Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä YKL Fintossa


Verkko-YKL on yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän verkkoversio. Se sisältää YKL:n taulukot ja hakemiston - myös musiikin osalta.

Luokituksen ohjeet

 

Webb-KAB är de allmänna bibliotekens klassifikationssystems webbversion. Den innehåller KAB:s tabeller och registret - även musikregistret.

 

The WebPLC

The WebPLC is the webversion of the Finnish Public Libraries Classification System. It contains the tables and the index of the PLC.

 

Yhteystiedot: Marjut Puominen marjut.puominen@hel.fi

  • No labels