You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Tekoälykumppanuuden yhteyshenkilöt

  • CSC: Aleksi Kallio
  • Kansallisarkisto: Reko Etelävuori
  • Kansalliskirjasto: Heli Kautonen

Kumppanuussopimukseen perustuvaa yhteistyötä johtaa sopijapuolten edustajista koostuva ohjausryhmä. Ryhmä kokoontuu kumppanuussopimuksen voimassaoloaikana vähintään kolme kertaa vuodessa. Ohjausryhmän koordinointivastuu kiertää vuosittain sopijapuolten kesken.

Vuonna 2019 ohjausryhmän jäseniä ovat

  • xx, CSC
  • Päivi Happonen, Kansallisarkisto
  • Vili Haukkovaara, Kansallisarkisto
  • Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
  • Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto
  • No labels