Ohjelma


- Finton rooli kansallisessa yhteentoimivuuden kokonaisuudessa. Ennakkomateriaali.
  • Henkilöstöuutiset: tietojärjestelmäasiantuntija Joeli Takala liittynyt tiimiin
  • Wikipedia-ikkuna
  • Skosmos 2.0
  • MUTU-muutoksenhallintatyökalu
  • Ehdotusjärjestelmää kehitetään Goforen konsulttien avustuksella
- YSAsta ja Allärsista YSOon siirtymän kuulumiset ja YSOn uusi tietomalli
  • No labels