You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 31 Next »

Muita MARC 21 -resursseja:

MARC 21 -formaatin suomenkielinen käännös
MARC 21 på svenska
MARC Standards (Library of Congress)

MARC 21 -sovellusohje (ISBD)
Musiikkiaineiston MARC 21 -sovellusohje (RDA)

 

Muita kuvailuohjeita:


Sisällönkuvailuopas
Toimijakuvailuohje
RDA-kuvailuohjeita 
Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (KUMEAn) ohjeita
 
Melindan toimintaohje   

Sisällysluettelo

Haku sovellusohjeesta

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä

 

 

 

 

 

Tämä on MARC 21 -wikialue, jonka avulla on toteutettu RDA MARC 21 -sovellusohjeet Melinda-kirjastoille. Tämä on bibliografisten tietojen (BIB) sovellusohje. Ohjeet on päivitetty keväällä 2016 vastaamaan RDA-kuvailua. Tämän jälkeen ohjetta on tarkennettu ja päivitetty useita kertoja uusien linjausten ja käytäntöjen mukaisiksi. ISBD-kuvailun mukainen ohje on edelleen saatavilla, mutta siihen päivitetään enää vain formaatin muutokset ja säännöistä riippumattomat kuvailun muutokset.

Sovellusohjeet toimivat Melinda-metatietovarannon kuvailun ohjeena, mutta myös muiden kirjastojen kannattaa noudattaa näitä ohjeita yhdenmukaisen kuvailun saavuttamiseksi.

Kaikilla on oikeus lukea ja kommentoida tätä sovellusohjetta. Ks. kiwin käyttöohjeita.

Editointioikeudet on Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän  jäsenillä. Käyttäjien kommentit käsitellään  työryhmien kokouksissa. 

MARC21-wikialuetta ylläpitää Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelujen MARC-vastuuhenkilö. Yhteystiedot: marc-posti (at) helsinki.fi.

Sovellusohjeen viimeisimmät päivitykset

Recently Updated

 

  • No labels