FinELibin ohjausryhmän kokouksen (10.12.2018) esityslista on julkaistu.
Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä.

Kokouksessa käsitellään mm. lehtipakettien ja uusien aineistojen neuvottelutilannetta, FinELibin strategian toimenpideohjelmaa sekä alustavia tuloksia avoimiksi saaduista artikkeleista.