Näin ilmoitat tietoturvauhasta

Jos havaitset ylläpitämässämme järjestelmässä tietoturvauhan, lähetä meille siitä tieto salatun sähköpostin välityksellä. Sähköpostin salaaminen onnistuu seuraavan sivuston kautta: https://securemail.helsinki.fi

Tietoturvauhka voi liittyä esimerkiksi ylläpitämäämme järjestelmään, taustajärjestelmään tai järjestelmissä ylläpidettäviin henkilötietoihin.

Kohan ohjeet suomen kielellä (Koha-Suomen sivuilla): https://tiketti.koha-suomi.fi:83/projects/koha-suomen-dokumentaatio/wiki

Pääkäyttäjien ohjeistus on ensisijaisesti suljetulla wikialueella tietoturvasyistä: https://wiki.eduuni.fi/x/UvaDB