Linjaukset ja esimerkit

Ks. soveltamisprofiili ja elementtikohtaiset linjaukset

Soveltamisprofiili (application profile) paikan identifiointiin

Soveltamisprofiiliin sisällytetty vain kuvailuelementit, joihin on liitetty linjauksia tai muita ohjeistuksia. Linjaukset on merkitty väliaikaisesti soveltamisprofiiliin. Linjaukset siirretään uuteen RDA Toolkitiin ennen sen käyttöönottoa.

Paikkojen merkitseminen:

 • RDA-entiteettien paikkaelementteihin (esim. konferenssipaikka) poimitaan paikan nimi YSO-paikoista. Myös YSO-tunnisteen automaattinen tallentuminen mahdollistettava.
 • Manifestaatiossa paikat merkitään edelleen siinä muodossa kuin on tiedonlähteessä, sillä esim. kustannuspaikan merkitsemiselle auktorisoidussa muodossa ei ole järkevää paikkaa MARC-formaatin bib-tietueessa? 751-kenttään voisi laittaa, mutta kenttä ei mahdollista paikkojen tarkempaa erottelua, esim. kustannuspaikka ja painopaikka?

Kuvailuprosessi:

 • Huomioitava vaikutus luetteloijan työprosessiin + kuvailuvälineen kehittämistarve + resurssivaikutukset paikkojen kuvailussa
 • Kuvailijat tekevät YSO-paikoista puuttuvista paikoista ehdotuksen Finton ehdotusjärjestelmässä

Soveltamisprofiilia päivitetään 2019 arkistojen ja museoiden suuntaan tulevaa Paikkatietopalvelua varten

Huomioitava myös nyt RDA:ssa olevat linjaukset sekä linjauskorjaukset

  

RDA-elementin nimi (+IRI)RDA-ohjeistukset ja -linjaukset (linkki)Elementin pakollisuus P (ydintaso / perustaso)Elementin merkintätapa Elementin toistettavuus (T / ET)Tietosisältöä määrittävä sanasto tai standardi Muuta

 Name of place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70001)

 https://beta.rdatoolkit.org/RDA.Web/Content?externalId=en-US_ala-4f6c95c9-ba08-3534-aa07-c36f9672d04e

Ei linjauksia.

P / P Rakenteistamaton kuvailu T  

 Preferred name of place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70002)

https://beta.rdatoolkit.org/RDA.Web/Content?externalId=en-US_ala-513b9b29-2696-3a43-b3c5-a1033d40b114

Rakenteistamaton kuvailu: Merkitse paikan ensisijainen nimi YSO-paikat-ontologiaan YSO-paikkojen ohjeiden mukaisesti.

Language-kohta: Noudatetaan YSO-paikkojen monikielisyyslinjauksia eli jokaisella paikalla on yksi ensisijainen nimi jokaisella tuetulla kielellä (tällä hetkellä suomi ja ruotsi). MARC-formaatissa tehdään erilliset tietueet, jos paikalla on useampi erikielinen ensisijainen nimi. Kuvailukieli tietueissa on ensisijaisen nimen mukainen.

Translitterointi: Nimen translitteroinnissa noudatetaan sitä nimen muotoa, joka löytyy hakuteoksista.

P / P  Rakenteistamaton kuvailu T YSO-paikatMerkittävä muutos ensisijaisessa nimessä aiheuttaa uuden YSO-paikan identifioinnin: tämä vielä auki, ei ehkä aiheuta muutosta

 Variant name of place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70003)

https://beta.rdatoolkit.org/RDA.Web/Content?externalId=en-US_ala-466c7215-5a6e-345c-93fa-f61cf4d1c66b 

Rakenteistamaton kuvailu: Merkitse paikan varianttinimi YSO-paikat-ontologiaan YSO-paikkojen ohjeiden mukaisesti.

P / P  Rakenteistamaton kuvailu TYSO-paikat 

 Access point for place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70018)

 https://beta.rdatoolkit.org/RDA.Web/Content?externalId=en-US_ala-e0b9a64f-6343-343b-98a7-25bba892fbe6

Rakenteistettu kuvailu: Merkitse paikan hakutieto YSO-paikat-ontologiaan YSO-paikkojen ohjeiden mukaisesti.

Lyhenteet: Lyhenteitä ei käytetä.

Artikkelit: Artikkelit jätetään pois.

Laajemmat paikat: Merkitään laajempi paikan nimi vain, jos se tarvitaan erottamaan samannimiset paikat toisistaan. Välimerkkinä ei käytetä pilkkua vaan sulkeita.

 P / P  Rakenteistettu kuvailu TYSO-paikat 

Authorized access point for place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70045)

https://beta.rdatoolkit.org/RDA.Web/Content?externalId=en-US_ala-2cb1e1db-40e9-364d-bd62-b6f04204e2f6 

Rakenteistettu kuvailu: Merkitse paikan auktorisoitu hakutieto YSO-paikat-ontologiaan YSO-paikkojen ohjeiden mukaisesti.

Laajemmat paikat: Merkitään laajempi paikan nimi vain, jos se tarvitaan erottamaan samannimiset paikat toisistaan. Välimerkkinä ei käytetä pilkkua vaan sulkeita.

Nimen muutos: Noudatetaan toimijoiden RDA-kuvailun ohjeita, eli paikan nimen merkittävä muutos aiheuttaa uuden auktorisoidun hakutiedon muodostamisen. Paikan nimen muutosta käsittelevä kohta kohta poistunut RDA:sta 2019/04

 P / P Rakenteistettu kuvailu  T YSO-paikatMerkittävä muutos ensisijaisessa nimessä aiheuttaa uuden YSO-paikan identifioinnin: tämä vielä auki, ei ehkä aiheuta muutosta

Variant access point for place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70046)

https://beta.rdatoolkit.org/RDA.Web/Content?externalId=en-US_ala-ec1c21a9-d1dd-3dbc-a566-5903ac56d7a7 

Rakenteistettu kuvailu: Merkitse paikan varianttihakutieto YSO-paikat-ontologiaan YSO-paikkojen ohjeiden mukaisesti.

 P / P  Rakenteistettu kuvailu T YSO-paikat 

Location

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70043)

https://beta.rdatoolkit.org/RDA.Web/Content?externalId=en-US_ala-8c688322-d667-36e6-9842-aba93c1da17b  -Rakenteistettu kuvailu TNoudatetaan kansainvälisiä standardeja sijaintitiedon merkitsemisestäJos paikan sijainti muuttuu siten, ettei yksikään koordinaattipiste pysy samana, aiheuttaa muutos ehkä uuden YSO-paikan identifioinnin: tämä vielä kesken

Category of place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70044)

https://beta.rdatoolkit.org/RDA.Web/Content?externalId=en-US_ala-68c69044-0308-3745-a35f-2992918dfce1 

Rakenteistettu kuvailu: Paikan tyyppi otetaan YSO-paikkoihin Paikannimirekisteristä

P / PRakenteistettu kuvailu  ETLista/ontologia paikantyypeistä tarvitaanMuutos aiheuttaa uuden YSO-paikan identifioinnin tiettyjen tyyppien osalta: tämä vielä kesken

Identifier of place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70020)

https://beta.rdatoolkit.org/RDA.Web/Content?externalId=en-US_ala-e9425a2a-40d4-385d-b5ec-b554d7cd1173 P / P IRI TYSO-paikoissa käytössä Finto-palvelun YSO-paikkojen nimialueMuutos aiheuttaa uuden YSO-paikan identifioinnin 

Note on place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70022)

https://beta.rdatoolkit.org/RDA.Web/Content?externalId=en-US_ala-87b6d6f1-05ea-38d1-9686-832b475876ba -Rakenteistamaton kuvailu   

Related place of place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70010)

https://beta.rdatoolkit.org/RDA.Web/Content?externalId=en-US_ala-927b35d0-4ccd-3a3d-adcc-38f22b5d053e -Rakenteistettu kuvailu  T YSO-paikat 

Part place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70033)

https://beta.rdatoolkit.org/RDA.Web/Content?externalId=en-US_ala-badbbb4f-2699-3ee2-b9f3-ab0e78ba3fff

viittaus YSO-ohjeistukseen kun se julkaistaan aswissa

-Rakenteistettu kuvailu T YSO-paikatMapataan YSO-paikkojen isothes-termeihin

Part of place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70032)

https://beta.rdatoolkit.org/RDA.Web/Content?externalId=en-US_ala-4b87e6b5-e210-3473-af16-a53338c14d5a

viittaus YSO-ohjeistukseen kun se julkaistaan aswissa

-Rakenteistettu kuvailuTYSO-paikatMapataan YSO-paikkojen isothes-termeihin

Related timespan of place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70011)

https://beta.rdatoolkit.org/RDA.Web/Content?externalId=en-US_ala-4b7d7730-529e-323c-bb52-fc9703d1648f

Linjaus: Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP).

 -Rakenteistettu kuvailu T

Ajanjakson merkitsemiseen liittyvät ratkaisut vielä auki

 

Ajanjakson liittämistä YSO-paikkojen identifiointiin mietitään Paikkatietopalvelun yhteydessä
"Auktorisoituun" paikkaan viittaminen muista  entiteeteistä:      
Coordinates of cartographic content  -Rakenteistettu kuvailu  - 
 Country associated with person  - Rakenteistettu kuvailu  YSO-paikat 
 Jurisdiction governed   - Rakenteistettu kuvailu  YSO-paikatEsim. toimijasta Helsingin kaupunki viittaaminen paikkaan Helsinki
 Longitude and latitude  - Rakenteistettu kuvailu  - 
Parallel place of distribution  -Rakenteistamaton kuvailu  
Parallel place of manufacture  - Rakenteistamaton kuvailu  - 
Parallel place of production  -Rakenteistamaton kuvailu - 
Parallel place of publication  -Rakenteistamaton kuvailu  - 
description of place  -Rakenteistettu kuvailu  YSO-paikat 
Place of birth  - Rakenteistettu kuvailu  YSO-paikat 
Place of capture  - Rakenteistettu kuvailu  YSO-paikat 
Place of capture of representative expression  - Rakenteistettu kuvailu  YSO-paikat 
Place of conference  - Rakenteistettu kuvailu YSO-paikat  
Place of death  - Rakenteistettu kuvailu  YSO-paikat 
Place of distribution  -Rakenteistamaton kuvailu  - 
Place of manufacture  -Rakenteistamaton kuvailu - 
Place of manifestation  -Rakenteistamaton kuvailu - 
Place of origin of work  - Rakenteistettu kuvailu  YSO-paikat 
Place of production  - Rakenteistamaton kuvailu  - 
Place of publication  -Rakenteistamaton kuvailu  - 
Place of residence  - Rakenteistettu kuvailu  YSO-paikat 
Right ascention and declination  - Rakenteistettu kuvailu - 
Strings of coordinate pairs   - Rakenteistettu kuvailu  - 
Subject place  - Rakenteistettu kuvailu YSO-paikat 
 • No labels

1 Comment

 1. Tässä RDA:n mukainen mallinnus Digime-paikkaryhmän kotitehtävästä 2 kokoukseen 17.6.2019:

  1) Esimerkkinä Pietari:

  - Pietari-abstraktio ei muutu koskaan

  - identifioivat elementit:

  - sijainti + sijaintiin liittyvä ajanjakso (ei RDA:ssa)

  - kategoria (tyyppi) + kategoriaan liittyvä ajanjakso (ei RDA:ssa)

  - suhteet nimientiteetteihin

  - abstraktion ajanjakso (noin suunnilleen)

  - suhde hallinnolliseen toimijayhteisöön

  - suhde laajempaan tai suppeampaan paikkaan, jotka ovat omat abstraktionsa

  - Pietari-nimientiteetti:

  - identifioivat elementit:

  - suhde voimassaoloajanjaksoon

  - yksiselitteinen auktorisoitu hakutieto, jossa lisäyksenä voimassaoloajanjakso

  - suhde abstraktioon

  - kategoria/tyyppi: onko tarpeen?

  - sijainti: onko tarpeen?

  - Leningrad-nimientiteetti:

  - identifioivat elementit:

  - suhde voimassaoloajanjaksoon

  - yksiselitteinen auktorisoitu hakutieto, jossa lisäyksenä voimassaoloajanjakso

  - suhde abstraktioon

  - kategoria/tyyppi: onko tarpeen?

  - sijainti: onko tarpeen?

  2) Esimerkkinä Helsinki:

  - Helsinki-abstraktio ei muutu koskaan:

  - identifioivat elementit:

  - sijainti + sijaintiin liittyvä ajanjakso (ei RDA:ssa)

  - kategoria (tyyppi) + kategoriaan liittyvä ajanjakso (ei RDA:ssa)

  - abstraktion ajanjakso (noin suunnilleen)

  - suhde hallinnolliseen toimijayhteisöön

  - suhde laajempaan tai suppeampaan paikkaan, jotka ovat omat abstraktionsa

  3) Esimerkkinä Oulunkylä:

  - Oulunkylä-abstraktio ei muutu koskaan:

  - identioivat elementit:

  - sijainti + sijaintiin liittyvä ajanjakso (ei RDA:ssa)

  - kategoria (tyyppi) + kategoriaan liittyvä ajanjakso (ei RDA:ssa)

  - abstraktion ajanjakso (noin suunnilleen)

  - suhde hallinnolliseen toimijayhteisöön

  - suhde laajempaan tai suppeampaan paikkaan, jotka ovat omat abstraktionsa