Finto-tiimi on laatinut yhdessä sidosryhmien kanssa ontologioiden käyttöönotto-ohjeistuksen järjestelmäkehitystä varten. Finton ontologioita on viime aikoina otettu käyttöön laajalti erilaisissa järjestelmissä erilaisin teknisin ratkaisuin ja käyttöönottoja tulee varmasti jatkossa lisää. Ontologiat saadaan kattavasti, yhteentoimivasti ja käyttäjää parhaalla tavalla palvelevasti käyttöön, jos niihin kiinnitetään erityistä huomiota järjestelmien teknisessä toteutuksessa. Ohjeistuksen tarkoituksena on tuoda helpotusta ja lisätietoa käyttöönottoprosessiin. Sen kohdeyleisöä ovat erityisesti järjestelmien vaatimusmäärittelyn tekijät, organisaation kuvailuympäristöstä ja tiedonhakujärjestelmästä vastaavat sekä järjestelmien yhteentoimivuudesta vastaavat.

Ohjeistus löytyy Finton asiakaswikistä: https://www.kiwi.fi/x/uYNWBg

Tiedotetta ja linkkiä saa mielellään jakaa eteenpäin!