You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 26 Next »

ERILAISIA TAPAUKSIA

TAPAUS 1: Uusi termi on korvaamassa vanhan termin, mutta käsite säilyy samana.

 • ESIMERKKI: "sisäasianministeriö" muuttuu muotoon "sisäministeriö".
 • ESIMERKKI: "atk-ohjelmat" termi on vanhentunut. Nykyisin suositumpi termi on "tietokoneohjelmat".
 • ESIMERKKI: Ontologiassa esiintyvä termi "alpakka metallina" poikkeaa yleisistä tesauruskäytännöistä. "alpakka (metalli)" olisi parempi termi.
 • RATKAISU: Älä poista käsitettä, vaan muuta sen preflabel uuteen muotoon. Siirrä vanhentunut termi altlabeliksi, jos koet sen tarpeelliseksi.
 • Huom! Se, miten vanhalla termillä kuvailtu aineisto on löydettävissä termin vaihduttua termipohjaisissa järjestelmissä, on järjestelmäkohtainen kysymys. On mahdollista toteuttaa esim. massa-ajoja, jossa tehdään koneellisesti muutos kaikkiin tietueisiin, joissa vanha termi esiintyy, ja korvataan se uudella termimuodolla.
 • Vanhan preflabelin säilyttäminen altlabelina ei ole välttämätöntä. Mikäli tieto vanhasta preflabelista koetaan tärkeäksi tai käyttäjälle hyödylliseksi, se on syytä säilyttää altlabelina. Jos kuitenkin esim. kirjoitusvirheellinen preflabel oikaistaan, vanhaa kirjoitusvirheellisestä muotoa ei suositella säilytettäväksi ontologiassa.

TAPAUS 2: Käsitteen kuvaama asia tai ilmiö ei ole enää ajankohtainen.

 • ESIMERKKI: "työministeriö" yhdistyy "työ- ja elinkeinoministeriöksi". Toisin kuin sisäministeriö-esimerkissä, tässä käsitteet eivät vastaa toisiaan.
 • ESIMERKKI: "yliassistentti" virkanimike poistuu koulutusjärjestelmästä.
 • RATKAISU: Säilytä vanha käsite, koska sillä on edelleen historiallinen merkitys, joka on yhä validi sisällönkuvailussa ja tiedonhaussa. Voit lisätä käsitteelle halutessasi tarkentavan huomautuksen, esim. "Työministeriöstä tuli osa työ- ja elinkeinoministeriötä vuonna 2008." Työministeriö-tyyppisissä tapauksissa voit halutessasi liittää läheisten käsitteiden välille assosiatiivisen suhteen eli tässä tapauksessa käsitteiden "työministeriö" ja "työ- ja elinkeinoministeriö" välille.

TAPAUS 3: Aiemmin ontologiassa ollut käsite on todettu tarpeettomaksi.

 • ESIMERKKI: Ontologiassa on jostain syystä sekä "äänestys" että "äänestäminen" ja molemmat viittaavat samaan asiaan. "Äänestys" on käytetty kuvailussa vähemmän ja se todetaan tarpeettomaksi.
 • RATKAISU: Deprekoi käsite. Alla tarkemmat ohjeet.
 • Tärkeää: Jääkö ontologiaan jokin käsite, joka on merkitykseltään läheinen ja voisi korvata poistuvan käsitteen kuvailussa? "Äänestys"-esimerkissä "äänestäminen" on selvä korvaava käsite, koska merkityssisältö on käsitteillä sama.

KÄSITTEEN DEPREKOINTI:

Deprekoidun käsitteen ei ole tarkoitus varsinaisesti poistua ontologiasta, vaan muuttua siten, että sitä ei voi enää käyttää kuvailussa tai tiedonhaussa. Muistijälki käsitteestä sekä sen suhteista muihin käsitteisiin jää ontologiaan ja mahdollisuus tavoittaa käsitteellä aiemmin kuvailtu aineisto säilyy. Älä siis deletoi käsitettä tai poista sen suhteita muihin käsitteisiin (yläkäsite, assosiatiiviset suhteet), vaan toimi seuraavasti:

1) Muuta käsitteen tyyppi deprekoiduksi käsitteeksi kirjoittamalla tyyppi-kenttään (type) aiemman käsitetyyppitiedon tilalle joko "yso-meta:DeprecatedConcept" tai "käytöstä poistettu käsite". Varmista, että tekemäsi muutos rekisteröityy painamalla enter.

2) Poistettavalle käsitteelle suositellaan lisäämään uudelleenohjaus eli korvaajasuhde sellaiseen käsitteeseen, joka parhaiten vastaa haudatun käsitteen merkitystä. Toisin sanoen sellainen käsite, jonka yhteydessä myös deprekoidulla käsitteellä kuvailtu aineisto olisi relevanttia tai tiedonhakijaa kiinnostavaa. Korvaaja lisätään käyttämällä ominaisuutta "yso-meta:deprecatedReplacedby". Jos käsitteelle ei löydy sopivaa korvaajaa, voidaan korvaaja-suhde liittää deprekoidun käsitteen yläkäsitteeseen. Jos yläkäsite on kuitenkin käsitetyypiltään hierarkisoiva käsite, liitä korvaaja-suhde johonkin merkitykseltään läheiseen käsitteeseen.

 • Korvaajasuhteen lisääminen tapahtuu avaamalla käsitetietueeseen uusi ominaisuuskenttä "yso-meta:deprecatedReplacedBy" ja lisäämällä kenttään asianomainen käsite. TopBraid Composerissa uusi ominaisuuskenttä lisätään käsitetietueen oikeassa ylänurkassa olevaa plus-symbolia klikkaamalla ("Add widget for property") ja avautuvasta ikkunasta valitsemalla haluttu ominaisuus. Hakuikkunassa hakupalkin vasemmalla puolella olevaa nappulaa (3 sinistä laatikkoa) klikkaamalla saa ominaisuudet järjestettyä helpommin selattavaksi.

4) Mikäli halutaan, että deprekoidun käsitteen termi ohjaa jatkossa korvaajakäsitteeseen eli korvaajakäsite löytyy myös deprekoidun käsitteen termin kautta, on kyseinen termi lisättävä korvaajakäsitteen altlabeliksi. Tarkista kuitenkin, että deprekoidun käsitteen termi on korvaajakäsitteen altlabeliksi soveltuva. Uudelleenohjaus ei itsessään tarkoita sitä, että korvaajakäsite löytyisi jatkossa Fintosta deprekoidun käsitteen termillä.

5) Huomioi deprekoitavien käsitteiden mahdolliset alakäsitteet. Näille on löydettävä uusi yläkäsite (esim. deprekoidun käsitteen yläkäsite tai jokin toinen semanttisesti sopiva yläkäsite).

6) Tehtyäsi edellä kuvatut asiat haluamillesi käsitteille toimita ontologiatiedosto Finto-palveluun. Ajamme tiedostoon automaattisen skriptin, joka siirtää deprekoidut käsitteet pois hierarkiasta. Tämän jälkeen Fintossa julkaistaan ontologiasta päivitetty versio, josta kyseiset käsitteet on poistettu. Huom! Suosittelemme jatkamaan ontologian kehitysversion muokkausta vasta, kun olemme toimittaneet teille takaisin version, jonka läpi skripti on ajettu. Näin käsite poistuu myös ontologian kehitysversion hierarkiasta. Jos käsitteenpoisto tehdään ontologiallenne ensimmäistä kertaa, toivoisimme teiltä myös tietoja käsitteissä olevista tiedoista ja suhteista, jotka skriptissä tulisi huomioida.

DEPREKOINNIN JÄLKEEN

Automaattinen skripti siirtää käsitteen pois hierarkiasta. Näin se ei enää näy ontologian julkaisuversiossa Fintossa. Skripti poistaa myös muut näkyvät viittaukset käsitteeseen (esim. assosiatiiviset suhteet) siten, että käsite ei enää ole näkyvissä muiden käsitteiden kautta Fintossa. Aiemmista suhteista jää kuitenkin muistijälki deprekoituun käsitteeseen.

JAETTUJEN KÄSITTEIDEN JA KOOSTEKÄSITTEIDEN DEPREKOINTI:

Koostekäsitteitä ja jaettuja käsitteitä poistettaessa suositellaan lisäämään niin ikään poistettavalle käsitteelle korvaaja-suhde sellaiseen käsitteeseen, joka parhaiten vastaa haudatun käsitteen merkitystä. Jos "hoivapalvelut (sosiaalipalvelut)" ja "hoivapalvelut (palvelut)" ja "hoivapalvelut (kooste)" kolmikosta päätetään poistaa "hoivapalvelut (sosiaalipalvelut)" ja "hoivapalvelut (kooste)" niin poistettaviin suositellaan lisättäväksi korvaajasuhde käsitteeseen "hoivapalvelut (palvelut)". 

1) Jos ontologiassa on ollut kaksi jaettua käsitettä ja nämä yhteen liittävä koostekäsite, ja toisesta jaetusta käsitteestä päätetään luopua niin koostekäsitettäkään ei enää tässä tapauksessa tarvita. Näin ollen ontologiasta voi poistaa sekä tarpeettomaksi jääneen jaetun käsitteen että koostekäsitteen. Ks. em. hoivapalvelu-esimerkki.

2) Jos poistetun käsitteen merkitys ei liity jäljelle jääneeseen käsitteeseen, poistetulla käsitteellä ei pitäisi olla korvaaja-suhdetta jäljelle jääneeseen. Poistetulla pitäisi tällöin olla korvaaja-suhde omaan vanhaan yläkäsitteeseensä, mikäli muuta ilmiselvää ja merkitykseltään läheistä korvaajaa ei ontologiassa ole. Jos yläkäsite on kuitenkin käsitetyypiltään hierarkisoiva käsite, pitää korvaaja-suhde liittää johonkin merkitykseltään läheiseen käsitteeseen.

3) Huomioi tässäkin deprekoitavan käsitteen alakäsitteet. Lisäksi tarkista myös poistettavan käsitteen muut tiedot kuten vaihtoehtoiset termit, assosiatiiviset suhteet, huomautukset: onko näissä jotain sellaista, joka olisi hyvä lisätä korvaavalle käsitteelle, mikäli haudatun käsitteen merkitys on läheinen jäljelle jäävän käsitteen kanssa?

 • No labels