You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

HUOM! Sisällönkuvalun asiantuntijaryhmän ja KUMEAn yhteiskokouksen päätökset helmikuussa 2019 otettu huomioon.

Melindan 648 kentät käydään myöhemmin läpi, kun aikamerkintöhin liittyvien standardien käyttöönoton tilanne on on selkiytynyt

Ysasta ja Allärsista Ysoon -konversiossa 

 • Kenttä 648 jätetään pääsääntöisesti ennalleen tässä vaihessa 
 • muiden konvertoitavien kenttien osakenttä $y arvot viedään kenttään 648
 • Erilaisille ysa:ssa  nimetyille ajanjaksoille käytetään 650-kenttää ja YSO:n ajanjaksojen käsitteitä.  http://www.yso.fi/onto/yso/p4035. (kts. esimerkkejä sivun lopun taulukossa

Numeeriset kentissä myöhemmin huomiotavaa

 • Kirjataan 648-kenttään
 • Mikä on formaatti?
  • [0123456789]  (2, 3 tai 4-numeroisia vuosilukuja)
  • Numeeristen ajanjaksojen välimerkki vuosilukujen edellä, välissä tai jälkeen? Vaihtoehdot:
   • Unicode merkki  n-ajatusviiva (U+2013, – –) (SFS 4175 mukaisesti) http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/haku/ajatusviiva/ohje/75

   • Unicode merkki  yhdysmerkki eli tavuviiva (U+2010, Hyphen;  ‐)

   • Ei käytetä miinusmerkkiä (U+2212, − −)

   • Vuosilukuja ei merkitä negatiivisina lukuina, vaan käytetään  eaa. 

  • Kieliriippumaton merkintätapa olisi noudattaa ISO-standardia
   • Päivitetty ISO-standardin ilmestynee kesään mennessä. Sen Part 2:een on sisällytetty Kongressin kirjaston EDTF https://www.loc.gov/standards/datetime/edtf.html
    • esim. 19XX  – nykyinen 1900-luku, joskus 1900 luvulla, 20th century.
   • Numeeristen jaksojen välimerkki alku- ja loppuajankohdan välillä on kauttaviiva
    • yhdysmerkki on varattu päivien, kuukausien ja vuosien erottimeksi. 
    • Esim. 200X/201X  –   alku joskus vuosituhannen esinmmäisellä vuosikymmenellä ja loppu joskus toisella vuosikymmenellä.
 • Kansainvälisen standardin noudattaminen aikamäärittelyissä parantaisi metatiedon yhteentoimivuutta esimerkiksi linkitetyn datan käytössä
 • Okko Vainonen laski erilaisten väliviivojen käyttömäärät Melindan asiasanakentissä. Tällainen oli tilasto: 
  • 'hyphen-minus': 1861031, 
  • 'tilde': 21, 
  • 'subscript minus': 4, 
  • 'superscript minus': 3, 
  • 'minus sign': 1, 
  • 'en dash': 10, 
  • 'soft hyphen': 1. 
  • Hyphen-minus on "U+002D" eli ASCII-merkki, joka on helppo saada näppäimistöstä, joten luonnollisesti siksi sitä on käytetty noin valtavan paljon. .
 • Jarmo: UDK-luokituksen aika-lisälukujen Taulukko 1g ilmaisee, että UDK:n yhteydessä on jo käytetty kauttaviivaa ajanjaksojen merkinnässä:
  • Useiden vuosisatojen jaksot, vuosikymmenet tai vuodet voidaan merkitä alku- ja loppuluvuilla käyttäen kautta-merkkiä, esim. "04/14" 400-1400-luvut (keskiaika). "1815/1830" Aika vuodesta 1815 vuoteen 1830. 
  • Lähde: https://finto.fi/udcs/fi/page/011472

Melindan 648-kentän erilaisten aikamerkintöjen määrien selvitys viime vuodelta löytyy liitteenä tiedosto melinda648arvot.xlsx.

   • 10 eniten käytettyä arvoa:

    kpllabel
    117161700-luku
    116481800-luku
    111781900-luku
    62541600-luku
    42811990-luku
    38841980-luku
    35321970-luku
    31101960-luku
    23911500-luku
    23642000-2009

 

Vaihtoehtona ajanjaksojen auktorisointi

 • Yhteentoimivuuden ja metatiedon laadun parantamiseksi tietyt ajanjaksojen numeeriset esitysmuodot voidaan vakioida auktorisoimalla ne yso-käsitteiksi
  • Kalenteriin liittyvä ajanjaksot > Vuosisadat > ...  sekä   Kalenteriin liittyvä ajanjaksot > Vuosisadat > 1900-luku > 1910-luku jne.  jos näitä tarvitaan 
  • Tällaisia voisivat olla Melinda-kuvailussa eniten käytetyt kentät.
  • Vuosisatojen ja vuosikymmenten merkintätapa:
   • Kentät alkavat numerolla ja päättyvät tekstiin [^.*-luku$|^.*-talet$]  (vuosikymmeniä ja vuosisatoja)

   • Kongressin kirjasto on auktorisoinut aiheina käytettäviä ajanjaksoja LCSH sanastossa.  Esimerkkejä sivun lopun taulukossa.

  • Esitettävän vuosiluvun sijainti ennen tai jälkeen vuoden 0 ilmaistaan liitteellä eaa. tai jaa.

   • Tällöin konversiossa voidaan [^.*eKr.$|^.*e\.Kr.$|^.*jKr.$|^.*j\.Kr.$]  muuttaa muotoon  [^.*eaa.$|^.*jaa.$]

 • No labels