Aika: 7.11.2018
Paikka: Kansalliskirjaston auditorio

 

Esitykset ja keskustelu (esitykset linkkeinä)

Finton jatkokehitys 2019-2020

 • Keskusteltiin linkeistä sanastot.suomi.fi.n ja Finton sanastojen välillä. Linkit olisivat varmasti hyödyllisiä, mutta niiden toteutukseen (exactmatch, closematch) liittyvät kysymykset vaativat keskustelua. Samoin lähteiden käyttö ja ilmaisu.
 • Lisäksi sanastot.suomi.fi:n ja Finton sanastojen välisten linkkien ylläpitäminen on monimutkaista. Järjestelmien välillä tarvitaan muutoksenhallintamahdollisuutta ja ylläpitotyö pitäisi resursoida.

Finto-yhteistyöverkosto ja MUTUn kehitystyö

 • Kolmen ryhmän mallissa huomattiin yksinkertaistamisen varaa. Esim. yksi ohjaava ja yksi tukeva ryhmä. Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmän (OY) ja laajennetun projektiryhmän päällekkäisyydestä keskusteltiin. Ehdotettiin, että kokouksia voitaisiin tarpeen tullen järjestää samana päivänä, jolloin molemmissa ryhmissä istuvien ei tarvitsisi käyttää useaa päivää kokoustamiseen.
 • Ehdotettiin, että Finton ohjausryhmä voisi olla organisatorisesti Tiedohallinnan ohjausryhmän alle. Ongelma että ko. ryhmä on kirjastopainotteinen.
 •  Finton sanastojen ns. harcode-ylläpitäjien lisäksi on myös hardcore-käyttäjät, kahdeksan muuta museota jotka käyttävät Finton ontologioita. Näitä voisi ottaa kokouksiin mukaan. Tätä luvattiin tutkia lisää.

Finton sanastojen käyttöönotto-ohjeistus tietojärjestelmille: esitys | ohjeistuksen luonnos

 • Ohjeistuksesta viestinnässä hyvä kanava on Museoposti, jota kautta leviää museosektorille.
 • Keskusteltiin hierarkisoivien käsitteiden hyödyntämisestä haunlaajennuksesta ja myös itse haussa. Luvattiin tarkentaa tätä kohtaa ohjeistuksessa.
 • Tuotiin esiin ristiriidat erikoisontologioiden ohjaustermien ja YSOn päätermien välillä. Aihe otettava OY:n keskusteltavaksi.

YSOn toimintahierarkia ja YSO-pohjaisten ontologioiden monikielisyyttä koskevat linjaukset

 • Tiedusteltiin, milloin toimintahierarkian läpikäynti kannattaa tehdä erikoisontoissa. Suositeltiin odottamaan viestiä Finton puolelta. Edellyttää, että toimintahierakian on YSOn kohdalla kokonaan läpikäyty ja MUTUn valmistunut. Jos haluaa käydä kaikki YSO-muutokset läpi kerralla on odotettava myös toimintahierarkian jälkeisiä kokonaisuuksia (järjestelmät, paikka). Finto tiedottaa näiden läpikäynnistä sidosryhmille.

YSOn Wikidata-linkitys

Uudet sanastot ja sanastopäivitykset Fintossa

 • Kun KOKOn päivitys julkaistaan, voisi etukäteen varoittaa käyttäjiä (mm. museopostin välityksellä), että päivitys on tulossa tiettynä päivänä, jotta käyttäjät voivat varautua.

Annif-kehitys ja WIDE-hackathon

 • Voisiko Annif käyttää myös KOKOa. Ongelmana, löytyykö tarpeeksi opetusmateriaalia eli onko KOKOlla kuvailtua aineistoa. Ylellä tosin KOKOa on käytetty kuvailussaja Ylen kanssa asiasta keskusteltu.
 • VNK kiinnostunut yhteistyöstä automaattiseen sisällönkuvailuun liittyen. Epävirallinen yhteistyöryhmä aiheen tiimoilta on olemassa ja VNK on tervetullut osallistumaan.
 • No labels