SISÄLLYS


KOODIT eli KIINTEÄMITTAISET KENTÄT

Leader

Tietueen taso

 • Kansallisbibiografian taso (täydellinen taso) = # (tyhjämerkki)
 • Taso merkitään sisällönkuvailtuun tietueeseen

008

 • Sama aineisto voi saada useita koodeja. Esim. jos kirja saa sekä UDK-luokan 929 että kaunon luokan, kenttään 008 valitaan sekä elämäkertakoodi että kirjallisuuslajikoodi.

Julkaisun kohderyhmä

 • Selkokirjakoodi voittaa aina muut kohderyhmäkoodit.
 • Jos kirja ei saa mitään alla olevista koodeista, koodin paikalle tulee tyhjä (= tuntematon tai ei eritelty).
 • Jos tietueessa on jo koodi g tai e niin sitä ei ei poisteta (g ja e eivät replikoidu Fennicaan).

Kouluaste:

a = esikoulutason koulukirja

b = ala-astetason koulukirja

c = yläastetason koulukirja

d = lukiotason koulukirja

 • Kustantajan käyttämä merkintä K tai P ei välttämättä tarkoita että kyse on kansallisbibliografian määritelmän mukaisesta oppikirjasta.
 • Jos koulukirja on tarkoitettu useammalle kuin yhdelle kouluasteelle, merkitään ensisijainen aste, tai jos mikään aste ei ole ensisijainen, merkitään ylin. Kohderyhmää voi kuvata tarkemmin kentissä 385 ja 521.
 • Opettajan oppaat ja muu lisämateriaali saavat saman koodin kuin vastaavat oppilaiden kirjat.
 • Aapiset saavat koodin a tai b, poikkeuksena alle kouluikäisille tarkoitetut aapiset saavat lastenkirjallisuuden koodin j ja UDK-luokkalisäluvun (024.7).
 • UDK-lisäluvun (07) saavat vain kirjat, jotka saavat myös koulukirjakoodin.
 • Aikaisemmin käytetty koulukirjakoodi k on konvertoitu koodiksi c. Ennen v. 1995 koodin saivat myös ammatilliseen koulutukseen tarkoitetut kirjat.

j = lasten- tai nuortenkirja

 • Koodin saavat:
  • kirjat joille kustantaja on antanut koodin L tai N
  • lasten satukirjat (poikkeus: tieteellisesti toimitetut kansansadut)
  • askartelu- ja puuhakirjat, jotka on tarkoitettu lasten ja nuorten käyttöön (jos kohderyhmä on epäselvä, kirjaa ei käsitellä lasten- tai nuortenkirjana)
  • alle kouluikäisille tarkoitetut aapiset
 • Selvästi aikuisille suunnatut sarjakuvat eivät saa j-koodia. Ensisijaisesti lapsille suunnatut sarjakuvat saavat koodin j. Sarjakuvat eivät kuitenkaan saa lastenkirjan udk-lisälukua.
 • Rippikoululaisille suunnatut aineistot eivät saa lastenkirjakoodia eikä lastenkirjan udk-lisälukua.
 • Koodi on ollut varsinaisesti käytössä v. 1977 lähtien, mutta kaunokirjallisuutta konvertoitaessa koodia on lisätty myös vanhempaan kirjallisuuteen.

f = erityisryhmä, käytetään selkokirjoista

 • Tarkoittaa kirjoja, joiden kieli on yksinkertaistettua ja teksti jonkin verran normaalia suurempaa.
 • Selkokirjakoodi voittaa aina muut kohderyhmäkoodit.
 • Koodi on ollut käytössä v. 1990 lähtien.

Sisältö

 • Jos kirja ei saa mitään alla olevista koodeista, koodin paikalle tulee tyhjä (määrittelemätön).
 • Julkaisua kohti voidaan merkitä kaksi koodia (aakkosjärjestyksessä).

b = bibliografiat
(UDK 01)

 • Koodin saavat:
  • yleiset ja erikoisalojen bibliografiat
  • henkilöbibliografiat (vaikka kyseessä olisi melko pienikin osuus kirjasta)
  • Piilobibliografiat (muuhun teokseen sisältyvät bibliografiat) saavat koodin b, jos ne kattavat vähintään puolet teoksesta, tai ovat muuten laajoja/kattavia.

c = luettelot

 • Koodin saavat:
  • taiteilijoiden teosluettelot, myös näyttelyjulkaisuissa (UDK 7.091)
  • luettelot musiikin yhtenäistetyistä nimekkeistä
  • kaikki luettelomuotoiset julkaisut, jotka eivät saa jotain seuraavista koodeista: b, d, e, i, k, r, q

d = sanakirjat, sanastot
(UDK 801.3 ja alan luokka, jos on kysymyksessä erikoisalan sanakirja. Kielten sanakirjat saavat pelkästään luokan 801.3 eikä kielen luokkaa.)

 • Koodin saavat:
  • yleiset ja erikoisalojen sanakirjat ja sanastot
  • julkaisut, joihin sisältyy suhteellisen laaja erikoisalan sanasto
  • Koodia eivät saa oppikirjoihin tai matkaoppaisiin sisältyvät sanastot.

e = tietosanakirjat
(UDK 03. Erikoisalojen hakuteokset luokitetaan vain alan mukaan.)

 • Koodin saavat yleiset ja erikoisalojen tietosanakirjat ja hakuteokset.
 • Erikoisalojen hakuteoksille on annettu koodi 8.6.1992 lähtien.

i = indeksi- tai abstraktijulkaisu

 • Koodin saavat myös aikakauslehtien sisällyshakemistot
  • huom. kokousten abstraktijulkaisut eivät saa koodia i

k = diskografiat

 • Koodia käytetään diskografian laajuudesta riippumatta.

l = lait

 • Koodin saavat julkaisut, jotka sisältävät lakitekstin kokonaisuudessaan.
 • Asetukset eivät saa koodia l.

m = opinnäytteet

 • Koodin saavat kaikki opinnäytteet.

q = filmografiat

 • Koodia käytetään filmografian laajuudesta riippumatta.

r = henkilöhakemistot
(UDK 929)

 • Koodin saavat matrikkelit ja jäsenluettelot.

s = tilastojulkaisut
(UDK 311)

 • Koodin saavat julkaisut, joiden sisällöstä suurin osa on tilastoja.
 • Esim. säähavainnot, vesihavainnot

u = standardit

y = vuosikirja

z = kansainväliset sopimukset

 • Koodin saavat julkaisut, jotka sisältävät sopimustekstin kokonaisuudessaan.

6 = sarjakuva-albumi


Juhlajulkaisu

0 = ei juhlajulkaisu

1 = juhlajulkaisu

 • Kaikki tietokirjat saavat joko koodin 0 tai 1. Kun kyseessä on henkilön juhlajulkaisu, koodi 1 merkitään riippumatta siitä onko julkaisussa tabula gratulatoria vai ei. Kun juhlajulkaisun kohteena on yhteisö, koodi merkitään vain jos julkaisussa on tabula gratulatoria.

Kirjallisuuslaji

0 = tietokirjallisuus

 • Kaikki tietokirjat saavat koodin 0.
  • Puhe-, kirje- tai esseekoodi voittavat kuitenkin tietokirjallisuuskoodin, eli vaikka kirja on tietokirja, mutta sisältää esim. tietyn alan puheita, se saa koodin s. (päätös 27.10.2009)
  • Formaaliin opetukseen tarkoitetut aapiset saavat tietokirjallisuuden koodin. Kotikäyttöön tarkoitetut aapiset voivat saada myös kaunokirjallisuuden koodin, mikäli sisältö vastaa satukirjaa.
 • Jos kirja sisältää sekä kaunoa että tietoa, se saa koodin m.
 • Tietokirjallisuus-koodi on ollut käytössä v. 2009 lähtien.

1 = kaunokirjallisuus (ei tarkkaa määritelmää)
(UDK -8 tai 741.5)

 • Koodin saavat aforismit ja sarjakuvat (silloin kun ne eivät saa koodeja 0 tai m).
 • Koodin saavat myös pelkästään yksittäisiä sanoja tai erillisiä lauseita sisältävät tai tekstittömät lasten kuvakirjat (UDK 379.8(024.7)).
 • Koodin saavat myös vitsikirjat, paitsi silloin kun kirja sisältää lisäksi tutkimusta (UDK kuitenkin 39).

d = draama
(UDK -2, -8)

 • Koodin saavat kuunnelmat, draamakäsikirjoitukset, näytelmät ja libretot.

e = esseet
(UDK -4, -8 tai alan luokka)

 • Koodia voi käyttää kun julkaisussa mainitaan sen sisältävän esseitä.
 • voittaa tietokirjallisuuskoodin

f = romaanit
(UDK -3, -8)

 • Koodin saavat myös pienoisromaanit, runoromaanit ja taide-eepokset.

i = kirjeet
(UDK -6 tai alan luokka)

 • Koodin saavat vain todelliset kirjeet.
 • Myös sähköpostikirjeet saavat kirjekoodin.
 • Myös tiettyyn alaan luokitetut kirjeet saavat koodin i.
 • voittaa tietokirjallisuuskoodin

j = lyhytproosa
(UDK -3, -8.)

 • novellit, kertomukset, satukokoelmat
 • Pakinat saavat koodin j, paitsi jos ne liittyvät selvästi tiettyyn aiheeseen (ovat tietoaineistoa), joilloin ne saavat koodin 0 ja tietokirjallisuuden luokan. Ne myös indeksoidaan.

m = yhdistelmät

 • Koodin saavat teokset, jotka sisältävät useita kirjallisuuden lajeja:
 • kirja sisältää kaunokirjallisuuden eri lajeja
 • kirja sisältää sekä kaunoa että tietoa
  • poikkeus: teokset, joissa pääpaino on kaunokirjallisella tekstillä vaikka kirjassa on myös muuta sisältöä (esim. laaja johdanto) saavat kaunokirjallisuuden koodin. Kirja voi tarvittaessa saada myös tietokirjallisuuden luokan.
 • Koodia eivät saa todellisuuspohjaiset kaunokirjalliset teokset.

p = runot
(UDK -1, -8)

s = puheet
(UDK -5, -8 tai alan luokka)

 • Koodin saavat puhe- ja saarnakokoelmat.
 • Myös tiettyyn alaan luokitetut puhekokoelmat saavat koodin s.
 • voittaa tietokirjallisuuskoodin

u = tuntematon

 • Koodia käytetään, jos kirjallisuuslajia on mahdoton määritellä.
 • Koodi on ollut käytössä v. 2009 lähtien.

Elämäkertakoodi

(UDK 929 + henkilönnimi (esim. 929 Hiltunen, 929 Katariina II, Venäjän keisarinna))

 • Kaunokirjallisuuteen luokitetut todellisten henkilöiden elämäkerrat eivät saa elämäkertakoodia, ellei ole kysymys rajatapauksesta, jolloin myös toiseksi UDK-luokaksi laitetaan 929.

a = omaelämäkerta, muistelmat, päiväkirja (yhden tai useamman henkilön)

 • Myös kaikenlaiset päiväkirjat saavat koodin a (päätös 24.5.2002).
 • Kirjeet eivät yleensä saa koodia a.

b = yhden henkilön elämäkerta

 • Koko elämä tai jokin elämän jakso (lapsuus, eläkeikä, urheilu-ura tms.) kattavasti kuvattuna.

c = useamman kuin yhden ihmisen elämäkerta

d = sisältää elämäkerrallisia tietoja

 • Ei edellytä välttämättä luokkaa 929

| - Ei koodattu


LUOKITUS

UDK (080)

 • Kaikki aineisto saa UDK-luokan.
 • Käytetyt luokituskaaviot ja hakemistot löytyvät Kansallisbibliografiapalvelut-asiakaswikistä: https://www.kiwi.fi/display/Kansallisbibliografiapalvelut/Luokituskaaviot    
 • Kaunokirjallisuuden luokitus tehdään alkukielen mukaan.
 • Yleiset lisäluvut:
  • (024.7) = lasten- tai nuortenkirja (kohderyhmä j)
   • lisälukua ei käytetä sarjakuvissa (luokka 741.5)
 • Kaunokirjallisuuden erikoislisäluvut:
 • -1 = runous
 • -2 = näytelmäkirjallisuus, kuunnelmat, libretot, elokuvakäsikirjoitukset
 • -3 = proosa
 • -8 = antologiat, aforismit
  • antologia saa lisäksi ko. kirjallisuudenlajin lisäluvun, antologia-luokka merkitään ensimmäiseksi (esim. runoantologia, jonka alkukieli on englanti, saa luokat 820-8 ja 820-1)
 • yhden kirjailijan teos, joka sisältää runoja ja proosaa ei saa antologian lisälukua, vaan runouden ja proosan lisäluvut (esim. 850-1 ja 850-3)
 • jokainen kaunokirjallisuuteen luokitettu kirja saa yhden tai useamman näistä
 • lisäluku merkitään osakenttään $x


Indikaattorit

1. ind. 1

2. ind. tyhjä


Esimerkkejä

080.1                     $a 51
Matematiikka


080.1                     $a 51 $x (07)
Matematiikka, oppikirja


080.1                     $a 51

080.1                     $a 614

080.1                     $a 616
Matematiikka, hoitotyön oppikirja


080.1                     $a 820 $x -3
Englanninkielinen kirjallisuus, proosa


080.1                     $a 820 $x -3 $x (024.7)
Englanninkielinen kirjallisuus, proosa, lasten- tai nuortenkirja


080.1                     $a 860+869.0 $x -3 $x (024.7)
Espanjan- ja portugalinkielinen kirjallisuus, proosa, lasten- tai nuortenkirja


080.1                     $a908 Pieksämäen maalaiskunta
Paikallishistoria


080.1                    $a908 Perniö

080.1                    $a908 Salo
Paikallishistoria; kuntaliitoksen jälkeen merkitään uusin kunta ja tapauskohtaisesti voidaan merkitä myös aikaisemman kunnan nimi


080.1                     $a929 Friedrich Karl, Hessenin prinssi
Henkilöhistoria


080.1                     $a 929 Sibelius $x (024.7)
Henkilöhistoria, lasten- tai nuortenkirja


Kaunokirjallisuuden luokituskaavio


820/89               Eri kansojen ja kielialueiden kirjallisuus
                           - käytetään, jos teoksen alkukielenä on enemmän kuin kolme kieltä tai jos alkukieli on sellainen, jota ei saa sijoitettua mihinkään muuhun luokkaan (esim. esperantonkielinen kirjallisuus)


820                     Englanninkielinen kirjallisuus


830                     Saksan- ja jiddisinkielinen kirjallisuus


839.3                 Hollannin-, flaamin- ja afrikaansinkielinen kirjallisuus


839.59               Islanninkielinen kirjallisuus


839.6                 Norjankielinen kirjallisuus


839.7                 Ruotsinkielinen kirjallisuus


839.79               Suomenruotsalainen kirjallisuus


839.8                 Tanskankielinen kirjallisuus


84                       Romaanisen kielialueen kirjallisuus


840                     Ranskankielinen kirjallisuus


850                     Italiankielinen kirjallisuus


860+869.0          Espanjan- ja portugalinkielinen kirjallisuus 


87                       Antiikin kirjallisuus. Latinan- ja kreikankielinen kirjallisuus


882                     Venäjänkielinen kirjallisuus


884                     Puolankielinen kirjallisuus


885                     Tsekin- ja slovakinkielinen kirjallisuus


886/888             Serbokroaatin-, sloveenin-, makedonian-, bulgarian-, latvian- ja liettuankielinen kirjallisuus


89                       Muun indoeurooppalaisen kielialueen kirjallisuus (esim. Intian kirjallisuus). Kelttiläisen kielialueen kirjallisuus. Seemiläis-haamilaisen kielialueen kirjallisuus (esim. heprean- ja arabiankielinen kirjallisuus). Altailaisen kielialueen kirjallisuus (esim. turkinkielinen kirjallisuus)


894.5                 Suomalais-ugrilaisten kansojen kirjallisuus


894.511             Unkarinkielinen kirjallisuus


894.541             Suomenkielinen kirjallisuus


894.545             Vironkielinen kirjallisuus


894.55               Saamenkielinen kirjallisuus


895                     Sinotiibetiläisen kielialueen kirjallisuus (esim. kiinankielinen kirjallisuus). Japanin- ja vietnaminkielinen kirjallisuus


896                     Afrikan maiden kirjallisuus (negroafrikkalaiset kielet)


YKL (084)

 • Osakenttään $2 merkitään ykl
 • Ensimmäinen luku määrää kirjan hyllyluokan.
 • Kaunokirjallisuuden luokitus tehdään julkaisukielen mukaan.
 • Fiktiivisen aineiston lisäluokat keepataan.
 • Muotoluokkien käytöstä ks. YKL:n ohjeistus; huom.
  • 04 = antologia (valikoima useamman henkilön kaunokirjallista tuotantoa): ei käytetä luokissa 04, 10+, 80+
  • 09 = historia:
   • luokkaa käytetään, kun näkökulma tai käsittelytapa on historiaa peilaava
   • ei käytetä luokissa 11+, 41-48+, 70-77+, 80-86+, 90-99+
 • Ei YKL-luokkaa:
  • lasten katselukirjat, joissa on vain vähän tekstiä
  • täydennettävät julkaisut, esim. vauvakirjat, tarrakirjat
  • esiopetuksen ja peruskoulun koulu- ja oppikirjat
  • kurssi- ja luokkajulkaisut
  • opinnäytteet
  • toimintakertomukset ja -suunnitelmat
  • kokousjulkaisut, joissa on vain lyhyitä abstrakteja
  • ekskursio- ja opintoretkikertomukset
  • tilinpäätöskannanotot
  • e-aineisto ja av-aineisto, paitsi jos sama teos on ilmestynyt painettuna ja saanut YKL-luokan
 • Valikoiden YKL-luokka:
  • maakuntaliittojen julkaisut
  • kunnallishallinnon ja valtion väliportaan hallinnon julkaisut
  • vesiensuojeluyhdistysten julkaisut
  • paikallinen aineisto
   • YKL-luokan saavat julkaisut, joiden voi olettaa kiinnostavan yleisiä kirjastoja laajemmin
  • vieraskieliset julkaisut (muut kuin suomen-, ruotsin- ja saamenkieliset)
  • korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tieteelliset sarjat ja väitöskirjat UDK-luokista 33, 51-59,  61-62
  • kirjat, joiden sisällöstä vain osa on suomeksi tai ruotsiksi ja muu osa vieraskielistä
  • historiikit
   • valtakunnallisten järjestöjen historiikit ja laajat paikallishistoriikit (myös yksittäisten kuntien) saavat YKL-luokan
  • ulkofennica
   • suomen-, ruotsin- ja saamenkielinen uf-kirjallisuus saa YKL-luokan

Esimerkkejä

084                     $a 30.101 $2 ykl
Sosiologia, teoria ja tutkimusmenetelmät


084                     $a 51.07 $2 ykl

084                     $a 59.2107 $2 ykl

084                     $a 59.4307 $2 ykl
Matematiikka, hoitotyön oppikirja


084                     $a 82.2 $2 ykl
Suomenkieliset runot


084                     $a 82.204 $2 ykl
Suomenkielinen runoantologia


084                     $a 82.252 $2 ykl
Saamenkieliset runot


084                     $a 82.31 $2 ykl
Ruotsinkieliset runot


084                     $a 83.2 $2 ykl
Suomenkieliset näytelmät


084                     $a 83.252 $2 ykl
Saamenkieliset näytelmät


084                     $a 83.31 $2 ykl
Ruotsinkieliset näytelmät


084                     $a 84.2 $2 ykl

Suomenkielinen kertomakirjallisuus


084                     $a 84.252 $2 ykl
Saamenkielinen kertomakirjallisuus


084                     $a 84.31 $2 ykl
Ruotsinkielinen kertomakirjallisuus


084                     $a 80.2 $2 ykl
Suomenkieliset sekasisältöiset teokset (useita kirjallisuudenlajeja). Tähän myös useita kirjallisuudenlajeja sisältävät yhden kirjailijan teokset.


084                     $a 80.252 $2 ykl
Saamenkieliset sekasisältöiset teokset


084                     $a 80.31 $2 ykl
Ruotsinkieliset sekasisältöiset teokset


084                     $a 85.32 $2 ykl
Suomenkieliset sarjakuvat (kaunokirjallinen sarjakuva)


084                     $a 22.3 $2 ykl

084                     $a 85.32 $2 ykl
Raamatun henkilöt, suomenkieliset sarjakuvat (tietosarjakuva)


ERIKOISTAPAUKSIA

Aforismit

UDK

 • Ensimmäiseksi luokaksi tulee aina kaunokirjallisuuden luokka varustettuna lisäluvulla -8.
 • Tietyn alan aforismikokoelmalle annetaan lisäksi aiheenmukainen luokka/aiheenmukaisia luokkia.

YKL

 • Yleiset aforismikokoelmat saavat luokan 10.8
 • Tietyn alan aforismikokoelmat luokitetaan alan mukaan. Lisäksi tehdään luokkaviittaus luokasta 10.8.

Kuva-/katselukirjat

Pelkästään yksittäisiä sanoja tai erillisiä lauseita sisältävät tai tekstittömät lastenkirjat luokitetaan kuvakirjoihin eli luokkaan 379.8(024.7). Jos kirjassa on lauseita, mutta se on muodoltaan lelukirja tms. se saa sekä kaunokirjallisuuden luokan, että luokan 379.8(024.7). Kaunon luokka merkitään ensimmäiseksi. Esimerkkejä.

Näyttelyjulkaisut

 • Kaikki julkaisut (myös kaunokirjalliset), joissa ilmoitetaan, että kysymyksessä on näyttelyjulkaisu tai että julkaisu selkeästi liittyy tiettyyn näyttelyyn, saavat seuraavat luokat:

  • YKL-muotoluokka 063

  • UDK 7.091 (sekä tarvittaessa taiteenalan luokka) tai 061 

Runoromaanit ja taide-eepokset

 • YKL-luokka 84+ (kansaneepokset 81.4)
 • UDK-lisäluku -3

Sanakirjat

UDK

 • 801.3
 • Jos kyseessä on erikoisalan sanakirja, merkitään lisäksi alan luokka.
 • Kielten sanakirjoihin ei tule kielen luokkaa ellei kysymyksessä ole etymologinen tms. sanakirja.
 • Jos sanakirja on myös standardi, ensimmäiseksi luokaksi tulee 006.

YKL

 • Kaksikieliset sanakirjat luokitetaan suomalaisille vieraamman kielen mukaan, ja lisäksi laitetaan muotoluokka, esim. suomi-englanti-sanakirja 89.5038.
 • Monikieliset sanakirjat saavat luokan 87.038.
 • Erikoisalan sanakirjat luokitetaan alan mukaan, ja lisäksi laitetaan muotoluokka, esim. tietotekniikan sanakirja 61.038.
 • Jos sanakirja on myös standardi, sanakirjamuotoluokka voittaa standardimuotoluokan.

Sarjakuvat

 • UDK-luokka 741.5, lisälukua (024.7) ei käytetä
 • YKL 85.3+
 • Sarjakuvan muodossa olevat tietokirjat saavat myös alanmukaisen luokan, ja ne indeksoidaan. Tietoluokka merkitään ensimmäiseksi.
  • Poikkeus: jos aineisto sisältää myös selkeästi fiktiivistä ainesta muuten kuin faktatietoa havainnollistavassa tarkoituksessa, sarjakuvan luokka merkitään ensimmäiseksi.
   080 $a 741.5
   080 $a 929 Satrapi
   Satrapi, Marjane. Persepolis : iranilainen lapsuuteni

INDEKSOINTIRAJAUKSET

Ei indeksoida

 • kaunokirjallisuus
  • poikkeukset:
   • aforismit, libretot, elokuvakäsikirjoitukset
   • Jos kaunokirjallinen teos kertoo todellisesta tunnetusta henkilöstä, kohdehenkilön nimi laitetaan kenttään 600 (auktorisoimattomat nimet ohjataan auktorisointiin).
   • Jos kaunokirjallisen teoksen pohjana on esim. televisio-ohjelma, ko. ohjelman nimi laitetaan kenttään 630 (esim. Pokka pitää (televisio-ohjelma)).
   • Murrekirjallisuuteen merkitään genre ja käytetty murre, sekä mahdollinen murrealuetta kuvaava paikka. Asiasanoja suomen kieli tai ruotsin kieli ja murteet voi käyttää tarvittaessa (esim. jos aihetta kuvataan esipuheessa tms. laajemmin). Jos kyse on muusta kielestä, kielen nimi merkitään asiasanaksi.
  • huom. Kansansatujen UDK-luokka on 39, ei kaunokirjallisuuden luokka.
  • huom. Jos esseekokoelma on luokitettu kaunokirjallisuudeksi, sitä ei myöskään indeksoida.
 • aapiset
 • esikoulun, peruskoulun ja toisen asteen koulu- ja oppikirjat
  • poikkeus: Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen tarkoitettuja oppikirjoja indeksoidaan valikoiden.
  • huom. Oppikirjat, jotka on selkeästi tarkoitettu käytettäväksi peruskoulussa tai lukiossa, mutta jotka eivät rajaudu perinteisiin oppiaineisiin, kuvaillaan oppikirjoina. Niille kuitenkin lisätään myös asiasanat ja YKL-luokka, sekä 655-kenttään soveltuva lajityyppi.
 • toimintakertomukset ja -suunnitelmat, tulostavoitteet
 • henkilöstötilinpäätökset, henkilöstöraportit
 • tilinpäätöskannanotot

Indeksoidaan valikoiden

Ryhmistä pyritään indeksoimaan ne, joiden asiasanoituksesta oletetaan olevan hyötyä tiedonhakijalle.

 • lasten- ja nuortenkirjallisuus: indeksoidaan vain todella tietoa sisältävät kirjat
 • toisen asteen ammatilliset koulu- ja oppikirjat (jos kirja indeksoidaan, merkitään myös genretermiksi oppikirjat)
 • artikkelikokoelmat, jotka sisältävät kymmeniä artikkeleita useilta eri aloilta. Hyvin tehty sisällysluettelo kopioidaan Melindasta.
 • korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tieteelliset sarjat ja väitöskirjat
 • uskonnollis-elämyksellinen kirjallisuus (jos teos edustaa selkeästi tiettyä uskonnollista suuntausta, se merkitään). Kuuluvat UDK-luokkaan 24, joka vastaa YKL-luokkaa 23.31.

INDEKSOINNISSA KÄYTETTÄVÄT KENTÄT

Yleiset ohjeet

Indikaattorit

 • Kentissä 600, 610, 611 ja 630 2. indikaattori on aina 4.
 • Kentissä 648, 650, 651 ja 2. indikaattori on 7 ja osakenttään $2 merkitään sanaston lyhenne yso/fin ($2 yso/fin) ja osakenttään $0 käsitteen URI.
 • Kentässä 648 2. indikaattori on 4, jos käytetään vuosilukuja pelkkinä numeroina (lukuunottamatta vuosisatojen 1. vuosikymmeniä, esim. 2000-2009). Tällöin ei käytetä osakenttää $2.
 • Kentässä 655 2. indikaattori on  aina 7 ja osakenttään $2 merkitään sanaston lyhenne slm/fin ($2 slm/fin) ja osakenttään $0 käsitteen URI.

Loppupisteet

 • Kenttien 505, 520, 567, 600, 610, 611 ja 630 loppuun tulee piste, ellei kenttä lopu välimerkkiiin (esim. sulkumerkki, väliviiva).

Kohderyhmän ominaisuudet (385)

 • Kenttää käytetään, jos kohderyhmää ei voida kuvata koodilla kentässä 008.
 • Kenttää voidaan toistaa.
 • Käytetään YSOn termejä.

Kenttä 385

Indikaattorit

1. ind. tyhjä

2. ind. tyhjä

Osakentät

$m väestöryhmä
$n  väestöryhmän koodi 
$a  kohderyhmä
$2  yso/fin

Esimerkki

385 $m Muu $n soc $a maahanmuuttajat $2 yso/fin

Huomautus sisällöstä (505, 520)

 • Muiden kirjastojen tekemiä  505- ja 520-kenttien sisällysluetteloita ja tiivistelmiä voidaan keepata Fennicaan, mikäli ne ovat selkeitä ja informatiivisia. Ei kuitenkaan takakansi- tai muita markkinointitekstejä.

Huomautus metodologiasta (567)

 • Huomautus tehdään vain jos metodologia käy tutkimuksesta selvästi ilmi.
 • Kenttää voidaan toistaa.
 • Käytetään ensisijaisesti YSOn termejä osakentässä $b. (Esim. kvalitatiivinen tutkimus, vaikka julkaisussa olisi käytetty muotoa laadullinen tutkimus). Jos yson termiä menetelmälle ei vielä ole, tehdään termiehdotus.
 • A-osakenttään voidaan haluttaessa merkitä vapaamuotoinen huomautus metodologiasta. Osakenttä aloitetaan isolla kirjaimella ja se päättyy pisteeseen.
 • Mikäli tutkimusmenetelmää on selostettu laajasti ja informatiivisesti, se voidaan merkitä myös 650-kenttään.

Kenttä 567

Indikaattorit

1. ind. tyhjä

2. ind. tyhjä

Osakentät

$a  huomautus metodologiasta
$b  kontrolloitu termi
$2  yso/fin
$0  URI

Esimerkki

567 $b narratiivinen tutkimus $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p22220

567 $b fenomenologia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p2977

Kohdehenkilö (600)

 • Henkilönnimien yläraja pyritään pitämään n. kahdessakymmenessä (myös jos kysymyksessä ovat näyttelyjulkaisut).
 • Kohdehenkilöiksi ei merkitä tavallisia nk. kansanihmisiä, ellei kyseessä ole kokonainen elämäkerta tai muistelmat.
 • Juhlajulkaisun kohteena oleva henkilö merkitään kenttään 600, kun julkaisu käsittelee häntä aiheena. Lisäksi kohdehenkilö merkitään kenttään 700, ja lisätään osakenttään $e funktio teoksella kunnioitettu. Jos kohdehenkilöä ei käsitellä aiheena, käytetään vain kenttää 700.
 • Jos kaunokirjallinen teos kertoo todellisesta tunnetusta henkilöstä, kohdehenkilön nimi laitetaan kenttään 600 (auktorisoimattomat nimet ohjataan auktorisointiin).
 • Jos kohdehenkilön sukunimi muuttuu (esim. o.s. Miettinen, myöhemmin Piironen ja Mustonen), kohdehenkilöksi merkitään vain viimeisin nimi (esim. Mustonen), samoin UDK-luokkaan laitetaan vain viimeisin nimi (929 Mustonen).
  • Jos kohdehenkilön elämää tai tuotantoa käsitellään ajankohtana, jona hän on käyttänyt aikaisempaa nimeä, merkitään sekä tämä aikaisempi että viimeisin nimi.

Kenttä 600

Indikaattorit

1. ind. 0   nimen osien järjestys suora

           1   järjestys käänteinen

           3   perheen tai suvun nimi

2. ind. 4

Osakentät

$a sukunimi, etunimi

$c muut nimeen tehtävät lisäykset (pilkku ennen kenttää, paitsi jos kentän sisältö on suluissa)    

$d elinvuodet (pilkku ennen kenttää)

$e funktiotermi, kuvailtaessa juhlajulkaisua merkitään ”teoksella kunnioitettu”

$t  nimeke (piste ennen kenttää)                        

huom. Auktorisoimattomat suomalaiset sekä hankalat tai (väliviivattomat) moniosaiset ulkomaiset henkilönnimet, sekä w-kirjaimella alkavat henkilönnimet, ohjataan henkilörekisterin ylläpitoon. Myös fiktiivinen hahmo auktorisoidaan kun se merkitään kohdehenkilöksi tietoaineistossa. Sukujen nimet auktorisoidaan vain jos kirjoitusasu sitä vaatii, esim. jos suvun nimi on moniosainen.

Esimerkkejä

600.14    $a Gallen-Kallela, Akseli.

600.14    $a Hakuri, Aura, $d 1977-  (huom. ei pistettä)

600.14    $a Kerola, Pentti, $d 1935-
700.1      $a Kerola, Pentti, $d 1935- $e teoksella kunnioitettu.
Juhlajulkaisun kohdehenkilöä käsitellään myös aiheena.

600.04     $a Katariina $b II, $c Venäjän keisarinna.

600.04     $a Kaarle $b X Kustaa, $c Ruotsin kuningas.

600.34     $a Murtomaa $c (suku)

600.34     $a Essen von $c (suku)

600.04     $a Silver Birch $c (henki)

600.04     $a Muumipeikko $c (fiktiivinen hahmo)

600.04     $a Birgitta, $c pyhä.

600.04     $a Isis $c (jumalatar)

600.04     $a Arthur, $c kuningas.

600.04     $a Lalli.

Tietyn henkilön tuotantoon kohdistuvat julkaisut

 • Taiteellisen teoksen kohdenimekkeeksi merkitään sekä yleisesti vakiintunut suomenkielinen nimi, jos teoksella  on  sellainen, että alkuperäisteoksen nimi, mikäli se on helposti tarkistettavissa ja haun kannalta tarpeellinen. Jos teoksella on yhtenäistetty nimeke, myös se merkitään.
 • Jos tutkimus kertoo suuresta joukosta (esim. yli 10) saman tekijän teoksia, asiasanaksi voi merkitä harkinnan mukaan pelkän tekijän nimen. Samoin jos kohteena on suuri määrä eri tekijöiden teoksia (esim. artikkelikokoelmassa), asiasanaksi voi merkitä harkinnan mukaan pelkät tekijät.
 • Teosten koosteelle, joka sisältää, tai jonka on tarkoitus sisältää toimijan kaikki tiettyä muotoa edustavat teokset tai valikoima niistä, merkitään ensisijaiseksi nimekkeeksi vakiintunut kokoava nimeke Metatietosanaston mukaan, ks. http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1374.
 • Jos kirja kertoo esim. tietyn kirjailijan teoksesta, mutta sisältää lisäksi runsaasti tietoa itse kirjailijasta, merkitään kohdehenkilö myös ilman teoksen nimeä.
 • Jos kohteena oleva teos on julkaistu tekijän aikaisemmalla nimellä, merkitään tekijä-nimeke -kirjaukseen nimi jolla teos on julkaistu, ja lisäksi merkitään kohdehenkilöksi tekijä viimeisimmällä nimellään.


Esimerkkejä


 • Kohteena tekstiaineisto


novellit, näytelmät

600.14               $a Maupassant, Guy de. $t Rasvahelmi.

650.  7               $a novellit $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p2126


romaanit

600.14               $a Kivi, Aleksis, $d 1834-1872. $t Seitsemän veljestä.

650.  7               $a romaanit $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1896


600.14               $a Kauranen, Anja, $t Sonja O. kävi täällä.

600.14               $a Snellman, Anja.


runot

600.14               $a Leino, Eino. $t Hymyilevä Apollo.

650.  7               $a runot $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p24644


vakiintunut kokoava nimeke

600.14               $a Palmgren, Raoul, $d 1912-1995. $t Teokset. $0 (FIN11)000054634


sarjakirjat/jatkokirjat

600.14               $a Jansson, Tove. $t Muumi-kirjat.

600.14               $a Burroughs, Edgar Rice. $t Mars-kirjat.

600.14               $a Salama, Hannu. $t Finlandia-sarja.


huom.  Aina, jos vain voidaan, käytetään  -kirjat-loppuista muotoa. Vain sellaisissa tapauksissa, missä -kirjat tuntuu mahdottomalta (kuten Iijoki-sarja, Finlandia-sarja), käytetään sanaa -sarja.


 • kohteena kuvataideteos (maalaus, veistos tms.)

600.04               $a Leonardo, $c da Vinci. $t Mona Lisa.

650.  7               $a maalaukset $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1485


600.14               $a Isto, Eetu. $t Hyökkäys.

650.  7               $a maalaukset $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1485


 • kohteena sävellys (balettimusiikki, musiikkikappale, ooppera tms.)

Kohdehenkilöksi merkitään säveltäjä a-osakenttään, ja t-osakenttään teoksen alkukielinen tai yleisesti vakiintunut suomenkielinen nimi, tarvittaessa kumpikin omiin 600-kenttiinsä. Jos teoksella on yhtenäistetty nimeke, myös se merkitään. Kotimaisten teosten osalta teoksen nimen voi tarkistaa Viola-tietokannasta. Jos kohteena on musiikkiteoksen teksti, merkitään kohdehenkilöksi myös sanoittaja.


laulut, sävellykset

600.14               $a Gruber, Franz. $t Jouluyö, juhlayö.

650.  7               $a joululaulut $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p16560


600.14               $a Sibelius, Jean. $t En saga, $n op9.

600.14               $a Sibelius, Jean. $t Satu.

650.  7               $a sinfoniset runot $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p9876


600.14               $a Tsaikovski, Pjotr. $t Joutsenlampi.

600.14               $a Tsaikovski, Pjotr. $t Lebedinoe ozero.

650.  7               $a baletit (teokset) $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p10216


600.14               $a Bach, Johann Sebastian, $d 1685-1750. $tPassiot, $n BWV244 $g (Matthäuspassion)

600.14               $a Bach, Johann Sebastian, $d 1685-1750. $t Matthäus-passion. $0 (FIN11)000040920 

600.14               $a Bach, Johann Sebastian, $d 1685-1750. $t Matteus-passio. $0 (FIN11)000040920

650.  7               $a passiot $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p17518


musikaalit

600.14               $a Loewe, Frederick. $t My fair lady.

650.  7               $a musikaalit $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p11693


oopperat

600.14               $a Verdi, Giuseppe. $t Aida.

650.  7               $a oopperat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p6421


600.14               $a Bizet, Georges. $t Carmen.

650.  7               $a oopperat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p6421


600.14               $a Haavikko, Paavo. $t Ratsumies.

650.  7               $a oopperat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p6421

650.  7               $a libretot $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p2161

(kohteena on oopperan libretto)


huom. Jos kyseessä on musiikkiteoksen esitys, esimerkiksi suomalaisen teatterin versio Broadway-musikaalista, myös esittäjä merkitään kohteeksi. Ohjaaja ym. voidaan myös merkitä.


600.14               $a MacDermot, Galt. $t Hair.

600.14               $a Paukku, Reijo.

610.24               $a Tampereen popteatteri.

650.  7               $a musikaalit $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p11693


 • kohteena tanssiteos


Jos kohteena on koreografiateos, se voidaan merkitä kuten sävellys: a-osakenttään koreografi ja t-osakenttään teoksen nimi. Myös esittäjä merkitään kohteeksi jos aineistossa käsitellään esitystä.


600.14               $a Tsaikovski, Pjotr. $t Joutsenlampi.

600.14               $a Greve, Kenneth. $t Joutsenlampi.

610.24               $a Suomen kansallisbaletti.

650.  7               $a baletit (teokset) $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p10216


600.14               $a Koskenalusta, Maija. $t Katiska.

600.14               $a Foster, Raisa. $t Katiska.

650.  7               $a tanssiteokset $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p10217


Kohdeyhteisö (610)

 • Kohdeyhteisö merkitään riippumatta siitä, onko nimi merkitty myös 110/710 –kenttiin.
 • Kohdeyhteisö merkitään aina kun julkaisun aiheena on
  • kansainvälinen yhteisö
  • valtakunnallinen yhteisö
  • maakuntatason yhteisö
 • Paikallistason yhteisö merkitään kohteeksi tarvittaessa. [1]
 • Nimimuodon valinnasta ks. yhteisöauktoriteetit-ohje, epävarmoissa tapauksissa käytettävä muoto tarkistetaan yhteisöauktoriteeteista vastaavalta.


[1]Paikallisen tason yhteisöjen virallista nimeä ei yleensä viedä kenttään 610 seuraavissa tapauksissa (riippumatta siitä, onko nimi merkitty kenttiin 110 tai 710, nämä ryhmät indeksoidaan vain kenttään 650 yleisillä termeillä): 4-H-kerhot, ammattiyhdistykset, apteekit, asukasyhdistykset, asunto-osakeyhtiöt, harrastajajärjestöt (lemmikki-, postimerkkeily- jne. järjestöt), huoltoyhtiöt, kauppakamarit, kotiseutuyhdistykset, lionsjärjestöt, maamiesseurat, maanpuolustusjärjestöt, maatalouskerhot, martat, metsänhoitoyhdistykset, Odd Fellow -järjestöt, omakotitaloyhdistykset, nuorkauppakamarit,  palokunnat, pankit, partio, rintamaveteraanit, rotaryjärjestöt, siirtolapuutarhayhdistykset, sähkölaitokset, työväenyhdistykset, uskonnolliset yhteisöt ja seurakunnat, vakuutuslaitokset, vapaamuurarit, vesilaitokset, yrittäjäjärjestöt, zontajärjestöt


Kenttä 610

Indikaattorit

1. ind. 1   julkisyhteisöt (valtio, kunta tai seurakunta)

           2   muut yhteisöt

2. ind. 4  


Osakentät

$a                       pääyhteisö

$b                       alayhteisö (piste ennen kenttää)


huom. auktorisoimattomat yhteisönnimet ohjataan aina yhteisörekisterin ylläpitoon.


Esimerkkejä

610.24               $a Nokia (yhtiö)

610.14               $a Suomi. $b Ulkoasiainministeriö.

610.14               $a Nummi-Pusulan kunta.

610.24               $a Tampereen yliopisto. $b Kielikeskus.

610.24               $a Turun kaupunginkirjaston vanha kokoelma.

610.24               $a Turun linna (museo)

650.  7               $a Turun linna $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p20026

(julkaisu käsittelee sekä museo-organisaatiota että itse linnarakennusta)


huom. Jos julkaisu käsittelee puolueen paikallisyhdistystä, merkitään kohdeyhteisöksi puolueen nimi. Myös paikallisyhteisön nimen voi merkitä.

610.24               $a Svenska folkpartiet.

650.  7               $a puolueet $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p8958

650.  7               $a porvarilliset puolueet $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p4142

650.  7               $a historia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780

651.  7               $a Pietarsaari $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94337

655.  7               $a järjestöhistoriikit $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s14


huom. Kenttään 610 merkitään myös yksittäiset alukset, vaikka aluksen nimeä ei olisi auktorisoitu. Kantoon auktorisoidaan suomalaiset alukset, sekä tapauskohtaisesti myös esim. runsaasti Suomessa mediassa esillä olleet alukset. Kaikkiin laivatyyppeihin merkitään sulkutarkenne (laiva), poikkeuksena kuitenkin jäänmurtajat. s/s, m/s tm. jätetään pois nimen edestä. Kaikkiin lentokonetyyppeihin merkitään sulkutarkenne (lentokone).


610.24               $a Apollo 13 (avaruusalus)

650. 7                $a avaruusalukset $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p12613


610.24               $a Ahti (laiva)

650.  7               $a laivat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p4911


610.24               $a Toivo (laiva)

650.  7               $a purjelaivat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p20211


610.24               $a Tarmo (jäänmurtaja)

650.  7               $a jäänmurtajat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p11611


610.24               $a Daphne (vene)

650.  7               $a purjeveneet $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p15692


610.24               $a Vesikko (sukellusvene)

650.  7               $a sukellusveneet $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p17873


610.24               $a Hanssin-Jukka (lentokone)

650.  7               $a kuljetuslentokoneet $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p21110

Kokous kohteena (611)

 • Auktorisoimattomat kokoukset ohjataan yhteisörekisterin ylläpitoon.


Kenttä 611

Indikaattorit

1. ind. 0   nimen osien järjestys käänteinen

           1   hallintoalueen nimi

           2   nimen osien järjestys suora

2. ind. 4  

Osakentät

$a                      kokouksen tai hallintoalueen nimi

$c                      kokouksen paikka

$d                      kokouksen aika

$n                      kokouksen numero tai muu numerointitieto

Esimerkki

611.24               $a Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi.


Nimeke kohteena (630), ei henkilötekijää


 • Kohdenimekkeeksi merkitään sekä yleisesti vakiintunut suomenkielinen nimi, jos teoksella  on  sellainen, että alkuperäisteoksen nimi, mikäli se on helposti tarkistettavissa ja haun kannalta tarpeellinen.
 • Jos kaunokirjallisen teoksen pohjana on esim. televisio-ohjelma, ko. ohjelman nimi laitetaan kenttään 630 (esim. Pokka pitää (televisio-ohjelma)).
 • Jos kohteena on aikakauslehti, lisätään nimen perään lehtityypistä riippumatta sulkutarkenne (aikakauslehti).
  • Poikkeus: sarjakuvalehtiin lisätään sulkutarkenne (sarjakuva).
 • Jos kohteena on sanomalehti, lisätään nimen perään sulkutarkenne (sanomalehti).
 • Jos kohteena on elokuva, se merkitään kenttään 630. Nimeen lisätään sulkutarkenne ja valmistumisvuosi (elokuva : 1955). Elokuvan ohjaaja merkitään kohdehenkilöksi kenttään 600.
 • Jos kohteena on radio- tai tv-ohjelma, se merkitään kenttään 630. Nimeen lisätään sulkutarkenne (televisio-ohjelma) tai (radio-ohjelma).
 • Lisäohjeita Raamatun kirjojen merkitsemisestä


Kenttä 630

Indikaattorit

1. ind. 0-9 lajittelussa ohitettavien merkkien määrä

2. ind. 4


Osakentät

$a                       nimeke

$p                       teoksen osa (piste ennen kenttää)

$l                        teoksen kieliversio (pilkku ennen kenttää)


Esimerkkejä

 • kohteena tekstijulkaisu

monografiat

630.04               $a Raamattu. $p Psalmien kirja.

650.  7               $a psalmit (tekstit) $2 yso/fin $2 http://www.yso.fi/onto/yso/p15159


630.04               $a Vuorisaarna.


630.04               $a Raamattu. $p Pentateukki.

630.04               $a Raamattu. $p Viides Mooseksen kirja.

(teoksen aiheena on 5. Mooseksen kirja)


630.04               $a Kalevala, $l ranska.

650.  7               $a kuvitus $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p2738


jatkuvat julkaisut

630.04               $a Kirjastolehti (aikakauslehti)

655.  7               $a ammattilehdet $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s138


630.04               $a Sisärengas (aikakauslehti)

655.  7               $a henkilöstölehdet $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s805

655.  7               $a aikakauslehdet $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s298


630.04               $a Pohjois-Karjala (sanomalehti)

650.  7               $a sanomalehdet $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p2421


630.04               $a Pieksämäen lehti (sanomalehti)

650.  7               $a paikallislehdet $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p18996


630.04               $a Lassi ja Leevi (sarjakuva)

650.  7               $a sarjakuvat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1148


630.04               $a Verkko-Karjalainen (verkkolehti)

650.  7               $a verkkolehdet $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p13383

650.  7               $a sanomalehdet $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p2421


630.04               $a Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk  (sarjajulkaisu)

650.  7               $a sarjajulkaisut $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p20498


630.04               $a Sananjalka (vuosikirja)

650.  7               $a vuosikirjat$2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1187


 • kohteena elokuva

600.14               $a Laine, Edvin.

630.04               $a Tuntematon sotilas (elokuva : 1955)

650.  7               $a elokuvat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1235

(Elokuvan ohjaaja merkitään kohdehenkilöksi mikäli teos käsittelee häntä tai ohjausta.)


600.14               $a Hitchcock, Alfred.

630.04               $a Psyko (elokuva)

630.04               $a Psycho (elokuva)

650.  7               $a elokuvat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1235

650.  7               $a kauhuelokuvat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p7966

(Elokuvan ohjaaja merkitään kohdehenkilöksi mikäli teos käsittelee häntä tai ohjausta.)


630.04               $a Jedin paluu (elokuva)

650.  7               $a Star Wars -elokuvat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p39921

650.  7               $a tieteiselokuvat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p2003

(Elokuvasarjoja ja -ryhmiä ei käsitellä teoksina, vaan ne auktorisoidaan tarvittaessa YSOon.)


653.  0             $a Pekka ja Pätkä -elokuvat

650.  7              $a elokuvat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1235

(Auktorisoimattomat elokuvasarjat ja -ryhmät merkitään 653-kenttään.)


 • kohteena radio-ohjelma

630.04               $a Alivaltiosihteeri (radio-ohjelma)

650.  7               $a radio-ohjelmat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p103


 • kohteena televisio-ohjelma

630.04               $a Dallas (televisio-ohjelma)

650.  7               $a televisio-ohjelmat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p204


Numeeriset ajanmääreet (648)

 • Ajanmääreet merkitään yleensä vuosikymmenen tai vuosisadan tarkkuudella. Yksittäisiä vuosia merkitään harvoin lukuuottamatta historiallisia tapahtumia.
 • Jos aiheena on useita vuosisatoja kattava jakso, kukin vuosisata merkitään.
 • Jos aiheena on useita vuosikymmeniä kattava jakso, kukin vuosikymmen merkitään. Jos vuosikymmeniä on enemmän kuin viisi, merkitään ajanmääreeksi vuosisata (jos se soveltuu), tarvittaessa myös vuosikymmenet. Tarkan kohteena olevan ajanjakson voi halutessaan lisäksi merkitä numeerisena (esim. 1760-1809).
 • Jos teos kertoo yksittäisestä henkilöstä, ajanmääreet merkitään vain kun julkaisu kertoo lisäksi ko. ajanjaksosta yleisemmin.
 • Muotoa 200 jKr./jaa. ei käytetä. Ajanlaskun alkua edeltävät aikamääreet merkitään esim. 200-luku eaa. (tarkoittaa vuosia 299-200 eaa.).
 • Aineiston luomisaika (kenttä 388) voidaan merkitä, jos se eroaa selvästi julkaisuajasta ja tietoa pidetään hyödyllisenä tiedonhaun kannalta. Ensisijaisesti luomisaika merkitään bibliografisen kuvailun osana, mutta jos tieto luomisajasta tulee esiin sisällönkuvailun yhteydessä, myös sisällönkuvailija voi lisätä 388-kentän.

Kenttä 648

Indikaattorit

1. ind. tyhjä

2. ind. 7 

2. ind. 4, jos käytetään vuosilukuja pelkkinä numeroina (lukuunottamatta vuosisatojen 1. vuosikymmeniä, esim. 2000-2009)


Osakentät

$a                       numeerinen ajanmääre, esim. 1960-luku

$2                       yso/fin

$0                       URI


Esimerkkejä


Jakso 2000-2009

648.  7               $a 2000-luku (vuosikymmen) $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p6200062009


Jakso 1400-1800

648.  7               $a 1400-luku $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p6140061499

648.  7               $a 1500-luku $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p6150061599

648.  7               $a 1600-luku $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p6160061699

648.  7               $a 1700-luku $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p6170061799

648.  7               $a 1800-luku $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p6180061899


Jakso 1760-1809

648.  7               $a 1760-luku $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p6176061769

648.  7               $a 1770-luku $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p6177061779

648.  7               $a 1780-luku $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p6178061789

648.  7               $a 1790-luku $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p6179061799

648.  7               $a 1800-luku (vuosikymmen) $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p6180061809

648.  4               $a 1760-1809


Yksittäinen vuosiluku

648.  4               $a 1917


huom. 1000-luku tarkoittaa vuosia 1000-1099 (vrt. Suomen kielen perussanakirja: tuhatluku on vuosien 1000 ja 1099 välinen aika).


Suomen sotahistoria

talvisota

648. 4                $a 1939-1940                                                                                                    

650. 7                $a talvisota $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p8904                                                                                                          

650. 7                $a sotahistoria $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p13199                                                                                                                          

650. 7                $a historia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780                                                                                                                      

651. 7                $a Suomi $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

jatkosota

648. 4                $a 1941-1944                                                                                                   

650. 7                $a jatkosota $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p5943                                                                                                         

650. 7                $a sotahistoria $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p13199                                                                                                                           

650. 7                $a historia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780                                                                                                                      

651. 7                $a Suomi $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

talvisota + jatkosota

648. 4                $a 1939-1944                                                                                                    

650. 7                $a talvisota $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p8904  

650. 7                $a jatkosota $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p5943                                                                                                         

650. 7                $a sotahistoria $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p13199                                                                                                                           

650. 7                $a historia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780                                                                                                                      

651. 7                $a Suomi $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

jatkosota + Lapin sota

648. 4                $a 1941-1945                                                                                                    

650. 7                $a jatkosota $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p5943                                                                                                          

650. 7                $a Lapin sota $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p8902                                                                                                 

650. 7                $a sotahistoria $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p13199                                                                                                                           

650. 7                $a historia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780                                                                                                                      

651. 7                $a Suomi $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

kansalaissota

648. 4                $a 1918                                                                                                               

650. 7                $a Suomen sisällissota $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p10970                                                                                                          

650. 7                $a sisällissodat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p15837                                                                                                        

650. 7                $a sotahistoria $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p13199                                                                                                                           

650. 7                $a historia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780                                                                                                                      

651. 7                $a Suomi $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426


Jos julkaisu käsittelee sekä kansalaissotaa että talvi- ja jatkosotaa, on hyvä merkitä 648-kenttiin erikseen ao. sotien ajat:

648. 4                $a 1918

648. 4                $a 1939-1944


Luomisaika (388)

245.10               $a Sotaromaani : $b tuntemattoman sotilaan käsikirjoitus / $c Väinö Linna.

260                    $a Helsinki : $b WSOY, $c 2000.

388.1                 $a 1950-luku $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p6195061959

Yleisen suomalaisen asiasanaston asiasana (650)

 • Tieteenalan nimeä käytetään indeksoinnissa harkiten. (ei esim. käytetä asiasanaa lääketiede jos kyse on tietyn sairaudesta)


Kenttä 650

Indikaattorit

1. ind. tyhjä

2. ind. 7


Osakentät

$a                       asiasana

$2                       yso/fin

$0                       URI


huom. osakenttää $y  ei käytetä, vaan numeeriset ajanmääreet merkitään kenttään 648. 7 $a.


Esimerkkejä

650.  7               $a autot $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1223

650.  7               $a korjaus $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p2683


650.  7               $a sosiologia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p331

655.  7               $a bibliografiat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p3462


648.  7               $a 1700-luku $2 yso/fin

648.  7               $a 1800-luku $2 yso/fin

650.  7               $a saamelaiset $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p11537

650.  7               $a oikeudet $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p152

650.  7               $a historia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780


650.  7               $a kielelliset vähemmistöt $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p9309

650.  7               $a ruotsinsuomalaiset $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p13778

651.  7               $a Ruotsi  $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94383


650.  7               $a Pyhän kolminaisuuden kirkko (Helsinki) $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p22846

650.  7               $a kirkkorakennukset $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p25

651.  7               $a Helsinki $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94137Maantieteellinen nimi asiasanana (651)

 • Kenttään merkitään vain YSOan auktorisoituja maantieteellisiä nimiä. YSOsta puuttuvat nimet ilmoitetaan auktorisoitavaksi.
 • Maantieteellisiä nimiä ovat esimerkiksi:
  • maanosat, maat ja valtiot
   • Suomi merkitään asiasanaksi, kun se on haun kannalta tarpeen, esim. kun kyseessä on yleisesitys jostain aiheesta Suomea koskien tai kansainvälisestä vertailusta, jossa Suomi on mukana.
   • Jos teoksen kohteena on yksittäinen henkilö, Suomi voidaan merkitä asiasanaksi silloin kun julkaisu kertoo samalla yleisemmin ko. aiheesta Suomessa.
  • alueiden yhteisnimet, esim. Lähi-itä, Pohjoiskalotti, Itämeren alue
  • historialliset paikannimet, esim. Itävalta-Unkari, Bysantti, Vanha Suomi
  • maakunnat, kaupungit, kunnat, kaupunginosat, kylät, kadunnimet
   • Entisten itsenäisten kuntien nimiä voi käyttää asiasanoina, myös kuntaliitoksen jälkeen voimassa oleva kunnan nimi merkitään kuitenkin aina kuvailuun.
   • Kuntaa pienempää aluetta indeksoitaessa liitetään kunnan nimi aina suppeamman alueen nimeen. Jos kylän sijaintikunta on kuntaliitoksen myötä vaihtunut, merkitään kuvailuun lisäksi entisen sijaintikunnan nimi.
   • Vaikka aiheena olisi maakuntaa pienempi alue, maakunnan nimi lisätään jos se on tiedonhaun kannalta tarpeellinen.
   • Kun kyseessä on luovutettu kunta, merkitään kunnan nimen lisäksi aina myös laajempi alue, esim. Karjala tai Petsamo.
  • luonnonmaantieteelliset nimet, kuten meret, järvet, joet, vuoristot, tunturit, vaarat
   • Järvien lahdet ja selät: vain isoimmat merkitään asiasanoiksi, yleensä riittää pelkkä järven nimi
   • Useimmiten luonnonmaantieteellisten nimien yhteydessä on hyvä merkitä myös laajempi alue, esim. kunta tai maakunta.
   • Pohjavesialueet indeksoidaan merkitsemällä maantieteellisen asiasanan kenttään kunnan (kuntien) nimet ja lisäksi maakunta.
   • Jokien, järvien ym. vesistöjen nimiä käytettäessä merkitään myös laajemman alueen (kunnan tai maakunnan) nimi, paitsi jos on kyse vesialueesta, jonka laajempaa aluetta ei ole mielekästä määritellä (meret, isot tunnetut järvet, reitit).

huom. Maiden ryhmänimet, kuten EU-maat, arabimaat, kehitysmaat jne. merkitään kenttään 650.

 • Tiedonhaun kannalta on usein hyvä merkitä myös laajempi alue, mikäli suppeamman alueen voi ajatella edustavan samalla laajempaa kokonaisuutta.

650.  7 $a liiketoimintaympäristö $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p6104

651.  7 $a Kiina $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p104984

651.  7 $a Aasia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105024

 • Ulkomaisten kaupunkien ja alueiden (esim. osavaltioiden) yhteydessä tietueeseen merkitään myös maa.


Kenttä 651

Indikaattorit

1. ind. tyhjä

2. ind. 7


Osakentät

$a                       maantieteellinen nimi

$2                       yso/fin

$0                       URI


Esimerkkejä

650.  7               $a kulttuurisuhteet $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p5992

651.  7               $a Suomi $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

651.  7               $a Unkari $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105029


650.  7               $a ulkopolitiikka $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p12405

651.  7               $a Suomi $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426


650.  7               $a arkkitehtuuri $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p8025

651.  7               $a Saksa $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105087

651.  7               $a Berliini $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105612

                 

650.  7               $a aavikoituminen $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p11858

651.  7               $a Afrikka $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94080

651.  7               $a Etiopia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105330


650.  7               $a metsävauriot $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p11857

651.  7               $a Lappi $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94256

651.  7               $a Kemijärvi (kaupunki) $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94203


650.  7               $a kulttuuripolitiikka $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p13671

650.  7               $a seutukunnat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p2274

651.  7               $a Koillis-Savon seutukunta $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p113038

651.  7               $a Savo $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94401

                          

650.  7               $a etniset ryhmät $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p5736

651.  7               $a Yhdysvallat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105078

651.  7               $a Kalifornia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105835


648.  7               $a 1980-luku $2 yso/fin

650.  7               $a kansallisuusliikkeet $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1975

651.  7               $a Neuvostoliitto $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94304

651.  7               $a Viro $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p104987


650.  7               $a kylät $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p10998

650.  7               $a historia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780

651.  7               $a Möhkö (Ilomantsi) $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p132576

655.  7               $a paikallishistoriat $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1097


650.  7               $a kaupunginosat  $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p357

650.  7               $a historia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780

651.  7               $a Käpylä (Helsinki) $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p106937

655.  7               $a paikallishistoriat  $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1097


huom. Jos kunnan/kaupungin nimi on sama kuin samassa kunnassa/kaupungissa olevan kylän/kaupunginosan nimi, asiasanaksi laitetaan pelkkä kunnan nimi.

651. 7                $a Pihtipudas $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105630

(Pihtipudas on sekä kunta että kylä Pihtiputaalla)


650.  7               $a historia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780

651.  7               $a Mikonkatu (Helsinki) $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p109548

655.  7               $a paikallishistoriat $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1097


650.  7               $a tiet $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1210

650.  7               $a historia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780

651.  7               $a Kuninkaantie $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94233


650.  7               $a luovutetut alueet $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p9833

650.  7               $a historia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780

651.  7               $a Karjala $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94192                      

651.  7               $a Koivisto $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105543                    

655.  7               $a paikallishistoriat $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1097


650.  7               $a seurakuntaelämä $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p15293

650.  7               $a historia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780

651.  7               $a Mathildedal (Salo) $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p107504

651.  7               $a Perniö $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94331

(kuntaliitos, Perniö liitetty Saloon 2009)


650.  7               $a kasvillisuus $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1756

650.  7               $a harjut $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p9928

651.  7               $a Hattelmalanharju $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p153107

651.  7               $a Hämeenlinna $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94148


650.  7               $a vedenlaatu $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p15738

651.  7               $a Pyhäjärvi (Säkylä) $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p106114

(Suomessa useita Pyhäjärvi-nimisiä paikannimiä)


650.  7               $a vesistönkuormitus $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p8045

650.  7               $a järvet $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p9374

651.  7               $a Sysmäjärvi $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p108046

651.  7               $a Etelä-Savo $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105096


650.  7               $a kalastus $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1686

651.  7               $a Pielisjoki $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105131


650.  7               $a vesien saastuminen $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p7659

650.  7               $a meret $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p8444

651.  7               $a Itämeri $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105038

651.  7               $a Pohjanlahti $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94343


650.  7               $a luonnonsuojelu $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p11

651.  7               $a Koli $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105748

651.  7               $a Pohjois-Karjala $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94345


650.  7               $a joulupukit $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p417

651.  7               $a Korvatunturi $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p508253


650.  7               $a kasvillisuus $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1756

650.  7               $a tunturit $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p16884

651.  7               $a Korvatunturi $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p508253

651.  7               $a Savukoski $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p108400


650.  7               $a pohjavesialueet $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p9966

651.  7               $a Mikkeli $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94289

651.  7               $a Etelä-Savo $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105096


Kontrolloimaton hakutermi (653)

 • 653-kenttää voi käyttää, jos tarve termille vaikuttaa vähäiseltä.
 • Jos termiä on käytetty Melindassa kolme kertaa tai enemmän, tehdään kuitenkin aina ehdotus YSOon (ehdotuksen voi aina tehdä myös silloin, kun käyttökertoja on vähemmän).
 • Myös 653-kenttään merkittävät termit keepataan Fennicaan oman harkinnan mukaan.
 • Kenttään merkitään esimerkiksi seuraaviin ryhmiin kuuluvia erisnimiä,
  • automerkit, moottoripyörämerkit, traktorimerkit, venemerkit ja muut tavaramerkit. Tarvittaessa nimen perään lisätään soveltuva sulkutarkenne.
 • Yksittäiset avaruusalukset, laivat, lentokoneet, sukellusveneet ja veneet merkitään kenttään 610.


Kenttä 653

Indikaattorit

1. ind. tyhjä

2. ind. 0


Osakentät

$a                       kontrolloimaton termi


Esimerkkejä

653.  0               $a Opel (autot) 

650.  7               $a autot $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1223


653. 0                $a Yamaha (moottoripyörät)

650. 7                $a moottoripyörät $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p12483


653.  0               $a Massey-Ferguson (traktorit)

650.  7               $a traktorit $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p9230


653.  0               $a Swan (veneet)

650.  7               $a purjeveneet $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p15692


653.  0               $a Hornet (lentokoneet)

650.  7               $a hävittäjät (sotilaslentokoneet) $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p3104


653. 0                $a Samsung

650. 7                $a tietokoneet $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p6787


Genre, lajityyppi tai muoto asiasanana (655)

 • Kentän termit kuvaavat aineiston lajityyppiä (genre), muotoa ja/tai fyysisiä ominaisuuksia.
 • Termiä käytetään jos se sopii kuvaamaan koko julkaisua tai sisällöllisesti merkittävää osaa julkaisusta (esim. henkilöbibliografiat, diskografiat, teosluettelot ja matrikkelit merkitään lähes aina genreksi). Termiä ei kuitenkaan merkitä 650-kenttään jos se ei ole julkaisun aihe, vaan genren ilmaisemiseen käytetään aina 655-kenttää. Jos genretermi soveltuu kuvaamaan vain pientä osaa julkaisusta, se jätetään kokonaan pois.
 • Kentässä käytetään vain Suomalaisen lajityyppi- ja muotosanaston termejä.


Kenttä 655

Indikaattorit

1. ind. tyhjä

2. ind. 7

Osakentät

$a                       lajityyppiä kuvaava termi

$2                       slm/fin

$0                       URN


Esimerkkejä


 • aforismit

Aforismeihin merkitään aihetta kuvaava sana ja kenttään 655 aforismit. Jos aforismit on kirjoitettu tietyllä murteella merkitään genreksi lisäksi murrekirjallisuus ja asiasanaksi käytetty murre. Sanaa sitaatit käytetään, jos julkaisussa on selvästi sitaatteja, esim. Nalle Puhin mietteitä rakkaudesta (asiasanaksi laitetaan myös aforismit).

650.  7               $a elokuvat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1235

655.  7               $a aforismit $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s912


650.  7               $a peräpohjalaismurteet $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p26397

655.  7               $a aforismit $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s912

655.  7               $a murrekirjallisuus $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1984


 • elämäkerrat

Genretermejä elämäkerrat ja muistelmat käytetään myös, kun kyseessä on lyhyempi elämän jakso (esim. lapsuus, siihenastinen taiteilijanura) kattavasti kuvattuna.

Kohdehenkilön ammatti merkitään, jos se käy helposti ilmi aineistosta, tai kyse on tunnetusta henkilöstä.

Kun termit elämäkerrat ja muistelmat eivät sovellu, esim. aineisto sisältää vain yleisluontoisia henkilöhistoriallisia tietoja, käytetään tarvittaessa termiä henkilöhistoria kentässä 650.


600.14               $a Kuula, Toivo, $d 1883-1918.

650.  7               $a säveltäjät $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p2353

655.  7               $a elämäkerrat  $2 slm/fin http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1006


600.14               $a Bernhard, Thomas.

600.14               $a Fritsch, Gerhard.

648.  4               $a 1956-1968

648.  7               $a 1950-luku $2 yso/fin

648.  7               $a 1960-luku $2 yso/fin

650.  7               $a kirjailijat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p8970

650.  7               $a kirjeenvaihto $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p4844

650.  7               $a henkilöhistoria $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p2718


600.14               $a Meikäläinen, Minna, $d 1970-

648.  7               $a 1970-luku $2 yso/fin

650.  7               $a lapsuus $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p13735

655.  7               $a muistelmat $2 slm/fin http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s286


 • eräkertomukset

Tieto- ja kaunoluokkien järjestys riippuu siitä onko kyseessä kaunokirjallinen vai muistelmatyyppinen eräkertomus. Termiä eräkirjallisuus ei käytetä genrenä, vaan se merkitään 650-kenttään jos teos käsittelee eräkirjallisuutta. Genrenä käytetään termiä eräkertomukset.

080                     $a 894.541 $x -3

080                     $a 639.2/.6

084                     $a 84.2 $2 ykl

084                     $a 67.62 $2 ykl

650.  7               $a kalastus $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1686

655.  7               $a eräkertomukset $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s904

(kaunokirjallinen eräkertomus)


080                     $a 639.1

080                     $a 639.2/.6

080                     $a 91

084                     $a 67.6 $2 ykl

084                     $a 40.8 $2 ykl

650.  7               $a erämaat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p16977

650.  7               $a eräretkeily $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p10784

650.  7               $a kalastus $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1686

650.  7               $a metsästys $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p3547

650.  7               $a vaellus $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1102

655.  7               $a eräkertomukset $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s904

655.  7               $a matkakertomukset $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s506

(muistelmatyyppinen eräkertomus)


 • hakuteokset ja luettelot

tietosanakirjat

Tietosanakirja on aakkostettujen hakusanojen mukaan järjestetty kokoelma lyhyehköjä kirjoituksia, ensyklopedia. Usein sana tietosanakirja tai ensyklopedia on mainittu nimekkeessä: Koululaisen suuri ensyklopedia. Facta-tietosanakirja.

hakuteokset

Hakuteos on tavallisesti hakusanoittain järjestetty, tiiviitä artikkeleita tietyltä aihealueelta tai -alueilta sisältävä teos. Villit vihreät kaupungit: Suomen kaupunkikasvio. Jalkapallon ennätyskirja.


hakemistot

Hakemisto on aakkosellinen tai muulla tavoin järjestetty luettelo, jossa annettujen viitteiden perusteella voidaan etsiä tietoa jostakin teoksesta tms. Nimi- ja paikkahakemisto teokseen Kemin kaupungin historia 1-2.

Hakemisto voi myös itsessään tarjota (suppeasti) tietoa siihen sisältyvistä kohteista, henkilöistä tms. Usein rajanveto hakemiston ja luettelon välillä on hankalaa, ja rajatapauksissa myös molempia genrejä voi käyttää. Eläinlääkärit 2012. Suomalaisten vinyyli- ja cd-levyjen hintaopas.


luettelot

Luettelo on listaus määräyhteyteen kuuluvista henkilöistä, esineistä tms. Näitä ovat esimerkiksi hintaoppaat, keräilykohteiden luettelot ja luettelot taidekokoelmista. Luettelo entisessä Viipurin läänin maakunta-arkistossa säilytettävistä suomalaisaineistoista. Silver coins of the Indian sub-continent from 449 until 1947.

henkilöbibliografiat

Jos julkaisu sisältää tietyn henkilön bibliografian, henkilönnimi merkitään kenttään 600. Lisäksi kenttään 650 laitetaan esim. musiikintutkijat, kirjailijat jne.


600.14               $a Joenpelto, Eeva, $d 1921-2004.

650.  7               $a biografinen kirjallisuudentutkimus $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p11108

655.  7               $a henkilöbibliografiat $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s46                    

655.  7               $a bibliografiat $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s103


 • historiikit, historiat

Termien historiikit, kouluhistoriikit, järjestöhistoriikit, yrityshistoriikit, talohistoriikit, paikallishistoriat ja seurakuntahistoriat lisäksi merkitään asiasanaksi myös historia.


ammattiyhdistyshistoriikit

650.  7               $a ammattiyhdistykset $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p15518

650.  7               $a hiusala $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p5983

650.  7               $a historia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780                     

651.  7               $a Joensuu $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94166

655.  7               $a järjestöhistoriikit $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s14


kouluhistoriikit

610.24               $a Imatran yhteislukio.

650.  7               $a lukio $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p7401

650.  7               $a historia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780

651.  7               $a Imatra $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94154

655.  7               $a kouluhistoriikit $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s255


kuorohistoriikit

610.24               $a Tampereen akateemiset laulajat.

650.  7               $a kuorot $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p2170

650.  7               $a sekakuorot $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p16198

650.  7               $a historia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780                     

651.  7               $a Tampere $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94436

655.  7               $a historiikit $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s606


maataloustuottajain yhdistysten historiikit

650.  7               $a yrittäjäjärjestöt $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p10375

650.  7               $a maatalousjärjestöt $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p19053

650.  7               $a maatalousyrittäjät $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p3058

650.  7               $a historia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780                     

651.  7               $a Posio $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105232

655.  7               $a järjestöhistoriikit $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s14


pankkihistoriikit

650.  7               $a pankit $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1099

650.  7               $a osuuspankit $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p13725

650.  7               $a historia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780

651.  7               $a Kemi $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94202

655.  7               $a historiikit $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s606


urheiluseurahistoriikit

610.24               $a Joensuun keilailuliitto.

650.  7               $a urheilu- ja liikuntaseurat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p2041

650.  7               $a keilailu $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p18596

650.  7               $a historia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780                     

651.  7               $a Joensuu $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p9

655.  7               $a järjestöhistoriikit $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s14


yrityshistoriikit

650.  7               $a konepajateollisuus $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p5363

650.  7               $a historia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780                     

651.  7               $a Varkaus (kaupunki) $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105237

655.  7               $a yrityshistoriikit $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s403


paikallishistoriat

Tarkoittaa maakuntaa pienemmän alueen, kuten kunnan, pitäjän tai kylän historiasta kertovaa teosta. Jos julkaisu kertoo useamman kuin kolmen kylän historiasta saman kunnan alueelta, riittää  pelkkä kunnan nimi. Paikallishistoriat-termiä voi käyttää vaikka teos ei olisikaan kokonaisesitys alueen historiasta. Huom. Asiasanaa paikallishistoria käytetään vain tarkoitettaessa historiantutkimuksen osa-aluetta.

650.  7               $a historia $2 yso/fin $0  http://www.yso.fi/onto/yso/p1780            

651.  7               $a Akaa (kaupunki) $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p215781

655.  7               $a paikallishistoriat $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1097


650.  7               $a kaupunkihistoria $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p8107

650.  7               $a historia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780            

651.  7               $a Kreikka $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105037

651.  7               $a Ateena $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p106816

655.  7               $a paikallishistoriat $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1097


seurakuntahistoriat

650. 7                $a seurakunnat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p3029

650. 7                $a historia $2 yso/fin $0  http://www.yso.fi/onto/yso/p1780            

651. 7                $a Eno $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105060

655. 7                $a seurakuntahistoriat $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s896


650.  7               $a seurakunnat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p3029

650.  7               $a helluntailiike $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p8396

650.  7               $a historia $2 yso/fin $0  http://www.yso.fi/onto/yso/p1780            

651.  7               $a Kuopio $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94234

655.  7               $a seurakuntahistoriat $2 slm/fin http://www.yso.fi/onto/yso/p3029


 • juhlajulkaisut

Kun kyseessä on henkilön juhlajulkaisu, termi juhlajulkaisut merkitään riippumatta siitä onko julkaisussa tabula gratulatoria vai ei. Kun juhlajulkaisun kohteena on yhteisö, genretermi merkitään vain jos julkaisussa on tabula gratulatoria.

600.14               $a Kerola, Pentti, $d 1935-
655.  7               $a juhlajulkaisut $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s812

700.1                 $a Kerola, Pentti, $d 1935- $e teoksella kunnioitettu.
Juhlajulkaisun kohdehenkilöä käsitellään myös aiheena.


655.  7               $a juhlajulkaisut $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s812

700.1                 $a Bacon, Henry, $d 1957- $e teoksella kunnioitettu.
Juhlajulkaisun kohdehenkilöä ei käsitellä aiheena.


655.  7               $a juhlajulkaisut $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s812

710.2                 $a Suomen sukututkimusseura $e teoksella kunnioitettu.
Juhlajulkaisun kohteena yhteisö, julkaisussa on tabula gratulatoria.


 • keittokirjat, ruokaohjeet

Keittokirjat-sana merkitään genreksi, jos merkittävä osa sisällöstä (yleensä yli puolet) muodostuu ruokaohjeista. Ruokaohjeet-genreä voi käyttää myös silloin kun ohjeiden määrä on vähäisempi.

Asiasanaa ruoanvalmistus käytetään vain kun teos käsittelee laajemmin ruoan valmistamisen menetelmiä.

650.  7               $a välipalat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p8204

655.  7               $a ruokaohjeet $2 yso/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1419

655.  7               $a keittokirjat $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s392


650.  7               $a joulukoristeet $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p8683

650.  7               $a leivonnaiset $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p2455

655.  7               $a ruokaohjeet $2 yso/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1419

655.  7               $a kuvateokset $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s487


 • kirjoituskilpailut

Jos tietokirjallisuudeksi luokitettava kirja sisältää kirjoituskilpailun satoa, genreksi merkitään kirjoituskilpailut.


 • murrekirjallisuus

Murteella julkaistuun teokseen merkitään genre murrekirjallisuus ja asiasanoiksi käytetty murre, sekä mahdollinen murrealuetta kuvaava paikka (tietokirjallisuuden osalta myös muut aihetta kuvaavat termit).

650.  7               $a evankeliumit $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p12379

650.  7               $a pohjalaismurteet (suomen kieli) $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p17804

651.  7               $a Etelä-Pohjanmaa $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94107

655.  7               $a murrekirjallisuus $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s197


 • näyttelyjulkaisut

Lajityypiksi merkitään näyttelyjulkaisut,  jos julkaisussa ilmoitetaan, että kysymyksessä on näyttelyjulkaisu tai jos julkaisu selkeästi liittyy tiettyyn näyttelyyn. Asiasanaksi merkitään näyttelyt/taidenäyttelyt, jos aineistossa käsitellään itse näyttelyä.

taidenäyttelyt

650.  7               $a taidenäyttelyt $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p6889

650.  7               $a grafiikka $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p2698

650.  7               $a merenkulku $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p2049

651.  7               $a Norja $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94309

655.  7               $a näyttelyjulkaisut $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s140

(norjalaisen grafiikan näyttely, aiheena merenkulku)


valokuvanäyttelyt

Jos kysymys on taidevalokuvauksesta, asiasanaksi laitetaan myös taidenäyttelyt.

650.  7               $a valokuvataide $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p10649

650.  7               $a valokuvanäyttelyt $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p16866

650.  7               $a taidenäyttelyt $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p6889

650.  7               $a luonnonvalokuvaus $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p2992

650.  7               $a linnut $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p3363

655.  7               $a näyttelyjulkaisut $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s140

655.  7               $a kuvateokset $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s487

(suomalaisen luontovalokuvaajan näyttely (lähinnä lintuja))


650.  7               $a valokuvanäyttelyt $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p16866

650.  7               $a dokumenttivalokuvaus $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p18071

650.  7               $a nuoret $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p11617

650.  7               $a nuorisokulttuuri $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p4806

655.  7               $a näyttelyjulkaisut $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s140

655.  7               $a kuvateokset $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s487

(valokuvanäyttely, aiheena nuorisokulttuuri)


muut näyttelyt

Esim. metsästysaseista ja niiden historiasta kertova näyttely


650.  7               $a näyttelyt $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p5121

650.  7               $a aseet  $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p3463

650.  7               $a metsästysaseet $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p17150

650.  7               $a käsiaseet $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1195

650.  7               $a historia  $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1780

655.  7               $a näyttelyjulkaisut $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s140

(metsästysaseista ja niiden historiasta kertova näyttely)


 • opinnäytteet


Opinnäytteen genreksi merkitään jokin Lajityyppi- ja muotosanaston opinnäytetermi.

650.  7               $a laserkeilaus  $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p21546

650.  7               $a 3D-mallinnus $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p26739

655.  7               $a diplomityöt $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1232


650.  7               $a ontologia (filosofia)  $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1055

650.  7               $a metafilosofia $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p19399

655.  7               $a väitöskirjat $2 slm/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p11614


 • pääsykokeet

Pääsykoetehtävistä koostuvan julkaisun genreksi merkitään pääsykoetehtävät.

650.  7               $a ammattikorkeakoulut  $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p10564

650.  7               $a insinöörit $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p4469

655.  7               $a pääsykoetehtävät $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s576


 • rocklyriikka

Jos julkaisu sisältää pääasiassa kappaleiden sanoja (tekstit on kirjoitettu ensisijaisesti laulujen teksteiksi), genreksi merkitään sanoitukset tai rocklyriikka.


 • sanakirjat


kaksikielinen sanakirja

Esim. suomi-amerikanenglanti

650. 7                $a suomen kieli $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p8856

650. 7                $a englannin kieli $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p2573

650. 7                $a amerikanenglanti $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p10370

655. 7                $a sanakirjat $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1144


monikielinen sanakirja

Merkitään kaikki teoksessa esiintyvät  kielet.

Esim. suomi-ruotsi-englanti-saksa-ranska-espanja

650. 7                $a suomen kieli $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p8856

650. 7                $a ruotsin kieli $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p12469

650. 7                $a englannin kieli $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p2573

650. 7                $a saksan kieli $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p12148

650. 7                $a ranskan kieli $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p10325

655. 7                $a sanakirjat $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1144

655. 7                $a monikieliset sanakirjat $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1220

                                  

 • sarjakuvat

Sarjakuvista indeksoidaan tietoaineistoon kuuluvat sarjakuvat, sekä murresarjakuvat, ks. kohta murrekirjallisuus. Genreksi merkitään sarjakuvat.


 • sukukirjat

Tietyn suvun tai sukujen sukututkimusten genreksi merkitään sukukirjat. Asiasanaa sukututkimus ei käytetä.

600.34               $a Essen von $c (suku)

655.  7               $a sukukirjat $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s262


 • teosluettelot

Termiä teosluettelot käytetään, kun kyseessä on taiteilijan tärkeimmän tuotannon kattavasti käsittävä luettelo. Jos on kysymys esim. taidemaalarin, graafikon tms. teosluettelosta, asiasanaksi laitetaan myös kuvataitelijat. Genretermiä teosluettelot ei käytetä elokuva- tai teatteriohjaajien ohjaustöiden luetteloista.

600.14               $a Heiskanen, Outi.

650.  7               $a graafikot $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p7529

650.  7               $a kuvataiteilijat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p7530

655.  7               $a teosluettelot $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s266


600.14               $a Sarpaneva, Timo.

650.  7               $a lasitaiteilijat $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p25830

655.  7               $a teosluettelot $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s266 • No labels