Kansalliskirjasto on valmistellut syksyllä 2018 uuden liitteen lisäämistä Melindan palvelusopimukseen EU:n tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaisesti.

Kansalliskirjasto järjesti kommenttikierroksen sopimusuudistuksesta 17.9.-15.10.2018. Kierroksella saadut kommentit ja niihin annetut vastaukset on nyt julkaistu. Samoin on julkaistu kierroksella saadun palautteen perusteella muokattu Melindan tietosuojaliite, jonka Tiedonhallinnan ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan 28.11.2018. Tutustu kommenttikierroksen tuloksiin ja uuteen tietosuojaliitteeseen Melindan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/display/melinda/Kommenttikierroksen+tulokset+ja+liitteen+muutokset 

Uusi liite otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta lähtien muutossopimuksella. Käyttöönotosta tiedotetaan ja annetaan ohjeita erikseen. 

Kiitos kaikille sopimuskommentointiin osallistuneille!

Tiedustelut: melinda-posti@helsinki.fi