Kuvailun kansalliset asiantuntijaryhmä (Kusti, Kumea, Sisku ja Muusa) selkeyttivät ryhmien välisiä rooleja ja suhteita sekä kollektiivista päätöksentekoprosessia viidellä kuvalla, jotka esiteltiin Tiedonhallinnan ohjausryhmän kokouksessa 28.11.2018. Ohjausryhmä hyväksyi kuvaukset sekä ehdotuksen päätöksentekoprosessista. Ks. kuvat ja päätöksentekoprosessi.

Kuvailuryhmillä on keskeinen rooli kuvailun tulevien ja käynnissä olevien muutosten sisäänajossa suomalaisiin kirjastoihin. Kuvailuryhmät jatkavat muutosviestinnän tehostamisen suunnittelua vuonna 2019, jotta kaikki Suomen kirjastot ovat ajantasalla muutosten vaikutuksista kirjastojen tulevaisuuteen.

Kuvailuryhmien puolesta,
Marja-Liisa Seppälä