You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Melinda-Aleph-peruskoulutuksessa opitaan Melindan yhteiset pelisäännöt sekä Aleph-luettelointiohjelman perustoiminnot.

Melinda-Aleph-peruskoulutus koostuu kahdesta osiosta:

1) Melinda tutuksi –verkkomateriaalista, johon tutustutaan itsenäisesti

2) lähipäivästä "Aleph-kirjastojärjestelmän peruskäyttö ja Melinda-kuvailu käytännössä" 2.4.2019, jolloin tutustutaan harjoitusten avulla Aleph-luettelointiohjelman käyttöön ja Melindan kuvailukäytäntöihin.

Melinda-Aleph-peruskoulutus on tarkoitettu uusille Melinda-kuvailijoille sekä kaikille, jotka kaipaavat kertausta Melindan pelisääntöihin ja Aleph-luettelointiohjelman käyttöön. Lähipäivään osallistuvien edellytetään hallitsevan verkkomateriaalissa esitellyt perustiedot Melindan toiminnasta.


Verkkomateriaali - Melinda tutuksi

Kaikille avoin itseopiskelumateriaali löytyy täältä. Kirjaudu MOOCiin sisään vierailijana – vaihtoehto alimpana ”Log in as a guest”/"Kirjaudu vierailijana". Verkkomateriaaliin liittyy kertaustehtäviä, joihin vastaaminen onnistuu vain kirjautumalla materiaaliin MOOC-tunnuksilla. Ohjeet Mooc-tunnusten luomiseen löytyvät verkkomateriaalin Johdanto-sivulta.

 

Taitotaso:
Taitotaso on alkeistaso.


Tavoite:

 • Luoda yleiskuva Melindasta:
Mikä, miksi, ketä ja mihin ollaan menossa
Toimintaperiaatteet
Standardit, käsitteet ja termit
 • Selventää Melinda-työskentelyn periaatteet Aleph-ohjelmaa käyttäville kuvailijoille
Kuvailutapaukset ja prosessi
Työskentelyssä huomioitavat asiat
Melindan keskeiset dokumentit ja muut työkalut
Melindan laatu

Lähipäivä - Aleph-kirjastojärjestelmän peruskäyttö ja Melinda-kuvailu käytännössä


Taitotaso:
Taitotaso on alkeistaso, mutta lähipäivään osallistuvilta edellytetään että osallistuja:
 • hallitsee kuvailun perusteet
 • tuntee RDA-kuvailusääntöjä
 • osaa tallentaa kuvailutietoja MARC 21 -formaatilla
 • on tutustunut Melindan käytäntöihin ja toimintaperiaatteisiin, joko omassa työssään tai Melinda tutuksi -verkkokoulutusmateriaalin avulla

Tavoite:

Lähipäivän tavoitteena on oppia Aleph-järjestelmän peruskäyttö

 • Tärkeät näkymät ja valikot
 • Tiedonhaku ja hakutulosten käsittely
 • Tietueiden poiminta omaan tietokantaan
 • Tietueiden luominen, muokkaus, tallentaminen ja poistaminen
 • Tallennuspohjien (= template, muotti) käyttö
 • Auktoriteettien hyödyntäminen

Aika
Tiistai 2.4.2019


Paikka
Helsinki, Oppimiskeskus Aleksandria, Kartta: http://bit.ly/2yBtiMm
Koulutukseen mahtuu 20 osallistujaa, minimiosallistujamäärä 8 henkilöä.


Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avataan maaliskuussa.


Päivän ohjelma

Lisätään myöhemmin

 

 • No labels