You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

300 306 336 337 338 340 344 347 348 370 380 381 382 384 388


300 ULKOASUTIEDOT (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Laajuus tai kesto (T)
‡b - Muut fyysiset yksityiskohdat (ET)
‡c - Mitat (T)
‡e - Liiteaineisto (ET)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Kenttään merkitään tallenteen kuvailuun ja aineiston sisällön kuvaukseen liittyviä elementtejä. Lisäksi tähän merkitään vastaavia liiteaineistoihin liittyviä tietoja. Kenttää ei käytetä osakohteissa.

‡a - Laajuus tai kesto

Manifestaatio
RDA 3.4 Laajuus
YDINELEMENTTI

Laajuus on ydinelementti ainoastaan silloin, kun aineisto on täydellinen tai jos sen koko laajuus tiedetään. Osayksiköiden laajuudet merkitään vain jos ne ovat helposti todennettavissa ja niitä pidetään tärkeinä tunnistamisen tai valinnan kannalta.

Ekspressio
RDA 7.22 Kesto
LISÄYDINELEMENTTI

Aineiston laajuus merkitään ilmoittamalla yksiköiden määrä sekä yksikön tyyppi. Osayksiköt ja niiden laajuus (esimerkiksi nuottiaineiston sivut) merkitään sulkeisiin yksikön tyypin jälkeen. Sama koskee äänitteen keston merkitsemistä.

NUOTTIAINEISTOT
Nuottiaineiston laajuuden yksikköinä käytetään seuraavia nuottiaineiston muotoa kuvaavia termejä: johtostemma, kuoropartituuri, laulunopas, partiselli, partituuri, partituurin tiivistelmä, pianojohtostemma, pianopartituuri, pienoispartituuri, soitonopas, soolonuotti, sävelmäkokoelma, sävelmänuotti, teorianopas, stemma, viulujohtostemma.
 

Ellei nuottiaineistossa ole sivunumerointia, sivut tai lehdet voidaan laskea tai arvioida nimiösivusta tai sen vastineesta (kansi tai ensimmäinen nuottisivu) alkaen viimeiselle nuottisivulle tai muita kommentteja sisältäville sivuille (esim. selostusteksti, sisällysluettelo jne.) saakka. Lopussa olevia tyhjiä sivuja ja mainossivuja ei lasketa mukaan. Laskettujen sivujen lukumäärän jälkeen merkitään ilmaisu numeroimaton(ta) sivu(a).

Laajuus merkitään sivuina, jos lehdet on painettu molemmin puolin, ja lehtinä, jos lehdet on painettu yhdelle puolelle. Jos aineisto koostuu useasta niteestä, merkitään niteiden lukumäärä.
300 ## ‡a 1 pienoispartituuri (22 sivua)
300 ## ‡a 1 soitonopas (vi, 310 sivua)
300 ## ‡a 1 soolonuotti (36 numeroimatonta sivua)
300 ## ‡a 4 stemmaa (11, 11, 11, 11 sivua)
300 ## ‡a 1 partituuri (38 lehteä)
300 ## ‡a 1 partituurin tiivistelmä (2 nidettä)

Jos aineisto koostuu partituurista ja erillisistä stemmoista, merkitään partituurit ja stemmat omiin 300-kenttiinsä. Orkesterin erillisten stemmojen (stemmapaketin) niteiden ja/tai sivujen, lehtien tai palstojen määrä jätetään ilmoittamatta.

300 ## ‡a 1 partituuri (5 sivua)
300 ## ‡a 3 stemmaa (4, 2, 2 sivua)

300 ## ‡a 1 partituuri (5 sivua)
300 ## ‡a 24 stemmaa


ÄÄNITTEET
Käytettäviä äänitteiden laajuuden yksiköitä: C-kasetti, CD-äänilevy, DAT-kasetti, DCC-kasetti, DVD-äänilevy, MD-äänilevy, SACD-äänilevy, äänikela, äänilevy.

SACD/CD-äänilevystä käytetään ilmaisua CD-äänilevy. Tallennetyyppiä koskevat tarkennukset merkitään huomautuskenttään 500 (RDA 3.21 Huomautus tallenteesta).

Äänitteen kokonaiskesto merkitään aineistossa ilmoitetulla tarkkuudella. Jos kokonaiskestoa ei ole merkitty aineistoon, kesto voidaan 1) laskea yhteen itse aineistossa ilmoitetuista teosten tai raitojen kestoista, 2) ottaa esim. CD-soittimen laskurista tai 3) arvioida. Kokonaiskesto ilmoitetaan muodossa "73 min 10 s" (Melinda) tai "73’10" (Arsca ja Viola) tai tarvittaessa arvioinneissa esim. "noin 30 min". Jos julkaisu koostuu esim. useammasta levystä, kenttään merkitään levykohtaiset kokonaiskestot pilkulla erotettuina.

300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (4 min 9 s)
300 ## ‡a 2 CD-äänilevyä (53 min 38 s, 66 min 1 s)
300 ## ‡a 1 SACD-äänilevy (61 min 32 s)
300 ## ‡a 1 DAT-kasetti
300 ## ‡a 1 C-kasetti (noin 30 min)
300 ## ‡a 1 äänilevy

CD-R-levy
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (24 min 3 s)
500 ## ‡a CD-R-levy.

Hybridi-levy
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (74 min 42 s)
344 ## ‡g monikanavaääni (5.0)
538 ## ‡a Hybridi SACD, toistettavissa myös CD-soittimella.

VIDEOAINEISTO
Käytettäviä videoaineiston laajuuden yksiköitä: DVD-videolevy, HD DVD -videolevy, laservideolevy, videokasetti.

300 ## ‡a 1 DVD-videolevy (55 min)
300 ## ‡a 2 DVD-videolevyä (2 h 38 min, 5 h 20 min) + ‡e tekstiliite (20 numeroimatonta sivua : kuvitettu)

MONIVIESTIMET
Moniviestimen osat erotetaan toisistaan pilkulla.
300 ## ‡a 1 soitonopas (99 sivua), 1 CD-äänilevy (61 min 44 s)
300 ## ‡a 1 soitonopas (99 sivua), 1 CD-ROM-levy
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (74 min 15 s), 1 DVD-videolevy (78 min 28 s) + ‡e tekstiliite (10 sivua)

‡b - Muut fyysiset yksityiskohdat

Ekspressio

RDA 7.15 Kuvitus
LISÄYDINELEMENTTI kuvateoksissa.

Osakenttään merkitään tieto esim. kuvituksesta, äänen laadusta ja äänikanavien määrästä.

300 ## ‡a 1 soitonopas (111 sivua) : ‡b kuvitettu
300 ## ‡a 2 CD-äänilevyä (47 min 7 s, 52 min 1 s) : ‡b DDD

‡c - Mitat

Manifestaatio
RDA 3.5 Koko
Koko tarkoittaa aineiston tallenteen ja/tai säilytyskotelon mittoja. Niteen korkeus merkitään senttimetreinä käyttämällä lyhennettä cm. Jos korkeus on pienempi kuin 10 senttimetriä, se merkitään millimetreinä käyttämällä lyhennettä mm. Jos niteen leveys on vähemmän kuin puolet korkeudesta tai suurempi kuin korkeus, merkitään korkeus x leveys. Arkin koko merkitään muodossa korkeus x leveys.

Koko merkitään ainakin nuottiaineistossa ja analogisissa äänilevyissä. Muille aineistoille koko merkitään, jos se poikkeaa tavanomaisesta. Äänitteen koko voidaan merkitä myös kenttään 340. Kansallisdiskografiassa äänitteen kokoa ei merkitä 300-kenttään.

300 ## ‡a 1 pienoispartituuri (116 sivua) ; ‡c 28 cm
300 ## ‡a 1 partituuri (5 sivua) ; ‡c 21 x 30 cm
300 ## ‡a 3 stemmaa (3 arkkia) ; ‡c 28 x 22 cm

‡e Liiteaineisto

Manifestaatio
RDA 27.1 Viittauksen kohteena oleva manifestaatio

Osakenttään merkitään esim.

  • tieto äänitteiden tekstiliitteestä, jossa on perustietojen (kappaleiden nimien ja esittäjien) lisäksi olennaista lisätietoa esim. kappaleista, teoksista, tekijöistä, esiintyjistä tai laulujen sanat. 


Tekstiliitteen sisällöstä tehdään myös huomautus 500- ja/tai 546-kenttään. Osakenttään merkitään myös tieto liitteenä olevista levyistä.

Liiteaineisto kuvaillaan noudattamalla 300-kentän a- ja b-osakenttien ohjeita. Liiteaineistoista tehdään sopivat koodaukset myös kentän 008 merkkipaikkoihin 24–29.

Osakentässä käytetään termejä tekstiliite tai kuvaliite. Jälkimmäistä käytetään silloin, kun liitteenä oleva vihko sisältää pääasiassa kuvia/valokuvia. Teksti- tai kuvaliitteen sisällöstä tehdään lyhyt huomautus 500-kenttään, jossa käytetään termejä tekstiliite, liite tai kansilehti.

008-kentän merkkipaikka 24 = z : muu
300 ## ‡a 1 soitonopas (74 sivua) : ‡b kuvitettu + ‡e 1 CD-ROM-levy

008-kentän merkkipaikka 24 = z : muu
300 ## ‡a 1 pianopartituuri (xi, 52 sivua) + ‡e 1 CD-äänilevy (32 min 15 s)

008-kentän merkkipaikka 24 = z : muu
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (72 min 12 s) + ‡e kuvaliite
500 ## ‡a Liitteessä kuvia kuoron konserttikiertueelta.

008-kentän merkkipaikka 24 = z : muu
300 ## ‡a 1 äänilevy + ‡e 1 CD-äänilevy
500 ## ‡a Liitteenä samansisältöinen CD-levy.

008-kentän merkkipaikka 24 = e : säveltäjän tai tekijän elämäkerta
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (35 min 42 s) + ‡e tekstiliite (16 numeroimatonta sivua)
500 ## ‡a Liitteessä lyhyet henkilöhistoriat teosten säveltäjistä.

008-kentän merkkipaikka 24 = f : esittäjän tai yhtyeen elämäkerta
041 ## ‡g fin ‡g eng ‡m fin
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (35 min 42 s) + ‡e tekstiliite (13 sivua, 2 numeroimatonta sivua)
500 ## ‡a Liitteessä yhtyeen historiikki (suomi, englanti).

Huomautus tekstiliitteessä olevista laulujen sanoista merkitään 546-kenttään.

008-kentän merkkipaikka 24 = d : libretto tai teksti
300 ## ‡a 2 CD-äänilevyä (79 min 14 s, 63 min 21 s) : ‡b DDD + ‡e tekstiliite
546 ## ‡a Sanat: suomi. ‡3 Tekstiliite

Koon merkitsemisestä ks. ohje 340 Fyysinen väline.

Sibelius-Akatemian käytäntö:
546 ## ‡a Esityskieli: italia.
546 ## ‡a Sanat esiteliitteessä: italia; käännökset: englanti, saksa, ranska. - Esiteliite: englanti, ranska, saksa.


306 KESTO (ET)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima): ‡a - Kesto (T)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Ekspressio
RDA 7.22 Kesto
LISÄYDINELEMENTTI

Kesto tarkoittaa aineiston sisällön toistoon, esitykseen tms. kuluvaa aikaa. Kun kuvailun kohteena on yksittäisen teoksen ekspressio (yleensä osakohde), sen kesto ilmoitetaan 306-kentässä.

Kuusi numeroa muodossa ttmmss kertovat ekspression keston. Jos kesto on vähemmän kuin yksi tunti, tunnit merkitään kahtena nollana. Jos kesto on vähemmän kuin yksi minuutti, myös minuutit merkitään kahtena nollana.

Ensisijaisena lähteenä käytetään julkaisussa ilmoitettuja tietoja. Tarvittaessa keston voi tarkistaa esim. CD-soittimen laskurilla.

Nuottiaineistossa kesto merkitään vain, jos se ilmenee aineistosta.

306 ## ‡a 000433
306 ## ‡a 011242


336 SISÄLTÖTYYPPI (T)


Indikaattorit
: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima):

‡a - Sisältötyyppi (T)
‡b - Sisältötyypin koodi (T)
‡2 - Koodin lähde (ET)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

‡a - Sisältötyyppi

Ekspressio
RDA 6.9 Sisältötyyppi
YDINELEMENTTI

Sisältötyyppi tarkoittaa sisällön esitysmuotoa ja sitä, minkä aistin välityksellä sisältö on tarkoitus vastaanottaa. Jos kuvailtava aineisto sisältää useita sisältötyyppejä, merkitään ainoastaan sisältötyypit, jotka soveltuvat aineiston olennaisimpiin osiin (ml. pääosaan, jos sellainen on olemassa). Liiteaineiston sisältötyyppiä ei yleensä merkitä, paitsi jos liitteen sisältöä kuvaillaan osakohteina.

Sisältötyyppitermit merkitään pienellä alkukirjaimella omaan 336-kenttäänsä aakkosjärjestyksessä.

Musiikkiaineiston kuvailussa tyypillisesti käytettäviä sisältötyyppejä ovat:
esitetty musiikki
Kuunneltavaksi tarkoitettu musiikki. Sisältää esim. musiikkiesitysten tallennukset, tietokoneella tuotetun musiikin jne.

kaksiulotteinen liikkuva kuva
Kaksiulotteisena liikkuvana kuvana esitetty sisältö. Esimerkiksi kaksiulotteiset elokuvat (näytellyt tai piirretyt), esitysten ja tapahtumien jne. filmi- ja videotallenteet. Liikkuvaan kuvaan voi liittyä ääntä.

kolmiulotteinen liikkuva kuva
Kolmiulotteisena liikkuvana kuvana esitetty sisältö. Esimerkiksi 3D-elokuvat (näytellyt, animaatiot), S-3D-videopelit jne. Kolmiulotteiseen liikkuvaan kuvaan voi liittyä ääntä. Tietokonepelit jotka hyödyntävät kolmiulotteisen vaikutelman antavaa grafiikkaa, mutta eivät kolmiulotteisuutta luovia teknisiä sovelluksia, katso kaksiulotteinen liikkuva kuva.

nuottikirjoitus
Musiikkinotaationa esitetty sisältö, joka on tarkoitettu katsottavaksi. Sisältää kaikki muut kuin kosketeltavassa muodossa olevat musiikkinotaatiot.

puhe
Kuunneltavaksi tarkoitettu kielellinen sisältö. Sisältää esim. puheäänitteet, runon-lausunnat, puheet, haastattelut, suulliset tarinat, tietokoneella tuotetun puheen jne.

stillkuva
Viivoina, muotoina, varjostuksina jne. esitetty sisältö, joka on tarkoitettu katsottavaksi kaksiulotteisena stillkuvana tai -kuvina. Esimerkiksi piirrokset, maalaukset, diagrammit, valokuvat jne.

teksti
Kielen merkkijärjestelmällä esitetty sisältö, joka on tarkoitettu katsottavaksi. Sisältää kaikki muut kielen merkkijärjestelmät, paitsi kosketeltavaksi tarkoitetun tekstin.

ääni
Kuunneltavaksi tarkoitettu muu äänisisältö kuin puhe tai musiikki. Sisältää esim. luonnonäänet, keinotekoisesti tuotetut äänet jne.

‡b - Sisältötyypin koodi
Sisältötyypin koodi merkitään aina jokaisen sisältötyypin jälkeen.

 

‡a - Sisältötyyppi

‡b - Sisältötyypin koodi

Sisältötyyppi   tarkenteineen ISBD:n mukaan

esitetty musiikki

prm

Musiikki (esitetty)

kaksiulotteinen liikkuva kuva

tdi

Kuva (liikkuva ;   kaksiulotteinen)

kolmiulotteinen liikkuva kuva

tdm

Kuva (liikkuva ;   kolmiulotteinen)

nuottikirjoitus

ntm

Musiikki (notatoitu)

puhe

spw

Puhe

stillkuva

sti

Kuva (still)

teksti

txt

Teksti

ääni

snd

Ääni

 

‡2 - Koodin lähde
Sisältötyypin koodin lähteeksi merkitään rdacontent.

‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat
Osakenttään 3 merkitään aineiston osa, jota tiedot koskevat. Osakenttää käytetään silloin, kun kuvailtavan aineiston kaikki sisältötyypit eivät liity aineiston kaikkiin osiin (ks. esimerkit). Osakenttään merkitään aineiston osa, jos sisältötyyppi ei liity kaikkiin aineiston osiin. Osakentässä käytetään 300-kentässä olevia laajuuden yksikön tai tarvittaessa tätä tarkempia termejä.

Esimerkit: katso kentän 338 yhteydestä.


337 MEDIATYYPPI (T)


Indikaattorit:
Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima):

‡a - Mediatyyppi (T)
‡b - Tallennetyypin koodi (T)
‡2 - Koodin lähde (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

‡a - Mediatyyppi

Manifestaatio
RDA 3.2 Mediatyyppi
LISÄYDINELEMENTTI

Mediatyyppi on jaottelu, joka ilmaisee aineiston sisällön katsomiseen, toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitteen tyyppiä.

Kenttää käytetään ainoastaan emotietueissa.

Jos kuvailtava aineisto sisältää useita mediatyyppejä, merkitään ainoastaan mediatyypit, jotka soveltuvat aineiston olennaisimpiin osiin (ml. pääosaan, jos sellainen on olemassa). Liiteaineiston mediatyyppiä ei yleensä merkitä, paitsi jos liitteen sisältöä kuvaillaan osakohteina.

Jokainen mediatyyppi tallennetaan omaan 337-kenttäänsä.

Musiikkiaineiston kuvailussa tyypillisesti käytettäviä mediatyyppejä ovat:
audio
Viestin sisältää tallennettua ääntä, ja se on suunniteltu käytettäväksi soittolaitteella kuten levysoittimella, kasettisoittimella, CD-soittimella, MP3-soittimella. Käsittää sekä digitaalisesti koodattua että analogisesti tallennettua ääntä sisältävät viestimet.

käytettävissä ilman laitetta
Viestimen sisältö havaitaan ihmisaistein ilman välittävää laitetta. Käsittää viestimet, jotka sisältävät visuaalista ja/tai pistekirjoitukseen perustuvaa sisältöä ja jotka on tuotettu menetelmillä kuten painamalla, kaivertamalla, kivipainolla jne., kohotyönä, kutomalla jne., tai käsin kirjoittamalla, piirtämällä, maalamalla jne. Käsittää myös kolmiulotteisia muotoja ilmaisevat viestimet, kuten veistokset, pienoismallit jne.

tietokonekäyttöinen
Viestin sisältää elektronisia tiedostoja ja on tarkoitettu käytettäväksi tietokoneella. Käsittää sekä tiedostopalvelimien kautta käytettävät etäkäyttöiset viestimet että suorakäyttöiset viestimet kuten tietokonenauhat ja -levyt.

video
Viestin sisältää liikkuvaa kuvaa tai stillkuvia ja on suunniteltu käytettäväksi toistolaitteen, kuten videokasettinauhurin tai DVD-soittimen avulla. Käsittää sekä digitaalisesti koodattua että analogista kuvaa sisältävät viestimet.

 

‡a -   Mediatyyppi

‡b - Mediatyypin koodi

Mediatyyppi   ISBD:n mukaan

audio

s

audio

 

 

 

käytettävissä ilman laitetta

n

ei välittävää laitetta

tietokonekäyttöinen

c

elektroninen

 -

 -

useita välittäviä laitteita

video

v

video

 

‡2 - Koodin lähde
Mediatyypin koodin lähteeksi merkitään rdamedia.

‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat
Osakenttään 3 merkitään aineiston osa, jota tiedot koskevat. Osakenttää käytetään silloin, kun kuvailtavan aineiston kaikki mediatyypit eivät liity aineiston kaikkiin osiin (ks. esimerkit). Osakentässä käytetään 300-kentässä olevia laajuuden yksikön tai tarvittaessa tätä tarkempia termejä.

Esimerkit: katso kentän 338 yhteydestä.


338 TALLENNETYYPPI (T)

 

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Tallennetyyppi (T)
‡b - Tallennetyypin koodi (T)
‡2 - Koodin lähde (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

‡a - Tallennetyyppi

Manifestaatio
RDA 3.3 Tallennetyyppi
YDINELEMENTTI

Tallennetyyppi on jaottelu, joka ilmaisee tallennusvälineen muotoa yhdessä aineiston sisällön katsomiseen, toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitetyypin kanssa.

Kenttää käytetään ainoastaan emotietueissa.

Jos kuvailtava aineisto sisältää useita tallennetyyppejä, merkitään ainoastaan tallennetyypit, jotka soveltuvat aineiston olennaisimpiin osiin (ml. pääosaan, jos sellainen on olemassa). Liiteaineiston tallennetyyppiä ei yleensä merkitä, paitsi jos liitteen sisältöä kuvaillaan osakohteina.

‡2 - Koodin lähde

Tallennetyypin koodin lähteeksi merkitään rdacarrier.

Äänitteet (valikoima)

‡a -   Tallennetyyppi

‡b - Tallennetyypin koodi

vastaava koodi kentän 007 merkkipaikassa 01 (välilehti Äänite)

äänilevy 

sd

d

ääniraitakela

si

i

äänikasetti 

ss

s

ääninauhakela

st

t

muu 

sz

z

 

Tietokonetallenteet (valikoima)

‡a -   Tallennetyyppi

‡b - Tallennetyypin koodi

vastaava koodi kentän 007 merkkipaikassa 01   (välilehti Elektroninen aineisto)

tietolevy

cd

d

verkkoaineisto

cr

r

 

Videotallenteet (valikoima)

‡a -   Tallennetyyppi

‡b - Tallennetyypin koodi

vastaava koodi kentän 007 merkkipaikassa 01   (välilehti Videotallenne)

videokasetti

vf

f

videolevy

vd

d

 

Ilman laitetta käytettävät tallenteet (valikoima) (esim. painettu nuottiaineisto)

arkki

nb

nide 

nc

 

‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat
Osakenttään 3 merkitään aineiston osa, jota tiedot koskevat. Osakenttää käytetään silloin, kun kuvailtavan aineiston kaikki tallennetyypit eivät liity aineiston kaikkiin osiin (ks. esimerkit). Osakentässä käytetään 300-kentässä olevia laajuuden yksikön tai tarvittaessa tätä tarkempia termejä.


ESIMERKKEJÄ 336-, 337- JA 338-KENTTIEN KÄYTÖSTÄ

ÄÄNITTEET

Musiikkia sisältävä CD-levy:
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (56 min 46 s) + ‡e tekstiliite
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia
338 ## ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier

Musiikkia ja puhetta sisältävä äänite:
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (38 min 58 s)
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
336 ## ‡a puhe ‡b spw ‡2 rdacontent
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia
338 ## ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier

Musiikkia ja videoita sisältävä CD-levy:
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
336 ## ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier
338 ## ‡a tietolevy ‡b cd ‡2 rdacarrier

Sisältö sekä CD-audiona että MP3:na:
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia
338 ## ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier

Verkkoäänite
300 ## ‡a 1 verkkoaineisto
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b s ‡2 rdamedia
338 ## ‡a verkkoaineisto ‡b sd ‡2 rdacarrier


NUOTTIAINEISTO
Painettu nuottiaineisto:
300 ## ‡a 1 sävelmäkokoelma (251 sivua)
336 ## ‡a nuottikirjoitus ‡b ntm ‡2 rdacontent
337 ## ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2 rdamedia
338 ## ‡a nide ‡b nc ‡2 rdacarrier

Verkkonuottiaineisto:
300 ## ‡a 1 verkkoaineisto (1 partituuri (12 sivua))
336 ## ‡a nuottikirjoitus ‡b ntm ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a verkkoaineisto ‡b cr ‡2 rdacarrier

MONIVIESTIMET
USEASTA
samanarvoisesta TALLENNETYYPISTÄ KOOSTUVAT AINEISTOT

Jos useasta tallennetyypistä koostuvassa aineistossa mikään osa ei ole selvästi muita keskeisempi (ns. moniviestimet), merkitään sisältö-, media- ja tallennetyypit näistä kaikista. Koska aineistotyyppien merkittävyyden arviointi on usein tulkinnanvaraista, rajatapaukset käsitellään moniviestiminä.

CD-äänilevy ja musiikkivideoita sisältävä DVD-levy + tekstiliite:
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (74 min 15 s), 1 DVD-videolevy (78 min 28 s) + ‡e tekstiliite (10 numeroimatonta sivua),
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent ‡3 CD-äänilevy, DVD-videolevy
336 ## ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent ‡3 DVD-videolevy
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia ‡3 CD-äänilevy
337 ## ‡a video ‡b v ‡2 rdamedia ‡3 DVD-videolevy
338 ## ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier ‡3 CD-äänilevy
338 ## ‡a videolevy ‡b vd ‡2 rdacarrier ‡3 DVD-videolevy

Soitonopas, CD-äänilevy ja DVD-levy:
300 ## ‡a 1 soitonopas (160 sivua), 1 CD-äänilevy, 1 DVD-videolevy
336 ## ‡a nuottikirjoitus ‡b ntm ‡2 rdacontent ‡3 soitonopas
336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent ‡3 soitonopas
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent ‡3 CD-äänilevy, DVD-videolevy
336 ## ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent ‡3 DVD-videolevy
337 ## ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2 rdamedia ‡3 soitonopas
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia ‡3 CD-äänilevy
337 ## ‡a video ‡b v ‡2 rdamedia ‡3 DVD-videolevy
338 ## ‡a nide ‡b nc ‡2 rdacarrier ‡3 soitonopas
338 ## ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier ‡3 CD-äänilevy
338 ## ‡a videolevy ‡b vd ‡2 rdacarrier ‡3 DVD-videolevy

DualDisc
300 ## ‡a 1 CD-DVD-levy (3 min 7 s, 3 min 9 s)
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent ‡3 CD-puoli, DVD-puoli
336 ## ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent ‡3 DVD-puoli
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia ‡3 CD-puoli
337 ## ‡a video ‡b v ‡2 rdamedia ‡3 DVD-puoli
338 ## ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier ‡3 CD-puoli
338 ## ‡a videolevy ‡b vd ‡2 rdacarrier ‡3 DVD-puoli
500 ## ‡a DualDisc.
520 2# ‡a CD-puoli: 1 kappale, DVD-puoli: 1 musiikkivideo.

MUITA TAPAUKSIA

DVD-ROM-levy
300 ## ‡a 1 DVD-ROM-levy
336 ## ‡a stillkuva ‡b sti ‡2 rdacontent
336 ## ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a tietolevy ‡b cd ‡2 rdacarrier
505 0# ‡a Valokuvat: MKC Tampereella 1.-6.7.2007, Camēna Llangollenissa 9.-14.7. 2008 ; videot: Llangollenin kisaesitykset (FLA- ja WMA-video) ; audio: Llangollenin seka- ja naiskuorokisat (mp3) ; ohjelmistot: Adobe Flash Player, WinAmp.

Enhanced CD
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (68 min 22 s)
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
336 ## ‡a puhe ‡b spw ‡2 rdacontent
336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier
338 ## ‡a tietolevy ‡b cd ‡2 rdacarrier
500 ## ‡a Enhanced CD -levy: sisältää CD Digital Audio - ja CD-ROM-osiot.
520 2# ‡a CD Digital Audio -osio: 15 kappaletta, 5 haastattelua
520 2# ‡a CD-ROM-osio: 11 kappaletta, 5 haastattelua, tietoja levyn pääesiintyjistä ja -tekijöistä, linkkejä verkkosivuille, yhteenvedot ruotsiksi ja englanniksi.

OSAKOHTEET

Kansallisdiskografian kuvailussa osakohteiden kuvailussa käytetään kentistä 336–338 ainoastaan kenttää 336 (osakenttiä a, b ja 2).

 
Äänite (osakohde):
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent

Nuottiaineisto (osakohde):

336 ## ‡a nuottikirjoitus ‡b ntm ‡2 rdacontent

Musiikkivideo (osakohde):

336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
336 ## ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva
‡b tdi ‡2 rdacontent

Melindassa käytetään osakohteissa myös kenttää 337. Kenttää 338 käytetään vain silloin, kun osakohteen tallennetyyppi eroaa emotietueen 338-kentästä.


340 FYYSINEN VÄLINE (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit
(valikoima):
‡b - Mitat (T)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

Loppupiste: ei ainakaan b-osakentän jälkeen (?)

Manifestaatio
RDA 3.5 Koko

Koko tarkoittaa aineiston tallenteen ja/tai säilytyskotelon mittoja.

Kansallisbibliografian tasolla kenttään merkitään analogisen äänilevyn koko. Muille aineistoille koko merkitään, jos se poikkeaa tavanomaisesta.

ÄÄNITTEET
300 ## ‡a 1 äänilevy (7 min)
340 ## ‡b 18 cm
344 ## ‡c 45 kierr./min

LP:
300 ## ‡a 1 äänilevy (38 min) 
340 ## ‡b 30 cm
344 ## ‡c 33 1/3 kierr./min

EP:
esim. 300 ## ‡a 1 äänilevy
340 ## ‡b 30 cm
344 ## ‡c 45 kierr./min


344 ÄÄNEN OMINAISUUDET (T)

Indikaattorit (valikoima): Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡c - Soittonopeus (T)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Manifestaatio
RDA 3.16.4 Toistonopeus

Analogisen levyn toistonopeus merkitään ilmoittamalla kierrosluku minuutissa (kierr./min).

300 ## ‡a 1 äänilevy
344## ‡c 45 kierr./min

300 ## ‡a 1 äänilevy
344## ‡c 33 1/3
kierr./min


347 DIGITAALISEN TIEDOSTON OMINAISUUDET (T)

Indikaattorit
Molempien indikaattorien arvo on määrittämätön.

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Tiedoston tyyppi (T)
‡b - Koodausformaatti (T)
‡c - Tiedoston koko (T)
‡f - Koodattu bittinopeus (T)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Samaan aineistoon liittyvät tiedot voidaan merkitä samaan kenttään.

Manifestaatio
RDA 3.19.2 Tiedostotyyppi

Tiedostotyyppi merkitään osakenttään ‡a. Tyypillisimpiä käytettäviä tiedostotyyppejä ovat äänitiedosto, videotiedosto ja tekstitiedosto.

RDA 3.19.3 Koodausmuoto

Tiedoston koodausmuoto merkitään osakenttään ‡b. Tyypillisiä käytettäviä koodausmuotoja ovat MP3, WAV, FLAC, PDF, MPEG-4, RealVideo ja Windows media. Lisää koodausmuotoja löytyy Metatietosanastosta.

RDA 3.19.4 Tiedostokoko

Tiedostokoko merkitään osakenttään ‡c. Tieto tiedostokoosta voidaan antaa tavuina, kilotavuina (kB), megatavuina (MB) tai gigatavuina (GB).

RDA 3.19.7 Koodattu bittinopeus

Koodattu bittinopeus merkitään osakenttään ‡f. Koodattu bittinopeus on suoratoistoäänen tai -videon toistonopeus.

347 ## ‡a äänitiedosto ‡b MP3 ‡c 80,4 MB
347 ##
‡a videotiedosto ‡b MPEG-4 ‡c 222 MB


348 NUOTTIAINEISTON MUOTO (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima): ‡a - Nuottiaineiston muoto (T)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Ekspressio
RDA 7.20 Nuottiaineiston muoto
LISÄYDINELEMENTTI

Nuottiaineiston muodolla tarkoitetaan aineistoon sisältyvän nuottikirjoituksen musiikillista tai fyysistä taittoa.

Nuottiaineiston muoto merkitään yksikössä yhdellä tai useammalla sopivalla termillä seuraavista:
partituuri
stemma
pianopartituuri
kuoropartituuri
partituurin tiivistelmä
pienoispartituuri
pianojohtostemma
viulujohtostemma

Tarvittaessa käytetään muita soveltuvia termejä:
johtostemma
partiselli
soolonuotti
sävelmänuotti

348 ## ‡a partituuri ‡a stemma

Jos mikään näistä termeistä ei ole sopiva, merkitään tarvittaessa nuottiaineiston muodon tarkentavia tietoja kenttään 500.


370 PAIKKAMERKINTÖ (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡g - Teoksen tai ekspression luontipaikka (T)
‡2 - Termin lähde (ET)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Paikka merkitään bibliografiseen tietueeseen yleensä maan tarkkuudella. Kentässä käytetään YSAssa olevia maantieteellisiä nimiä.

Jos paikat vaihtelevat koosteessa eri teosten tai esitysten välillä, ne merkitään osakohteittain.

Mikäli kappaleita ei ole kuvailtu osakohteittain, voidaan emotietueen osakentässä ‡3 ilmoittaa, mitä aineiston osia paikka koskee.

Teos
RDA 6.5 Teoksen alkuperään liittyvä paikka

Kenttään merkitään teoksen alkuperään liittyvä paikka. Tyypillisesti tieto merkitään taidemusiikkiteoksen kuvailuun. Teoksen alkuperään liittyvä paikka ymmärretään väljästi paikaksi, johon teoksen alkuperä identifioituu. Tällainen paikka on esimerkiksi säveltäjän kotimaa. Konkreettinen sävellyspaikka ei siis ole välttämättä tässä tarkoitettu alkuperään liittyvä paikka.

370 ## ‡g Suomi ‡2 ysa
(teoksen alkuperään liittyvä maa)

Ekspressio
RDA 6.12 Ekspression muu erottava ominaispiirre

Populaarimusiikkiäänitteiden kuvailussa kenttää käytetään tyypillisesti esittäjän kotimaan merkitsemiseen.

370 ## ‡g Venäjä ‡2 ysa
(esitysmaa)

 


380 TEOKSEN MUOTO (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima): ‡a - Teoksen muoto (T)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Teos

RDA 6.3 Teoksen muoto
YDINELEMENTTI, jos sitä tarvitaan erottamaan samannimiset entiteetit toisistaan

Kenttää käytetään auktoriteettitietueissa. Jos auktoriteetteja ei tehdä, kentän voi tarvittaessa tallentaa myös bib-tietueisiin.

Teoksen muoto on kategoria, ryhmä tai genre, johon teos kuuluu. Tieto merkitään silloin, kun se on helposti saatavilla aineistosta tai muusta tiedonlähteestä tai sitä pidetään tärkeänä aineiston identifioimiseksi. Jälkimmäisessä tapauksessa tieto merkitään myös osaksi teoksen auktorisoitua hakutietoa. Yksittäisten teosten kohdalla tämä on tarpeen lähinnä taidemusiikkia kuvailtaessa.

Termin valinnassa hyödynnetään Luumu-ryhmän hyväksymää yleisnimilistaa. Myös muita termejä voi tarvittaessa käyttää. Termi merkitään yksikkömuodossa pienellä alkukirjaimella.

Mikäli teoksen muoto on merkitty kuvailtavan teoksen auktorisoidun hakutiedon yhteyteen, sama termi merkitään 380-kenttään.

Teoksen osaa tai osia kuvailtaessa ei kokonaisteoksen muotoa merkitä.

100 1# ‡a Rautavaara, Einojuhani, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Sinfoniat, ‡n nro 3, op20

380 ## ‡a sinfonia

100 1# ‡a Järnefelt, Armas, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Leivo
380 ## ‡a laulu

100 1# ‡a Madetoja, Leevi, ‡d 1887-1947, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Juha
380 ## ‡a ooppera


381 TEOKSEN TAI EKSPRESSION MUUT ERITYISPIIRTEET (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima): ‡a - Teoksen muoto (T)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Teos

RDA 6.6 Teoksen muu erottava ominaispiirre
YDINELEMENTTI, jos sitä tarvitaan erottamaan samannimiset entiteetit toisistaan

Kenttää käytetään auktoriteettitietueissa. Jos auktoriteetteja ei tehdä, kenttän voi tarvittaessa tallentaa myös bib-tietueisiin. 

Teoksen muu erottava ominaispiirre on muu ominaispiirre kuin teoksen muoto, teoksen ajankohta tai teoksen alkuperään liittyvä paikka. Tieto merkitään silloin, kun se on helposti saatavilla aineistosta tai muusta tiedonlähteestä tai sitä pidetään tärkeänä aineiston identifioimiseksi. Jälkimmäisessä tapauksessa tieto merkitään myös osaksi teoksen auktorisoitua hakutietoa. Tietoa ei merkitä, jos se ilmenee kuvailussa jostakin muusta yhteydestä (lukuun ottamatta hakutietoja).

Tieto merkitään kenttään mahdollisimman ytimekkäällä ilmaisulla pienellä alkukirjaimella.

Mikäli teoksen muu erottava ominaispiirre on merkitty kuvailtavan teoksen auktorisoidun hakutiedon yhteyteen, sama termi voidaan merkitän myös 381-kenttään.

Teoksen osaa tai osia kuvailtaessa ei kokonaisteoksen muuta erottavaa ominaispiirrettä merkitä.

381 ## ‡a kansansävelmä
381 ## ‡a kansansävelmä, Ruotsi
381 ## ‡a toisinto, Pohjois-Savo
381 ## ‡a saamelainen kansansävelmä

 

Ekspressio
RDA 6.18 Musiikkiteoksen ekspression muu erottava ominaispiirre
YDINELEMENTTI, jos sitä tarvitaan erottamaan teoksen eri ekspressioita toisistaan

Musiikkiteoksen ekspression muu erottava ominaispiirre on muu ominaispiirre kuin sisältötyyppi, ekspression kieli tai ekspressioon liittyvä ajankohta. Tieto merkitään silloin, kun se on helposti saatavilla aineistosta tai muusta tiedonlähteestä tai sitä pidetään tärkeänä aineiston identifioimiseksi. Jälkimmäisessä tapauksessa tieto merkitään myös osaksi teoksen auktorisoitua hakutietoa. Tietoa ei merkitä, jos se ilmenee kuvailussa jostakin muusta yhteydestä (lukuun ottamatta hakutietoja).

Tieto merkitään kenttään mahdollisimman ytimekkäällä ilmaisulla ja pienellä alkukirjaimella.

Mikäli musiikkiteoksen ekspression muu erottava ominaispiirre on merkitty kuvailtavan teoksen auktorisoidun hakutiedon yhteyteen, sama termi voidaan merkitä myös 381-kenttään.

Ekspression osaa kuvailtaessa ei muuta erottavaa ominaispiirrettä merkitä, ellei se eroa kokonaisekspression vastaavasta ominaispiirteestä.

381 ## ‡a uudelleenmiksaus
381 ## ‡a radio edit
381 ## ‡a luonnoksia


382 ESITYSKOKOONPANO (T)

Indikaattorit:
Ensimmäinen - Vakionäyttöindikaattori
# - Tieto puuttuu 
0 - Esityskokoonpano
1 - Osittainen esityskokoonpano

Toinen - Haetttavuus (valikoima)
1 - Tieto haettavissa

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Esityskokoonpano (T)
‡b - Solisti (T)
‡d - Kaksintava soitin/lauluääni (T)
‡e - Samantyyppisten yhtyeiden lukumäärä (T)
‡n - Yksittäisten soitinten/lauluäänten lukumäärä (T)
‡p - Vaihtoehtoinen esityskokoonpano (T)
‡r - Yhtyeiden kanssa esiintyvien solistien kokonaismäärä (ET)
‡s - Soitinten/lauluäänten kokonaismäärä (ET)
‡t - Yhtyeiden kokonaismäärä (ET)
‡v - Huomautus (T)
‡2 - Termin lähde (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.


Teos
RDA 6.15 Esityskokoonpano
YDINELEMENTTI, jos sitä tarvitaan erottamaan samannimiset teokset toisistaan. Se voi olla ydinelementti myös identifioitaessa musiikkiteosta, jolla ei ole erottuvaa nimekettä.

HUOM. Teoksen esityskokoonpano merkitään vain, mikäli samassa tietueessa kuvailtavan ekspression esityskokoonpano on sama kuin alkuperäisteoksella.

Esityskokoonpano tarkoittaa niitä soittimia tai lauluääniä, joille musiikkiteos on alun perin sävelletty. Esityskokoonpano merkitään erillisenä elementtinä, kun tieto on helposti saatavana aineistosta tai muusta tiedonlähteestä tai sitä pidetään tärkeänä aineiston identifioimiseksi. Jälkimmäisessä tapauksessa tieto merkitään myös osaksi teoksen auktorisoitua hakutietoa.  Termi valitaan Suomalaisesta esityskokoonpanosanastosta.
Mikäli esityskokoonpano on merkitty kuvailtavan teoksen auktorisoidun hakutiedon yhteyteen, tulee vastaava merkintä tehdä 382-kenttään.

Teoksen osaa tai osia kuvailtaessa ei kokonaisteoksen esityskokoonpanoa merkitä.

Ohjeluettelosta otetun termin lähteeksi merkitään osakenttään ‡2 koodi seko. Osakenttä tallennetaan kentän loppuun.

Esityskokoonpano merkitään tässä järjestyksessä:
a)    lauluäänet
b)    kosketinsoitin, jos kokoonpanossa on lisäksi vähintään kaksi muuta soitinta
c)    muut soittimet partituurijärjestyksessä (ensisijaisesti noudatetaan teoksen omaa tai teoksen lajille tyypillistä partituurijärjestystä, mutta jos tällaista ei ole käytettävissä, noudatetaan vakiintunutta orkesterin partituurijärjestystä)
d)    continuo.

Esityskokoonpanotermit merkitään aina yksikkömuodossa.

Jos teoksella ei ole solistia tai solisteja, merkitään kaikki esityskokoonpanotermit omiin ‡a-osakenttiinsä. Myös solisti, jota säestää vain yksi soitin, merkitään ‡a-osakenttään.

382 01 ‡a piano ‡a klarinetti ‡a sello s 3 ‡2 seko
382 01 ‡a viulu ‡a piano s 2 ‡2 seko
TAI

382 01 ‡a piano ‡n 1 ‡a klarinetti  ‡n 1 ‡a sello ‡n 1 ‡s 3
 ‡2 seko
382 01 ‡a viulu ‡n 1 ‡a piano ‡n 1 ‡s 2 ‡2 seko

Osakentässä ‡a (esityskokoonpano), ‡b (solisti), ‡d (kaksintava soitin/lauluääni) tai ‡p (vaihtoehtoinen esityskokoonpano) olevan soitinta tai lauluääntä merkitsevän esityskokoonpanotermin jälkeen merkitään esittäjien lukumäärä osakenttään ‡n. Osakenttä ‡n voidaan jättää tallentamatta, jos lukumäärä on 1.

Esittäjien  kokonaismäärä merkitään osakenttään ‡s.

382 01 ‡a klarinetti ‡n 1 ‡a fagotti ‡n 1 ‡a käyrätorvi ‡n 1 ‡a viulu ‡n 2 ‡a alttoviulu ‡n 1 ‡a sello ‡n 1 ‡a kontrabasso ‡n 1 ‡s 8 ‡2 seko

Osakentässä ‡a (esityskokoonpano) tai ‡p (vaihtoehtoinen esityskokoonpano) olevan samantyyppistä yhtyettä, orkesteria tai kuoroa merkitsevän esityskokoonpanotermin jälkeen voidaan merkitä yhtyeiden, orkestereiden tai kuorojen lukumäärä osakenttään ‡e.

Yhtyeiden, orkestereiden ja kuorojen kokonaismäärä voidaan merkitä osakenttään ‡t.

382 01 ‡a sekakuoro ‡e 2 ‡a orkesteri ‡e 1 ‡t 3 ‡2 seko

Jos esityskokoonpano koostuu ‡b-osakenttiin merkittävistä solisteista sekä yhtyeistä, orkestereista ja/tai kuoroista, voidaan solistien kokonaismäärä merkitä osakenttään ‡r.

382 01 ‡b mezzosopraano ‡n 1 ‡b baritoni ‡n 1 ‡a orkesteri ‡e 1 ‡r 2 ‡t 1 ‡2 seko

Kenttää voidaan selvyyden vuoksi toistaa, jos esimerkiksi vaihtoehtoisten kokoonpanojen merkitseminen omissa kentissään auttaa hahmottamaan kokonaisuutta paremmin.

Osakentässä ‡v voidaan tarvittaessa ilmoittaa tietoja, jotka eivät sovellu muihin osakenttiin. Tällaisia ovat esimerkiksi kuvaukset vaihtoehtoisen ja ensisijaisen esityskokoonpanon välisestä suhteesta.
100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Ödlan
245 10  ‡a Music for the play "The Lizard" : ‡b op. 8 for string ensemble = Musik till skådespelet "Ödlan" / ‡c Jean Sibelius.
382 0# ‡a viulu ‡n 2 ‡a alttoviulu ‡n 1 ‡a sello ‡n 1 ‡a kontrabasso ‡n 1 ‡s 5 ‡2 seko
382 0# ‡p jousiorkesteri ‡v vaihtoehto jousiyhtyeelle ‡2 seko

Kenraalibassosäestyksestä käytetään termiä continuo (EI basso continuo, kenraalibasso, figured bass, thorough bass). Continuosta ei tehdä merkintää, jos se on osa (jousi)orkesteria.

Muuten kuin kahdella kädellä soitettavasta soittimesta täsmennetään käsien lukumäärä.
382 01 ‡a piano, 4-kätisesti ‡2 seko

Soittimen viritys ja/tai soittimen äänialan osoittavat termit merkitään.
382 01 ‡a A-klarinetti ‡2 seko
382 01 ‡a tenorisaksofoni ‡2 seko

Vaihtoehtoinen soitin merkitään osakenttään ‡p ensisijaisen soittimen jälkeen.
382 01 ‡a klarinetti ‡p alttoviulu ‡a piano s 2 ‡2 seko
TAI

382 01 ‡a klarinetti ‡n 1 ‡p alttoviulu ‡n 1 ‡a piano ‡n 1 ‡s 2  ‡2 seko

Sivusoitin merkitään osakenttään ‡d pääsoittimen jälkeen. Sivusoittimella tarkoitetaan soitinta, jota pääsoittimen lisäksi soittaa saman teoksen aikana yksi henkilö.
382 01 ‡a huilu ‡d piccolo ‡a piano s 2 ‡2 seko
TAI
382 01 ‡a huilu ‡n 1 ‡d piccolo ‡n 1 ‡a piano ‡n 1 ‡s 2 ‡2 seko

Erityyppisistä orkestereista käytetään termejä orkesteri (tarkoittaa sekä sinfonia- että kamariorkesteria), jousiorkesteri ja puhallinorkesteri.

Termillä orkesteri tarkoitetaan yleensä yli kymmenen soittajan suuruista kokoonpanoa, jossa samaa stemmaa soittaa useampi kuin yksi soittaja. Termillä jousiorkesteri tarkoitetaan pääosin jousisoittimista koostuvaa orkesteria (voi sisältää continuon, muutamia lyömä-, kosketin- tai näppäilysoittimia). Termillä puhallinorkesteri tarkoitetaan pääosin vaskipuhaltimista koostuvaa orkesteria.

Säestävän yhtyeen kokoonpanotietoon merkitään sopiva termi jokaiselle soittimelle. Säestävän kokoonpanon termit merkitään solistin tai solistien jälkeen ‡a-osakenttään tai -kenttiin. Solistit merkitään kentän alkuun omiin ‡b-osakenttiinsä.

382 01 ‡b viulu ‡a orkesteri ‡2 seko
(viulukonsertto)

Soololauluäänien äänialasta käytetään sopivaa termiä seuraavista: sopraano, mezzosopraano, altto, tenori, baritoni, basso. Myös sanastosta löytyviä tarkempia termejä voidaan käyttää tarvittaessa (esim. kontratenori). Jos soololauluäänten äänialoja ei ole eritelty, käytetään seuraavia termejä: sekasooloäänet, miessooloäänet ja naissooloäänet. Myös muita sanastosta löytyviä termejä voidaan käyttää tarvittaessa. 

Kuoron ja lauluyhtyeen kokoonpanosta käytetään seuraavia termejä: sekakuoro, mieskuoro, naiskuoro, unisonokuoro. Myös muita sanastosta löytyviä termejä voidaan käyttää tarvittaessa (esim. lauluyhtye, kuoro, lapsikuoro, nuorisokuoro). Soololauluääni- ja kuoro-osuuksia sisältävän sävellyksen esityskokoonpanoksi merkitään soololauluäänet, kuoroa kuvaava termi ja mahdollinen säestys.

382 01 ‡b sopraano ‡b tenori ‡a sekakuoro ‡a orkesteri r 2 t 2 ‡2 seko

Täsmentämätön kokoonpano
Jos täsmällistä esityskokoonpanoa tai sen osaa ei saada selville, merkitään
1) soitinryhmää tai kokoonpanoa kuvaava kokoava termi (esim. puupuhallin, vaskipuhallin, puhallin, lyömäsoitin, näppäilysoitin, kosketinsoitin, jousisoitin)
382 01 ‡a harmonikka ‡a näppäilysoitin ‡a viulu s 3 ‡2 seko

2) soittimen tai lauluäänen ääniala tai yleinen tyyppi (esim. bassosoitin, korkeaääninen soitin, melodiasoitin, korkea lauluääni, naisääni, lauluääni).
382 01 ‡a lauluääni ‡a marimba s 2 ‡2 seko

3) sana määrittämätön ja mahdollinen tarkenne (esim. määrittämätön soitin) niille osille kokoonpanoa, jotka ovat määrittämättömiä
382 01 ‡a määrittämätön soitin ‡a piano s 2 ‡2 seko
(Aineistossa: Three carols for piano and solo instrument)

ja/tai

4) mikäli esityskokoonpano on kokonaan määrittämätön, käytetään termiä määrittämätön. Mikäli äänien lukumäärä on tiedossa, se voidaan merkitä osakenttään ‡n termin äänet jälkeen.
382 01 ‡a äänet ‡n 4 ‡2 seko
382 01 ‡a määrittämätön

 

Ekspressio
Tietyn ekspression esityskokoonpano merkitään, jos se poikkeaa teoksen alkuperäisestä esityskokoonpanosta. Samaan tietueeseen ei tällöin merkitä teoksen alkuperäistä esityskokoonpanoa.

382 01 ‡b cembalo ‡n 4 ‡a jousiorkesteri ‡2 seko

100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡e säveltäjä.
240 10 Julvisa; ‡o sovitettu, jousiorkesteri
382 01 ‡a jousiorkesteri ‡2 seko


384 SÄVELLAJI (ET)

Indikaattorit
Ensimmäinen - Sävellajin tyyppi
# - Suhdetta alkuperäiseen sävellajiin ei tiedetä
0 - Alkuperäinen sävellaji
1 - Transponoitu sävellaji
Toinen - Määrittelemätön (#)

Osakenttäkoodit
‡a - Sävellaji (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Ekspressio

Sävellaji merkitään kenttään 384, jos ekspression sävellaji poikkeaa alkuperäisestä.

Teoksen alkuperäisestä sävellajista poikkeava sävellaji merkitään silloin, kun se on helposti saatavilla aineistosta tai muusta tiedonlähteestä tai sitä pidetään tärkeänä aineiston identifioimiseksi. Jälkimmäisessä tapauksessa tieto merkitään myös osaksi ekspression auktorisoitua hakutietoa.

100 1# ‡a Bach, Johann Sebastian, ‡d 1685-1750, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Konsertot, ‡m cembalot (2), jousiorkesteri, ‡n BWV1060, ‡r c-molli; ‡o sovitettu, viulu, oboe, jousiorkesteri, d-molli
384 1# ‡a d-molli


388 LUOMISAIKA (T)

Indikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen - Ajanjakson tyyppi
# - Tieto puuttuu
1
- Teoksen luomisaika
2
- Kokoomateoksen luomisaika (aina emoon)
Toinen
- Määrittelemätön

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Luomisaika (T)
‡2 - Termin lähde (ET)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET) 

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Ajankohta merkitään vuosikymmenen tarkkuudella. Termin lähteeksi merkitään osakenttään ‡2 ”ysa”.

Jos ajankohta vaihtelee koosteessa eri teosten tai esitysten välillä, se merkitään osakohteittain.

Mikäli kappaleita ei ole kuvailtu osakohteittain, voidaan emotietueen osakentässä ‡3 ilmoittaa, mitä aineiston osia ajankohta koskee.

Teos
RDA 6.4 Teokseen liittyvä ajankohta

Kenttään merkitään varhaisin teokseen liittyvä ajankohta, tyypillisesti sävellysajankohta. Tieto merkitään lähinnä taidemusiikkiteoksista.

046 ## ‡k 1994
388 1# ‡a 1990-luku ‡2 ysa
(1990-luvulla sävelletty teos)

Ekspressio
RDA 6.10 Ekspressioon liittyvä ajankohta

Kenttään merkitään varhaisin ekspressioon liittyvä ajankohta, tyypillisesti esitysajankohta tai jos tämä ei ole tiedossa, ensimmäinen julkaisuaika. Tieto merkitään lähinnä populaarimusiikkiesityksistä.

388 1# ‡a 2000-2009 ‡2 ysa
(vuonna 2004 äänitetty ja julkaistu ekspressio)

  • No labels