You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 13 Current »

Artikkelin avoin julkaiseminen Sagen lehdissä alennetulla Open Access –maksulla

 

Seuraavien organisaatioiden tutkijoilla/artikkelien kirjoittajilla on mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena Sagen lehdissä alennetulla kirjoittajamaksulla (APC = Article Processing Charge) vuodesta 2017 alkaen:SAGE Premier -tilaajat

FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena Sagen lehdissä 200 GBP:n kirjoittajamaksulla toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author). Normaalihintainen kirjoittajamaksu olisi 1600 GBP. Alennus koskee seuraavia Sagen lehtiä: Sagen lehdet_alennettu APC-maksu

Ohjeet artikkelin julkaisemisesta avoimena Sagen lehdissä:

1) Sage lähettää artikkelin vastaavalle kirjoittajalle tiedon artikkelin hyväksymisestä ja ilmoittaa mahdollisuudesta julkaista artikkeli OA:na.

2) Kirjoittaja tarkistaa edellä mainitusta lehtilistasta voiko artikkelin julkaista kyseisessä lehdessä alennetulla APC-maksulla.

3) Kirjoittaja täyttää Sagen OA-lomakkeen ja laittaa ”Promo Code” –kohtaan merkinnän ”FinELib 2017”.

4) Sage laskuttaa artikkelista alennetun APC-maksun 200 GBP.

Kun artikkeli on hyväksytty, kirjoittajan tulee siis itse lisätä tietoihin alennukseen oikeuttava FinELib2017 –koodi ja huolehtia, että laskutus tapahtuu alennetulla (200 GBP) APC-maksulla.

On erittäin tärkeää, että tutkija/artikkelin kirjoittaja huolehtii alennuksen saamisesta, sillä kustantaja ei vastaa asiasta jälkikäteen.

Lisätietoa

Huomaathan, että nämä ovat yleiset ohjeet ja organisaatiollasi saattaa olla erikseen esim. laskutusta koskevia käytäntöjä. Siksi suosittelemme, että otat yhteyttä kirjastoosi/tietopalveluusi, kun suunnittelet julkaisevasi artikkelisi open accessina Sagen lehdissä. Myös muissa asiaan littyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä kirjastoosi/tietopalveluusi.

  • No labels