You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 53 Next »

YSO pyrkii tuomaan YSAn keskeiset ominaisuudet verkkoajan järjestelmien hyödynnettäviksi sekä rikastamaan näitä ominaisuuksia edelleen. Johtoajatuksena on, että YSOn myötä ontologioilla kuvailtuja sisältöjä voidaan hyödyntää tehokkaammin moderneissa tiedonhakujärjestelmissä kuten Finnassa. Lisäksi moniin muihin sanastoihin linkitetyn YSOn myötä kirjastojen tietosisällöt yhdistyvät osaksi koko julkisen sektorin tietoverkostoa. Tätä kautta mahdollistetaan uusia tapoja löytää ja hyödyntää erilaisia sisältöjä tiedontuottajatahosta riippumatta.

Tausta ja suositukset

Siirtymä käytännössä

YSOn käyttöönoton vaatimien toimenpiteiden määrä riippuu kirjastojen aiemmista sisällönkuvailukäytännöistä sekä käytössä olevista järjestelmistä. Jos kuvailussa on käytetty YSAa, tulee bibliografisen datan asiasanakentät konvertoida vastaamaan YSOn käsitteitä.

YSA on ollut käytössä pitkään kirjastojen sisällönkuvailuvälineenä. YSOn käyttöönoton yhteydessä YSAlla kuvailtujen bibliografisten tietueiden sisällönkuvailukentät on hyvä muuntaa YSO-kentiksi. Tämä on tehtävissä automaattisesti YSOn sisältämien YSA-linkitysten avulla (Kuva 3.).

Konvertoinnissa tulee kuitenkin määrittää se, miten tunnistepohjaiset käsitteet ilmaistaan käytössä olevan kuvailuformaatin (MARC) mukaisissa tietueissa termipohjaisten asiasanojen sijaan. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. tunnisteiden sopivat osakentät sekä monikielisten termien tallentaminen. Lisäksi on mietittävä miten YSOn ja YSAn eroavuudet otetaan huomioon muutoksen yhteydessä ja kuinka paljon tarkistustyötä vaaditaan automaattisen konvertoinnin lisäksi.

Tässä projektissa laaditaan yksityiskohtaiset konversiosäännöt ja niitä toteuttava työkalu, jolla tehdä Melindan BIB-tietueiden konversio

Viestintä ja koulutus

Konversioiden valmistelu

YSOn käyttöönotto kuvailuvälineissä

YSOn voi saada käyttöönsä usealla tavalla. Helpoin ja suositeltava tapa on kytkeä Finto-palvelun rajapinnat (api.finto.fi) omaan kuvailujärjestelmään, jolloin mitä tahansa Finton sanastoa voidaan käyttää suoraan lähteestä aina ajan tasalla olevana versiona. Näin toimivat jo nyt esimerkiksi Axiellin Aurora-järjestelmää käyttävät kirjastot.

Jos käytössä olevaan järjestelmään ei voida kytkeä Finton rajapintoja, voidaan YSO tuoda järjestelmän sisäiseksi sanastoksi. MARC-formaattia käyttävissä kirjastoissa tämä tarkoittaisi YSOn käsitteiden muuntamista auktoriteettitietueiksi, joita voidaa käyttää kuvailussa samaan tapaan kuin YSAn käsitteitä (niillä joilla YSA on ollut järjestelmässä).

YSOa voidaan käyttää myös suoraan Finton selailukäyttöliittymän kautta, jolloin käsitteiden tunnisteet ja/tai termit kopioidaan Fintosta kuvailtaviin tietueisiin. Tämä ei kuitenkaan ole tehokas ratkaisu kuvailua täysipäiväisesti tekeville.

  • Finton SLM sanasto on tuotettu MARC-muotoon ja on Melinda-kuvailijoiden käytettävissä Asterissa.
  • YSO tulee käyttöön Asterissa vuoden 2019 alkupuolella

Aikataulu

 

Projekti toteutetaan Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelut-yksikössä osana Metatiedon asiantuntijapalveluita (Asiasanastot ja ontologiat)  tiiviissä yhteistyössä Finto - suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu kanssa.Projektissa työskentelevät Jarmo Saarikko tietoasiantuntija ja Alex Kourijoki tietojärjestelmäasiantuntija vuosina 2018-2020 sekä tietojärjestelmäasiantuntija Okko Vainonen vuonna 2019.  

  • No labels