Miten Finna.fi ja sen kulttuuriperintöaineistot löytäisivät Suomen koulujen arkeen?

Aika: 28.2.2019 klo 10:00-16:00
Paikka: Kansalliskirjasto Fabiania, auditorio (Yliopistonkatu 1)
(Ei etäosallistumismahdollisuutta, koska kyseessä on interaktiivinen työpaja, jossa osallistujien odotetaan olevan ideoinnissa aktiivisesti mukana)

Ilmoittautumiset: Ilmoittautuminen viimeistään pe 22.2. mennessä tällä lomakkeella

Tule ideoimaan, miten kulttuuriperintöaineistot löytäisivät Finna.fi:n kautta peruskoulujen ja lukioiden käyttöön!

Opettajat ja koulut ovat yksi Finna.fi:n tärkeimmistä käyttäjäryhmistä. Opettajilta löytyy valtavasti kiinnostusta ja intoa käyttää Finnasta löytyviä aineistoja, mutta arkitodellisuudessa uuden palvelun haltuun ottamiseen tarvittavan ajan löytyminen on haastavaa. Miten voisimme helpottaa ensimmäisten askelten ottamista? Miten voisimme kehittää Finnaa, jotta sen käytöstä tulisi luonteva osa koulujen arkea?

Tule kuuntelemaan vuoden vaihteessa 2018/2019 opettajien parissa tehdyn käyttäjätutkimuksen tuloksia ja ideoimaan, miten Finna.fi:stä saataisiin opettajien näkökulmasta helpommin lähestyttävä.

Erityisesti suunnattu: Organisaatioille, joilla on opetuskäyttöön sopivia digitaalisia aineistoja esim. museot ja museopedagogit, arkistot, erityiskirjastot. Muut yhteistyökumppanit, kuten opettajakoulutus.


Alustava ohjelma (tarkentuu helmikuun aikana):

klo 10:00-10:20 Tervetuloa, aamukahvit ja pientä aamupalaa, esittäytymiskierros

10:20-12:00 Käyttäjätutkimusten tuloksia

 • Kaksi opettajaa tutustui Finnan syvällisemmin, suunnitteli ja piti Finnan aineistoihin pohjaavan tunnin ja kirjoitti ylös kokemuksiaan. Mitä heiltä opimme?
 • Haastattelujen tuloksia
  • Ajatuksia mitä Finna voisi olla eri aineille?
   • Opettajakouluttajien yksilöhaastattelut: historia & uskonto, äidinkieli, kuvataide
  • Arkirealismi kouluista
   • Ryhmähaastattelujen tulokset: luokanopettajat, äidinkielen opettajat, historian opettajat
   • Kuvataideopettajien yksilöhaastattelut

12:00-13:00 Lounastauko (omakustanne)

13:00-14:00 Ideointia (tarkentuu helmikuun aikana)

 Alustavat teemat

 • Ensimmäinen askel helpoksi -  Mitä tämä käytännössä voisi olla? Mitä sen jälkeen? Kuinka saada opettajista tehokäyttäjiä?
 • Aputyökalut - millä tiedoilla Finnan aineistoista voisi saada seulottua kiinnostavia ilmiöitä / aineistokokonaisuuksia? Miten ne tulisi nostaa esiin, jotta kiinnostus heräisi?

14:00-14:15 Kahvi ja pientä välipalaa

14:15-15:45 Konkretisointia

Parhaiden ideoiden valinta

Valittujen ideoiden konkretisointia, mitä vaatisi käytännössä

 • Finnalta?
 • Organisaatioilta?
 • Tarvittaisiinko muita yhteistyökumppaneita?

Suositukset jatkoon: Mitkä ideat jatkoon (realistisia, isoin hyöty) ? 

15:45-16:00 Yhteenveto: mitä Finna.fin konseptissa kannattaisi erityisesti kehittää opettajien/koulujen kohderyhmän näkökulmasta

Lopetus klo 16:00

 • No labels