You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

2019-03-15

Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut

Jarmo Saarikko, Alex Kourijoki, Mikko Lappalainen, Ulla Ikäheimo, Mirja Anttila, Okko Vainonen-- KESKEN --

Kommentointikierros tulossa 19.3. - 7.4.2019

  


1 Käsiteltävä aineisto

1.1 Konversion kohdistuminen

 

Elokuva-aineistot
 • Leader/06 g - AV-aineisto
 • Kenttä 007/00 (v) videotallenne  
Musiikkiaineistot
 • Leader/06-kentän arvo:

  • c - Nuottijulkaisu

  • d - Nuottikäsikirjoitus

  • j - Musiikkiäänite

 

Kaunokirjallinen aineisto

 • Kaunokirjallinen aineisto vaatima käsittely:

  • leader/06 on a tai t JA leader/07 ei ole b, i eikä s → 

   • Kenttä 008/33 - Kirjallisuuslaji ei ole 0 eikä u (painetut ja e-kirjat)

  • leader/06 on i → 

   • Kenttä 008/30-31 - Kirjallisuuslaji on d, f tai p (äänikirjat)

  • SLM sanastoon kuuluvat termit siirretään 650 $v-osakentästä 655:een

Käsitellään vain ysa ja allars

 • Konvertoidaan vain tietueet, joiden $2-osakentästä löytyy ysa tai allars

  • joissain tapauksissa $2-kenttään tunnus kirjoitettu väärin, joista osa on manuaalisesti korjattu Melindassa

  • PÄÄTÖS: Oletetaan, että aineisto on lähtökohtaisesti oikein koodattu, ei etsitä väärin kirjoitettuja tunnisteita

 • YSO-kentät, esim. jos on YSO-ketjuja, korjataanko ne?

  • PÄÄTÖ ei käsitellä YSO-kenttiä

   • Tällaiset korjataan normaalin tietokantasiivouksen yhteydessä

Paikallisaineistojen esikäsittely

 • Lähtöaineistojen siivous voi olla hyödyllistä ennen ysall2yso konversiota sekä Melindassa että paikalliskannoissa

  • Listaus tällaisista korjattavista asiasanoista kootaan erilliseen dokumenttiin 

1.2 Poimituista tietueista käsiteltävät kentät

 • Konvertoidaan vain seuraavat tietueiden kentät 385, 567, 648, 650, 651, 655

 • Konversiossa tuotetaan uusia kenttiä: 370, 385, 388, 567, 648, 650, 651, 653, 655

1.3 Muunnosprosessi 

 • Luetaan koko tietue

 • Tunnistetaan aineistotyyppi

 • Kerätään konvertoitavien kenttien ysa/allärs termejä vastaavien YSO-käsitteiden käytetyt termit ja  URI:t

 • Merkkijonojen vertailu ensin normalisoidulla muodolla
  • Jos löyty useita vastineita, haetaan ilman muunnoksia eli normalisoimatta
  • Jos termi ei löydy YSA:sta eikä Allärsistä eikä SLM:stä, termi kirjoitetaan kenttään 653## osakenttään $a. 
   • 653 kentän toisen indikaattorin arvo riipppuu termin alkuperäisestä osakentästä.
   • 0 $a tai $x
   • 4 $y
   • 5 $z
   • 6 $v
   • # muut osakentät
 • Mikäli vastaava yso-käsite on poistettu käytöstä ja sille ei ole merkitty korvaajaa TAI sille on useita korvaajia, tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 650#4$a, eli toinen indikaattori on “4” ja poistetaan $2 osakenttä
  • Tuotetaan virhelokiin lista näistä kentistä, jossa MelindaID ja YSA-termi sekä virheen syy
  • Virhelokiin kirjataan a) tietue-id, b) virheen aiheuttanut termi, c) koko kenttä sekä d) virheen selite tai virhekoodi. 
  • Tällaiset kentät vaativat manuaalisen käsittelyn konversion jälkeen. Virhekoodit:
   • NOT_FOUND - ysa:ksi tai allarsiksi merkittyä termiä ei löydy sanastoista
   • MULTIPLE_CONCEPTS - osakentän termi viittaa useampaan sanaston käsitteeseen
   • REMOVED - osakentän $e teksti poistettiin tietueesta
   • SUBFIELD_G - kentän 650/651 osakentän $g teksti viety kenttään 653
   • NOT_ANALYZED - Kenttä sisältää muita kuin tunnistettuja käsiteltäviä osakenttiä
 • Poistetaan tuplat - ei kahta identtistä kenttää
  • HUOM! Mikäli 653 kentässä on sama termi, jota ollaan siirtämässä 653:een niin, uusi kenttä korvaa vanhan, sillä siihen on toiseen indikaattoriin lisätty tieto termin tyypistä
 • Tuotetaan  yso- ja slm-termit MARC kenttiin suomeksi ja ruotsiksi
  • Melindassa talletetaan yso- ja slm-käsitteiden termit molemmilla kielillä
  • Paikalliskannassa voidaan valita tuotettavaksi yksi tai molemmat kielet. Ohjelmassa tämän voi valita parametrina 
 • Tulostetaan koko tietue
  • Kenttä, indikaattori, indikaattori, termi, sanastotunnus, uri

1.4 Sanastojen ja termien järjestys tietueessa

 • Kussakin kentässä sanastojen järjestys on 2. indikaattorin koodin mukainen numerojärjestys: 0, 2, 4, 7.

 • Kun indikaattori on sama, niin sanastot listataan sanastokoodin mukaan aakkosjärjestyksessä.

 • Poikkeuksena kun toinen indikaattori on 7,

  • Tulostetaan YSO kentät ensin. ja sitten muut sanastot aakkosjärjestyksessä.  

  • Kentässä 655 tulostetaan ensin  SLM-kentät vastaavalla tavalla kuin yso-kentät.

 • Kunkin sanaston kohdalla alkuperäiset kentät tuotetaan ensin samassa järjestyksessä kuin ne ovat alunperinkin

 • Konvertoidut uudet YSO- ja SLM-termit

  • tulostetaan siinä järjestyksessä kuin termejä käsitellään, jolloin samassa ketjussa olleet termit listataan lähekkäin.

  • Jos sama termi esiintyy useita kertoja, termi listataan siihen kohtaan, jossa se ensin esiintyi  

  • Alkuperäiset yso- ja slm-termit listataan ensin

  • Kukin yso:n ja slm:n kieli listataan erikseen. Ensin suomenkieliset termit, sitten ruotsinkieliset termit. 

   • Melindan konversiossa lisätään molemmat kielet. Muissa tietojärjestelmissä kielet valinnan mukaan.

 • 653 kentässä

  • tulostetaan ensin alkuperäiset termit alkuperäisessä järjestyksessä ja uudet termit niiden jälkeen 2. indikaattorin mukaisessa järjestyksessä ja aakkosjärjestyksessä, kun indikaattori on sama.

  • Mikäli uusissa termeissä on identtinen termi alkuperäisten kanssa eikä alkuperäisessä ole 2. Indikaattoria, uusi kenttä korvaa alkuperäisen vastaavan 653 kentän

 • Konversio on hukkaamaton, jos alkuperäiset ysa- ja allars-rivit halutaan säilyttää.  Tällöin alkuperäiset rivit kirjoitetaan mukaan tietueeseen. 

  • Tämä voi valita konversio-ohjelmassa parametrina

  • Melindan konversiossa konvertoidut kentät poistetaan

1.5 Ketjujen käsittely

 
 • Käsitellään kunkin MARC kentän kaikki osakentät yksitellen.

  • Huom! Osakenttäkoodit vaihtaneet järjestystä (esim. aika ja paikka) edellisessä konversiossa (Finmarc→ Marc21) ja joissakin tietueissa nämä voivat olla edelleen väärin päin

 • Ketjujen osalta kutakin osakenttää vastaava YSO-termi talletetaan omalle rivilleen.

  • Tarkistettava pitääkö osakentän koodi paikkansa… siis onko paikkakentässä paikan nimi vai jotakin muuta, jne. 

  • Ei lisätä uusia ketjuja 653:een, vaan jokainen sanastoihin kuulumaton termi viedään erikseen ja kenttään tulee alkuperäisen osakentän tyyppiä vastaava luku toiseen indikaattoriin

 

 • Paikan osakenttien osalta tarkistetaan löytyykö ysa:an ohjaustermeiksi merkittyjä ketjuja
 • Perussääntö: sanastoon kuuluvien termien osalta kirjoitettava kenttä valitaan termin vastineen sanaston ei osakenttäkoodin mukaan eli yso:650,  yso-paikat:651, slm:655

2 Kenttien käsittely

2.1 Käsitellään kenttä 385 Kohderyhmä

Käsitellään vain sellaiset 385-kentät, joissa on $2 -osakentässä arvo ‘ysa’ tai ‘allars’

Osakenttä $a

 • Tarkistetaan onko ysa tai allars termi

  • Jos löytyy niin tuotetaan vastaava yso-termi ja lisätään $2 ja $0 osakentät

  • Jos ei löydy, kenttä jätetään sellaisenaan ja tulostetaan virhelokiin

Osakenttä muut

 • Muut osakentät liitetään mukaan sellaisenaan

2.2 Käsitellään kenttä 567 Metodologia

Käsitellään vain sellaiset 567-kentät, joissa on $2 -osakentässä arvo ‘ysa’ tai ‘allars’

Osakenttä $b

 

 • Jos löytyy ysa tai allars termi, niin tuotetaan vastaava yso-termi ja lisätään $2 ja $0 osakentät
 • Ellei löydy  ysa tai allars termi, kenttä jätetään sellaisenaan ja tulostetaan virhelokiin

Osakenttä muut

 • Muut osakentät liitetään mukaan sellaisenaan

2.3 Käsitellään kenttä 648

648 osakenttä $a

 • Vuosilukujen merkitseminen sisällönkuvailuryhmien ohjeistuksen mukaiseksi

 • Pienryhmän ehdotus:

  • numeerisia aikatermejä ei muokata tässä konversiossa

  • Jätetään 2-osakenttä "ysa"/"allars", 2. indikaattori 7  ( Helpompi palata, jos käsittellään myöhemmin, jos kaikki 648-kentässä ja 2-osakenttä)

  • tekstimuotoiset aikakentät: jos ysa/allars, siirretään 650/651-kenttään yso-termeiksi. Muut tekstimuotoiset 653-kenttän 2. indikaattori 0.

  • Muiden kenttien y-osakentät siirretään sellaisenaan 648-kenttään, kun alkavat numerolla.

  • jos termi on numeerinen (tai alkaa numerolla eikä sisällä kirjaimia)

   • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 648#4$a

   • Hyväksyttävät numeeriset arvot voivat päättyä alla mainittuihin teksteihin

    • [0123456789-]  (2, 3 tai 4-numeroisia vuosilukuja, joita edeltää tai joiden jälkeen tai joiden välissä on yhdysmerkki, tavuviiva, lyhyt n-ajatusviiva tai miinusmerkki. )

    • [^.*-luku$|^.*-talet$]  (vuosikymmeniä ja vuosisatoja)

    • [^.*eKr.$|^.*jKr.$]

    • [^.*eaa.$|^.*jaa.$]

    • Tulostettaessa

     • vuosilukujen edellä, välissä tai jälkeen, käytetään lyhyttä Unicode merkkiä  n-ajatusviiva (U+2013, – –) (SFS 4175 mukaisesti)Tarkistettava vuosilukujen merkitseminen sisällönkuvailuryhmien ohjeistuksen mukaiseksi

     • ei käytetä miinusmerkkiä (U+2212, − −)

     • Vuosilukuja eaa. ei merkitä negatiivisina lukuina)

 • Jos termi ei ole numeerinen, onko ysa tai allärs -termi?

  • Kun ysan tai allärs paikkatermi

   • Tuotetaan yso-paikat vastine kenttään 651#7$a

  • Kun muu ysa tai allärs-termi

   • Jos ysa, niin tuotetaan yso-vastine kenttään 650#7$a $2yso/fin

   • Jos allars, niin tuotetaan yso-vastine kenttään 650#7$a $2yso/swe

  • Kaikki muut tekstimuotoiset termit

   • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 653#0$a

   • Tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin

 

648 osakenttä $x (aihe)

 • ysa|allars termit kenttään 650#7$a$yso/fin

 • muut termit kenttään 653#0$a

648 osakenttä $y (aika)

 • Numeeriset termit kenttään 648#7$a$2ysa

 • Muut termit kenttään 653#0$a

648 osakenttä $z (paikka)

 • ysa|allars paikat kenttään 651#7$a

 • Muut termit kenttään 653#5$a

648 osakenttä $v  (muoto)

 • slm-termit kenttään 655#7$a

 • Muut termit kenttään 653#6$a

2.4 Käsitellään kenttä 650

Käsitellään vain sellaiset 650-kentät, joissa on $2 -osakentässä arvo ‘ysa’ tai ‘allars’

2.4.1  Indikaattorien tarkistus

650-kentän indikaattoreita tarkisteta. Mahdolliset virheelliset indikaattorit korjautuvat tulostettaessa.

2.4.2 Tarkistetaan onko kenttä keepattu/dropattu

 • Esimerkiksi: $9FENNI<KEEP> (järjestelmäkohtainen vapaakenttä)

 • Otetaan $9 osakenttätieto talteen ja tulostetaan YSO-termin kenttään

  • Jos $9-osakenttiä on useita, kaikki on toistettava

  • Jos kyseessä on ketju, $9-osakenttä kirjoitetaan jokaisen vastaavan yso-termin kenttään.

 • Jos ketju on dropattu, niin sen osiin lisätään <DROP> (tällöin termejä ei replikoida ko. paikalliskantaan)

  • Nämä voidaan tutkia etukäteen ennen konversiota ja toimittaa kirjastoille

  • Jos tietueessa on sama termi ilman $9 osakenttää sekä $9<DROP>, drop-kenttää ei lisätä.

2.4.3 Käsitellään osakentät

650 Osakenttä $a $b, $c, $d, $v, $x, $y, $z (paikkaketjut)

 • Verrataan termiä ja sen jälkeistä termiä kaikkiin skos:prefLabel, skos:altLabel ominaisuuksiin

  • Jälkimmäinen termi pitää olla osakentässä $z

 • Kun termit löytyvät ysa tai allars sanastosta yhdistettynä muodossa “termi -- termi” ja ovat paikkatermi

  • tuotetaan ketjun yso-paikat vastine kenttään 651#7$a.

  • Osakenttä $z ei käsitellä erikseen, vaan hypätään sen yli.

 • Muissa tapauksissa kentät käsitellään erikseen

650 Osakenttä $a $b $x $z (aihe)

 


 


 • Jos kyseessä on kaunokirjallinen aineisto

  • Kun LDR/06 on a tai t JA LDR/07 ei ole b, i eikä s  JA 008/33 - Kirjallisuuslaji ei ole 0 eikä u (painetut ja e-kirjat)

  • Kun LDR/06 on i JA 008/30-31 - Kirjallisuuslaji on d, f tai p (äänikirjat)

  • $a osakentässä yleensä  muototermi eli slm-sanaston termi, joka viedään kenttään 655#7$a  $2slm/??? $0uri

 • Löytyykö termi ysa: tai allars: sanastoista?

  • Verrataan termiä kaikkiin skos:prefLabel, skos:altLabel

  • Kun termi löytyy ysa tai allars sanastosta

   • Jos osuma on paikka-käsitteen termiin 

    • tuotetaan yso-paikat vastine kenttään 651#7$a

   • Jos osuma tulee käytettävään termiin TAI ohjaustermiin, joka viittaa vain yhteen YSA-käsitteeseen, eikä ole paikka

    • tuotetaan yso-vastine kenttään 650#7$a

   • Jos osuma viittaa useampaan YSA-käsitteeseen

    • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 650#4$a, eli toinen indikaattori on “4” ja poistetaan $2 osakenttä

    • Tuotetaan kenttä virhelistalle (kts. kommentti!)


 • Kun termi EI löydy ysa/allars sanastoista

  • Ei tarkisteta YSO/SLM sanastoista

  • Jos termissä on vain numeerisia arvoja, tulkitaan ajanjaksoksi,

   • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 648#4$a

   • numeeriset arvot: kts. osakenttä $y

  • Muut termit siirretään 653 kenttään

   • Tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin

   • Tarkistetaan löytyykö termi jo 653 kentästä

   • Jos termi löytyy 653 kentästä poistetaan vanha kenttä ja tulostetaan kuten alla

   • Kun EI löydy 653 kentästä, tuotetaan

    • MARC kenttä 653#0$a

     • toinen indikaattori 0

     • termi aina osakenttä $a

    • jos termi oli ketjussa niin tässä tulostetaan 653:een kukin termi erillään omaan kenttäänsä

 

650 Osakenttä $y, $d (aika)


 

 • Jos kyseessä musiikkiaineisto (LDR/06 c,d,j) tai elokuva-aineisto (LDR/06 g ja 007/00 on v)

  • $y osakenttään on näissä aineistoissa merkitty luomisaika, joka menee sellaisenaan kenttään 388##$a

 

 
 • jos termissä on vain numeerisia arvoja ja väliviivoja

 • [0123456789-]

 • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 648#4$a

 
 • Jos päättyy sallittuun merkkijonoon:

 • ^\d.*-luku$|^\d.*-luvut$|^\d.*-talet$|^\d.*-tal$

 • ^\d.*eKr.$|^\d.*jKr.$|^\d.*fKr.$

 • ^\d.*eaa.$|^\d.*jaa.$

 • ^\d.*e\.a\.a.$|^\d.*j\.a\.a.$

 • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 648#4$a

 
 • Ei numero, onko ysa tai allärs -termi?

 • Jos ysan tai allärs paikkatermi, kenttään 651#7$a

 • Jos muu ysa ja allärs-termi, kenttään 650#7$a

 
 • Muut tekstimuotoiset termit menevät kenttään 653#4$a

 • Tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin


Pienryhmän ehdotus:

 

 

 • Jos kentän 650 $y-osakentän termi alkaa numerolla

  • Viedään sellaisenaan 648#7$a osakenttään ja $2ysa tai $2allars

  • (Helpompi palata, jos käsitellään myöhemmin, jos kaikki 648-kentässä ja 2-osakenttä)

 • tekstimuotoiset $y kentät

  • jos ysa/allars termi, siirretään 650/651-kenttään yso-termeiksi.

  • Muut tekstimuotoiset 653#0$a osakenttään

 


650 Osakenttä $v (muoto)

 
 • Jos termi on “fiktio”

  • osakenttä poistetaan

  • Tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin

 • Jos kyseessä on suomenkielinen slm-termi

  • Tuotetaan slm termi kenttään 655#7$a $2slm/fin $0uri

 • Jos kyseessä on ruotsinkielinen slm-termi

  • Tuotetaan slm termi kenttään 655#7$a $2slm/swe $0uri

 • Jos ei ole slm-termi, mutta on ysan tai allärs paikkatermi

  • Tuotetaan yso-paikat vastine kenttään 651#7$a

 • Jos ei ole slm-termi, mutta on muu ysa tai allärs-termi

  • Tuotetaan yso-vastine kenttään 650#7$a

 • Jos on osuma useampaan ysa tai allärs-käsitteeseen

  • Tulostetaan alkuperäinen termi kenttään 655#4$a

  • Tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin

 • Kun ei löydy slm, ysa, tai allärs sanastoista

  • PÄÄTÖS:

  • talletetaan alkuperäinen termi kenttään 653#6$a

  • Tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin

 

650 osakenttä $e (suhdetermi)

 
 • Pudotetaan koko osakenttä pois, sillä yksin tällä kentällä ei ole infoarvoa

 • Tulostetaan alkuperäinen kenttä (ketju) virheraporttiin

 

650 osakenttä $g (muut tiedot)

 
 • alkuperäinen termi viedään 653##$a osakenttään

 • Tulostetaan alkuperäinen kenttä (ketju) virheraporttiin

 • Virhekoodi: “SUBFIELD_G”

 

650 Muut osakentät

 

Jos löytyy näitä osakenttiä

 
 • Tuotetaan etukäteen erillinen listaus tällaisista kentistä Melindassa ja toimitetaan paikalliskantojen ylläpitäjille mahdollista korjausta varten

 • jätetään koko ketju paikalleen, mutta muutetaan toiseen indikaattoriin 4 ja poistetaan osakenttä $2

 
 • ‡c - Tapahtumapaikka (ET)

 • ‡d - Tapahtuman aika (ET)

 • Muut tunnistamattomat osakentät

 • Tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin

 • Virhekoodi: “SUBFIELD_NOT_ANALYZED”

 

2.5 Käsitellään kenttä 651

 

651 Osakenttä $a, $v, $x, $y, $z (paikkaketjut)

 
 • Verrataan termiä ja sen jälkeistä termiä kaikkiin skos:prefLabel, skos:altLabel

 
 • Jälkimmäinen termi pitää olla osakentässä $z

 
 • Kun termit löytyvät ysa tai allars sanastosta yhdistettynä muodossa “termi -- termi” ja ovat paikkatermi

 
 • ensimmäinen osakenttä vastaa ysa:ssa tai allärsissä auktorisoidun paikkaketjun osakenttää $a ja jälkimmäinen osakenttää $z.  Ketju on ysa:n rdf-muodossa literaali: “a_termi”+” -- ”+”z_termi”.

 • tuotetaan ketjun yso-paikat vastine kenttään 651#7$a.

 • Osakenttä $z ei käsitellä erikseen, vaan hypätään sen yli.

 • Huomautus: Jos paikkaketjussa on auktorisoimaton ketju Maa -- Kaupunki, molemmat käsitellään erikseen, vaikka kuvailtu sisältö käsittelisikin vain kaupunkia. Konversio ei puutu kuvailuun tällä tasolla.

 
 • Muissa tapauksissa kentät käsitellään erikseen

 

651 osakenttä $a, $x, $z

 
 • Kun kyseessä on ysa tai allärs paikkatermi

  • Tuotetaan yso-paikat vastine kenttään 651#7$a

 • Kun kyseessä on muu ysa tai allars -termi, ei paikka

  • Tuotetaan yso-vastine kenttään 650#7$a

 • Kun kyseessä ei ole ysa eikä allars termi

  • Jos termi alkaa numerolla ja on vain numeroita tai yhdysmerkki tai termi päättyy “sallittuun” tekstimuotoon (kts. 648 $a)

   • tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 648#4$a

  • Muut termit

   • Osakentissä a ja z alkuperäinen termi kenttään 653#5$a

   • Osakentässä x alkuperäinen termi kenttään 653#0$a

  • Tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin

 

651 osakenttä $y (aika)

 
 • jos termi on numeerinen (tai alkaa numerolla)

  • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 648#4$a

   • Numeerisia arvoja

    • [0-9\-\-­] (vain numeroita ja yhdysmerkkejä)

    • Alkaa numerolla ja päättyy tiettyyn merkkijonoon:

    • ^\d.*-luku$|^\d.*-luvut$|^\d.*-talet$|^\d.*-tal$

    • ^\d.*eKr.$|^\d.*jKr.$|^\d.*fKr.$

    • ^\d.*eaa.$|^\d.*jaa.$

    • ^\d.*e\.a\.a.$|^\d.*j\.a\.a.$

 • Jos termi ei ole numeerinen, onko ysa tai allärs -termi?

  • Kyllä ysan tai allärs paikkatermi

   • Tuotetaan yso-paikat vastine kenttään 651#7$a

  • Muut ysa ja allärs-termit

   • Tuotetaan yso-vastine kenttään 650#7$a

 • Muut tekstimuotoiset termit

  • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 653#4$a

  • Tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin


Pienryhmän ehdotus:

 

 

 • Jos kentän 651 $y-osakentän termi alkaa numerolla

  • Viedään sellaisenaan 648#7$a osakenttään ja $2ysa tai $2allars

  • (Helpompi palata, jos käsitellään myöhemmin, jos kaikki 648-kentässä ja 2-osakenttä)

 • tekstimuotoiset $y kentät

  • jos ysa/allars termi, siirretään 650/651-kenttään yso-termeiksi.

  • Muut tekstimuotoiset 653#0$a osakenttään

 


651 osakenttä $v (muoto)

 
 • Jos termi on “fiktio”

  • osakenttä poistetaan

  • Tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin

 • Jos kyseessä on suomenkielinen slm-termi

  • Tuotetaan slm termi kenttään 655#7$a $2slm/fin $0uri

 • Jos kyseessä on ruotsinkielinen slm-termi

  • Tuotetaan slm termi kenttään 655#7$a $2slm/swe $0uri

 • Jos ei ole slm-termi, mutta on ysan tai allärs paikkatermi

  • Tuotetaan yso-paikat vastine kenttään 651#7$a

 • Jos ei ole slm-termi, mutta on muu ysa tai allärs-termi

  • Tuotetaan yso-vastine kenttään 650#7$a

 • Jos on osuma useampaan ysa tai allärs-käsitteeseen

  • Tulostetaan alkuperäinen termi kenttään 655#4$a

  • Tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin

 • Kun ei löydy slm, ysa, tai allärs sanastoista

  • PÄÄTÖS:

  • talletetaan alkuperäinen termi kenttään 653#6$a

  • Tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin

 

651 muut osakentät

 
 • käsitellään, kuten 650-kentät

 

2.6 Käsitellään kenttä 655

 

Termi tarkistetaan vain slm-sanastosta, ei katsota lainkaan ysa tai allärs.

 

655 osakenttä $a, $x, $v

 
 • Jos termi on “fiktio”

  • osakenttä poistetaan

  • Tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin

 • Jos kyseessä on suomenkielinen slm-termi

  • Tuotetaan slm termi kenttään 655#7$a $2slm/fin $0uri

 • Jos kyseessä on ruotsinkielinen slm-termi

  • Tuotetaan slm termi kenttään 655#7$a $2slm/swe $0uri

 • Kun termiä ei löydy slm sanastosta

  • PÄÄTÖS:

  • talletetaan alkuperäinen termi kenttään 653#6$a

  • Tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin

 

655 Osakenttä $b

 
 • Kun termi on ysa tai allars -termi

  • Tuotetaan ysa-termin yso-vastine kenttään 650#7$a $2yso/fin $0uri

  • Tuotetaan allärs-termin yso-vastine kenttään 650#7$a $2yso/swe $0uri

  • (esim. väitöskirjan tutkimusala /J.Tuohiniemi)

 • Kun kyseessä on muu termi   

  • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 653#0$a

 

655 Osakenttä  $y

 
 • Tuotetaan alkuperäinen termi suoraan kenttään 3881#$a

 • Ei tehdä sisällöntarkistusta

  • (655 kenttien ajanmääreet ovat luomisaikoja /J.Tuohiniemi)

 

655 Osakenttä $z

 
 • Tarkistetaan onko ysa tai allars paikkatermi

  • Kun termi on ysan paikkatermi

   • Tuotetaan yso-vastine kenttään 370##g $2yso/fin $0uri

  • Kun termi on allarsin paikkatermi

   • Tuotetaan yso-vastine kenttään 370##g $2yso/swe $0uri

  • Muussa tapauksessa

   • Ei tehdä muuta sisällöntarkistusta

   • Tuotetaan alkuperäinen termi suoraan kenttään 370##$g

   • (655-kenttien paikat ovat luomispaikkoja /J.Tuohiniemi)

 

2.7 Kenttä 884 Konversion tiedot

 

884 Koko kenttä

884 Osakenttä $a

 • yso

884 Osakenttä $g konversioaika

 • Esitetään muodossa: VVVV-KK-PP

884 Osakenttä $q

 • Kansalliskirjaston tunnus: FI-NL

884 Osakenttä $u3 Musiikki- ja elokuva-aineistojen konversio

Musiikkiaineistot jätetään pois konversiosta, jos seko-konversiota ei ole tehty.

 • Jos musiikkikaineiston 650 kentässsä on soitin (seko-termi) niin se pitäisi seko-konversiossa siirtää soitinkokoonpanot-kenttään 382##$a
 • Seko on yksikielinen sanasto. Sekon käsitteisiin tulisi lisätä ruotsinkieliset termit.
 • Termit ovat seko:ssa yksikössa ja ysa:ssa monikossa. Sekon käsitteisiin tulisi lisätä monikolliset muodot ohjaustermeiksi.

Ongelmat musiikkiaineistojen käsittelyssä

 • 382-kenttää ei voi muodostaa suoraan 650-kentän perusteella ja

 • 370 + 388 eivät todellakaan ole haettavissa vielä ainakaan Axiellin systeemeistä.

 • 382-kenttään konvertoinnissa ei riitä pelkkä 650, vaan siinä on verrattava lisäksi 500-kentän esityskokoonpanohuomautusta ja YKL-luokitusta. Näin oli tehty Hulibissa.

  • 650-kenttä voi olla vaikka $a sonaatit $x viulu $x piano.

  • Siitä menee sonaatit 655-kenttään ja viulusta ja pianosta pitää tulla 382  $a viulu $n 1 $a piano $n 1 $s 2 $2 seko.

  • Tämä siis on yksinkertainen esimerkki, mutta voi olla vaikka ”konsertot, piano” 650-kentässä eikä siitä voi suoraan konvertoida 382-kenttään esityskokoonpanon orkesteria. Se löytyy 500-kentän huomautuksesta. Luokitus vielä varmistaa asiaa.

  • Emme ehkä tähän konversioon yhdistä 084- ja 500-kenttien tutkimista.

 • Seko on vain suomeksi. Sekossa on kiellettyinä muotoina runsaasti vieraskielisiä termejä. Niistä saisi jollain opilla ruotsinkielisen sanaston, mutta ei ennen heinäkuuta.

 • Sekon termit ovat yksikössä kun vastaavat käsitteet ovat ysa:ssa monikossa. Senkin käsittely vaatii työtä.


 

650 Osakenttä $a $b $x $z (aihe)

Jos kyseessä on musiikkiaineisto (LDR/06 c,d,j)

 • $a osakentässä yleensä  muototermi eli slm-sanaston termi, joka viedään kenttään 655#7$a  $2slm/swe $0uri

 • Jos termi ei löydy slm:stä, mutta löytyy seko-sanaston termi (eli esityskokoonpano). Huom! Termit ovat seko:ssa yksikössa

  • seko-termi viedään kenttään 382##$a

 • Jos $a tai $x osakentässä on termi “aiheet”

  • kaikki seuraavat $x-osakentät ovat aiheita ja menevät kenttään 650#7$a, 651#7$a tai 653#0$a riippuen löytyykö vastinetta yso:sta tai yso-paikoista

  • Termi “aiheet” pudotetaan pois

 • Jos $a tai $x osakentässä on termi “musiikki” se jätetään kokonaan pois

Jos kyseessä on musiikkiaineisto (LDR/06 c,d,j) tai elokuva LDR/06 g ja 007/00 on v

 • $z osakenttään on näissä aineistoissa merkitty luomispaikka, joka menee kenttään 370##$g
 • No labels