Etäkokous Skypellä, linkki lähetetty kokouskutsussa

Asialista

 • Edellisen kokouksen 25.10.2018 muistio https://www.kiwi.fi/x/W4AmBg
 • Ajankohtaiskatsaus projektiin
  • KOHAn testiympäristö ja Finna
  • HAMKin käyttöönoton tilanne
   • HAMKin kuulumiset viime viikon jälkeen
   • Melinda saatiin käyttöön viime viikolla 
   • tarkistuslista jälkitöistä alkaa muotoutua
   • huomautuskirjeet lähtevät, paitsi asiakkaille, joilla ei ole s-postiosoitetta
    • neljää päivää ennen (säädettävä), eräpäivänä (päivää ei voi muokata, voi jättää lähettämättä), 3 myöhästymisilmoitusta ton jälkeen. Pohjat muokattavissa
   • HAMKilla on tehty omaa käyttöönottoa varten tehtävälistaa. Kuva tehtävälistasta wiki-sivulla https://www.kiwi.fi/x/h4sIBg
    • lokalisoi tarvittaessa, esim. HAMKissa hyllyvaraukset Callslipillä
    • osa taskien tiedoista jää vähän pimentoon - Minna etsii muuta konstia välittää lista
   • Pääkäyttäjien tehtäviä käyttöönottoon liittyen on alettu koota redmine-tikettiin https://tiketti.koha-suomi.fi:83/issues/3487
   • kunhan HAMKissa kerkiävät, tarjoavat jakoon Kohan asetustaulun räätälöitynä niin, että nähdään siinä HAMKin asetuksiin tekemät muutokset
  • JY:n käyttöönotto
   • CSC:n palvelinympäristö on nyt olemassa, Kohan asennusta odotellaan
   • Sekä palvelinympäristö että KOHA asennetaan keskitetysti (CSC ja Kansalliskirjasto)
   • Jyväskylä tekee itse tietojen konversion
    käyttöönotto päätetty siirtää Uudenvuoden viikolle niin, että konversio alkaa 2.1. ja homma tarkoitus saada purkkiin perjantaihin 4.1. mennessä. Kirjaston toiminta jatkuu sitten normaalisti  maanantaina 7.1.2019
   • tehty viime päivinä projektin jäsentämistä ja ajettu dataa läpi tsekkausohjelmasta. Korjataan virheitä koko ajan, jotta saadaan virhelogia käyttökelpoisemmaksi
   • UB-toiminnallisuuden korvaaminen ja nykyisten lainojen käyttäytyminen Koha -siirtymässä työn alla. Mietitty erilaisia vaihtoehtoja
    • KK miettii Finnan alla yhteislainaa korvaava toiminnallisuutta
   • luovutaan recall -toiminnallisuudesta henkilökunnan vapaakappaleiden osalta. Siirrytään vapaakappaleissa kuukauden laina-aikaan, uusintojen määrä 12 kpl (nyt puoli vuotta, 1 uusinta). Lisäksi aineiston varaaminen sallitaan.
  • Tilastokirjastolle tehty testiasennus HAMKin konversiomallin pohjalta KK:n palvelimella
   • kun CSC :tlä saadaan 
  • 3 Hgin AMKkia pitänyt palaveria
   • toiveena 6.5.2019 aloitus, tarkoitus mennä läpi amk/viikko, jos mahdollista
   • aikataulu riippuu siitä, miten hyvin konversiota on keritty testaamaan & kuinka valmis aineisto on
   • edellyttää testiympäristöä käyttöön riittävän ajoissa
   • kannat konvertoidaan, sitten yhdistetään
   • KK ei ole vielä tehnyt yhtään yhdistämistä korkeakoulujen aineistoilla
  • Hinnoitteluesitys

  • Toimintojen tutkiminen ja dokumentointi
   • Hankinta
   • Kokoelmien hallinta
    • lisävalaistusta varastotietueisiin ja yhteensidottuihin nimekkeisiin / Ari A.
     • varastotietueeseen otetaan mukaan kaikki kentät, mitä framework sallii
     • KKssa tultu siihen tulokseen, että Voyagerin tapa hallinoida yhteensidottuja on uniikki, missään muussa ei holdings voi olla usean bibin alla
     • bibin näkyminen varastotietueessa ja varastotietueen uudelleenlinkkaus työn alla
     • varastotietuiden näkymättömyys Finnassa oli asetusvirhe, nyt korjattu
   • Tiedonhaku, virkailijan 
    • Tiedonhaku ei toimi optimaalisimmalla tavalla sen jälkeen, kun Elastic-search on otettu käyttöön. Lajittelu, fasetit sekä tarkka haku tulisi käydä läpi ja kirjata muutostoiveet.
   • Aineiston käytön hallinta 
    • Jatketaan varaustoiminnallisuuden testaamista ja dokumentointia
     • Kuljetusmatriisia on tutkittu, Hannu jatkaa tutkimista ja laittaa dokumentin wikiin kun se valmistuu. Matriisi vaikuttaa Holds to que -listaan, joka päivittyy ajastetuilla cron-ajoilla.
     • Holds to pull -lista päivittyy saman tien
     • On testattu myös varauksen tekemistä siten, että varaus alkaa vasta myöhemmin. Toimii virkailijapuolella, mutta OPAC-asetus ei siirry Finnaan.
    • Tarkistettava lukitse varaus-toiminto Finnassa. Sotkeeko saatavuustiedot
    • Maksujen kertyminen, sakot kertyvät jatkuvasti maksettavaksi ellei ole asetettu että maksut kertyvät vasta palautuksessa/uusinnassa
     • Finnan puolella näkyy "kertyvä maksu", pystyykö maksamaan
    • Cron-ajojen ajastukset on syytä pitää samanlaisina kuin ne nyt on asetettu. Ei kannata muuttaa ajastuksia.
    • asiakassähköpostiviestien lähteminen Kohassa.  Ennen käyttöönottoa tulee sopia käytetäänkö organisaation omia sähköpostipalvelimia vai tilataanko CSC:ltä sähköpostipalvelimen käyttöä
    • Laurea kiinnostunut tekstiviestien lähettämisestä perintään menossa olevien osalta (tehneet sitä jo nyt manuaalisesti). Tekstiviestien lähettäminen vaatii sopimuksen palveluntarjoajan kanssa. Kyyti-kirjastoilla käytössä tekstiviesti-ilmoitukset, jossa välittäjä välissä. Tekstiviesteistä aiheutuvat kulut maksetaan sille, yksittäisen viestin hinta taisi olla 30 senttiä. Myös HAMKia kiinnostaa jossain vaiheessa testiviestien käyttöönotto.
    • Minkä merkkisiä lainaus/palautusautomaatteja kirjastoilla käytössä? Tiedot automaateista voi tallentaa lomakkeelle Itsepalveluautomaatit
   • Järjestelmän hallinta
    • KOHAssa voi olla erikseen uusimisen ja lainaamisen kieltoraja (KIWIssä on dokumenttia)
   • Raportointi 
    • KITT tilastot vuodenvaihteelle pitää miettiä miten saadaan tehtyä pilottien osalta
  • Mitä kanavia käytetään
   • Virheilmoitukset - redmineen tikettinä, HAMKin käyttöönotolle on oma projektinsa ja korkeakoulujen yhteisille oma projektinsa
   • Muutospyynnöt - selkeät muutospyynnöt redmineen korkeakoulujen projektiin yhteisten asioiden osalta
   • Suunnitelmat ja selvitykset - KIWIin
   • Yleisemmät keskustelut tms - Keskustelufoorumi
 • Testausympäristön kuntoon
  • Onko HAMKin KOHA ja tietokanta jo kopioitu testiympäristöön (asiakastiedot sotkettuina)?
 • Tietokantojen siivoaminen
  • Kirjastojen kannattaa analysoida omia tietokantojaan ja siivota virheellisiä ja vanhentuneita tietoja ennen konversiota
   • JY:ssä MattiL työskennellyt Fennican datan analysointiin käytettyjen skriptien kanssa analysoiden JYKDOKin dataa. Löytynyt merkittäviä määriä tarpeetonta dataa, esim. n. 20 000 595 -kenttää, jota emme itse edes käytä. Samoin merkistövirheitä paljon, meillä yksi lähde Melindan kautta tulleet auktoriteettitietueet
   • Melindaan kehitettyjä Unixilla toimivia siivoustyökaluja kannattaa myös käyttää. Kannattaa konsultoida Kansalliskirjaston systeemitoimistoa, jos tarvitaan siivoustyökaluja.
  • Selvitettävä skandivirheiden merkitys konversiossa
   • Bib-tietueet, miten luetteloinnin fontti vaikuttaa
   • Varastotietueet
   • Asiakastietueet
   • Niteet
  • Kerätään listaa tietokantojen siivoamistarpeita  wiki sivulle https://www.kiwi.fi/x/poOyBQ

 • Tietojen siirto
  • Puhelinnumerot siivotaan Kohan konversion yhteydessä
  • Pitää huolehtia, että jatkossa siirrettäessä toisesta järjestelmästä puhelinnumerot korjataan oikeaan muotoon
  • Pitääkö tekstareita varten olla maakoodit puhelinnumeroissa
 • Migraatiossa siirrettävät tiedot
  • Kerätään listaa siitä, mitä tietoja siirretään Voyagerista KOHAan ja mitä voidaan jättää siirtämättä. Kerätään tiedot WIKI sivulle https://www.kiwi.fi/x/iZGyBQ.
  • Varastotietueet: miten menee varastotietueen huomautukset (x ja z -kentät) (voiko konversiotaulussa määritellä, mikä menee sisäiseen ja mikä menee julkiseen huomautukseen)

 • Katsaus etenemiseen tämän ryhmän ulkopuolelta
   • Kirjastojen oma työ, onko tehty sellaisia asioita joista halutaan jakaa tietoa muille
 • Asialista pitkälle pääkäyttäjäkokoukselle 12.11.
  • siivoustarpeiden selvittäminen tietokantakohtaisesti, testiympäristöjen toteuttaminen
  • Keskustelua KOHAn käyttöönotosta
  • HAMKin kokemuksia käyttöönotosta, Joonas kertomaan HAMKin kokemuksista
  • Kirjastokohtaisten käyttöönottoaikataulujen tarkentaminen, testikantojen pystyyn pistämisen aikatauluttaminen
  • mielipiteet hinnoittelumallista
  • etäyhteys toteutetaan, 2 osallistujaa
 • Muita asioita
  • Ohjausryhmän seuraava kokous on 15.11.
  • Palvelinympäristön hankinnan neuvotteluryhmä jatkaa palvelinpalvelun sisällön neuvotteluja CSC:n kanssa. 
  • Ohjausryhmän ja yleiskokouksen asialistat ja muistiot löytyvät kiwi-sivuilta kokoukset-kansiosta https://www.kiwi.fi/x/9QGOBQ.
 • Seuraava kokous
  • Pääkäyttäjäryhmän seuraava kokous pidetään Fabianian neuvotteluhuoneessa Helsingissä maanantaina 12.11. klo 12.15-16
  • Pääkäyttäjäryhmän viikkokokoukset ovat etäyhteydellä torstaisin klo 13-14. 

 

 • No labels