietueitta voi hakea sana- ([F] Find) tai selaushaulla ([B] Browse). Lisätietoja erilaisista hakumahdollisuuksista, ks. Alephin ohjeet (linkki pääsivulle) > Aleph 23 User Guide - Search (englanniksi, 29 sivua).

Sanahaun näkymä:

pikanäppäinkomento?

Selaushaun näkymä. Mm. henkilöitä ja yhteisöjä voi hakea omalla selausindeksillä.

 

Selaushaun tuloksen näkymä:

Sarakkeessa Auth. info näkyy, onko indeksissä oleva tekijäkirjaus auktoriteettitietueen 100- vai 400-kentässä. Hakutulosnäkymän oikeassa reunassa olevia painikkeita painamalla pääsee joko katsomaan (Show) tai muokkaamaan (Catalog) tietuetta.

 

4. UUSI AUKTORITEETTITIETUE

Uusia auktoriteettitietueita luodaan joko valitsemalla tallennusalustaa (Open Templete) tai vanhan a-tietueen pohjalta (Duplicate Record). [PIKANäPPÄINKOMENTO?]

Katso Melindan yleinen ohje Alephin toimintaohjeesta: Tallennusalustat Alephissa.

 

Muista

Ennen kun teet uutta auktoriteettitietuetta, tarkistathan, että nimeä ei ole vielä auktorisoitu.

Tarkistaminen onnistuu bib-tietueesta esimerkiksi näin: mene tekijäkirjauksen kohdalle ja paina pikanäppäinkomentoa Crtl+F3 (Aleph tarkistaa nimenmuodot Asterista).

 

5. ASTERIN TUNNUKSET

MH

035-kentän logiikka

(035-kentässä (FI-ASTERI-N)000090008, tekijäkirjauksen yhteydessä muodossa (FIN11)000090008)

bibeissä piste, auktoreissa ei

 

6. TIETUEEN MUOKKAAMINEN

Tärkeimmät toiminnot tietueen muokkaamiseen löytyy pudotusvalikoista Edit Actions ja Edit Text. Alla poiminta usein käytetyistä pikanäppäinkomennoista.

Valikko Edit Actions

 

Expand from Template Ctrl + E

toiminnolla lisätään aukiolevaan tietueeseen puuttuvat kentät templatesta

View Record’s Catalogers

 

View Record’s History

 

Show RDA Toolkit

 

Derive New Record

 

Valikko Edit Text

pikanäppäinkomennot

uuden kentän lisääminen (valitse listalta)

F5

uuden kentän lisääminen (kirjoita itse)

F6

koko kenttä: kopioi ja liitä

*voit kopioida useamman kentän kerrallaan mustamaalaamalla halutut kentät (ei tarvitse kokonaisuudessaan) ja käyttämällä pikanäppäinkomentoa Ctrl + T

Ctrl + T ja Alt + T

kentän poistaminen

Ctrl + F7

uuden osakentän lisääminen

(jos haluat lisätä uuden osakentän ennen ensimmäisenä olevaa osakenttää, vie kursori joko kentän numeron tai indikaattorien kohdalle)

F7

osakenttä: kopioi ja liitä

Ctrl + S ja Alt + S

osakentän poistaminen

Ctrl + F5

Vinkki: INSERT-näppäin

Jos kurssori vilkkuu mustana laatikkona kirjaimen kohdalla, kirjoittamasi teksti korvaa alkuperäisen. Jos tarvitset kirjoittaa valitsemaasi kohtaan, kursorin pitäisi näkyä viivana. Musta laatikko muuttuu viivaksi painamalla näppäimistössä olevaa näppäintä insert.

 

Kuvakkeet Alephin oikeassa ylälaidassa

Kuvake 

avaa auktoriteettien luettelointipohjat (pitää olla Asteri-tietokannassa, katso kohta 1)

näyttää hierarkkisen näkymän

jos valittuna, näyttää kaksi tietuetta vierekkäin

jos valittuna, näyttää sivupalkkia

tallentaa auktoriteettitietueen

tarkistaa tietueen

avaa erikoismerkit ja -kirjaimet näkymän alalaitaan

palaa tietueen show-näkymään

toiminto liittyy hankintaan, ei käytössä

sulkee joko yksittäisen ikkunan tai kaikki ikkunat

 

 

 

  • No labels