Ex Libriksen ELEKTRA-target

Kesäkuussa 2018 Ex Libris on lisännyt ELEKTRA-targetin SFX:n tietämyskantaan.  Tämän ohjeen kuvaama menettely toimii myös edelleen.  Ex Libriksen targetin kattavuutta kannattaa pitää silmällä ja verrata tältä sivulta löytyvään lehtilistaan.

Elektran lehdet SFX-targetiksi. Tämä Kansalliskirjaston tarjoaman palvelun target ei (vielä) ole Kansalliskirjaston ylläpidossa ja on jokaisen omalla vastuulla - tälle sivulle saa päivittää uudempia lehtilistoja/ohjeita!

Saatavuustiedoissa ei ole otettu huomioon kuin suurimmat (vuosi tai enemmän) puutteet, sillä SFX ei osaa järkevästi näyttää useita yhden numeron aukkoja. Nämä voisi lisätä Note-kenttään...

Ks. myös yleisohjeet Lehtipakettien ulkopuolisten lehtien lisääminen SFXään ja Lehtien aktivointi DataLoaderilla.

1. Kopioi tai tee symbolinen linkki linkitysparseriin

(huom. jos tämä toimii niin joku voisi kuitata nämä ohjeet toimivaksi)

$ tp
$ mkdir HULib
$ cp /exlibris/sfx_ver/sfx4_1/sfxlcl41/lib/Parsers/TargetParser/HULib/Elektra.pm HULib/

tai

$ tp
$ ln -s /exlibris/sfx_ver/sfx4_1/sfxlcl41/lib/Parsers/TargetParser/HULib HULib

Tämä linkitysparseri linkittää portfoliossa olevaan jkey-arvoon ja tarkemmin lisäämällä hakuehtoja jos jotain (vuosi, volyymi, issue, tekijän sukunimi, artikkelin nimeke) metadataa on saatavilla.

Jos tätä linkitysparseria ei halua käyttää, Bulk::BULK pitäisi myös toimia.

2. Tee target

 1. tee target esim. ELEKTRA_LCLaineistoa varten
  1. aseta sille Character Set utf8
 2. lisää service getFullTxt
  1. Object Lookup (global) kyllä
  2. Parser (global) HULib::Elektra

3. Lataa ja aktivoi lehtilistat

 1. Ex Libriksen tietämyskannasta puuttuvat objektit pitää lisätä
  1. Sarakkeina ovat OBJECT_TYPE, ISSN, EISSN, TITLE_TYPE, TITLE_VALUE, LANGUAGE
  2. Objektien lista
 2. Portfolioiden lisäys jakamattomassa instanssissa
  1. DataLoaderissa Select Target + Service ELEKTRA_LCL-getFullTxt
  2. Sarakkeina ovat ISSN, ACTIVATION_STATUS, PARSE_PARAM, THRESHOLD, GENERAL NOTE
  3. Portfolioiden lista
 3. Portfolioiden lisäys jaetussa instanssissa, jos portfolioita ei ole ollut entuudestaan olemassa (jos on, jätä kohta b tekemättä)
  1. Aktivoi target ja service omalle instituutille
  2. Lisää portfoliot DataLoaderilla kuten yllä ilman instituuttimäärittelyä siten, että jätä Column 2 ja Column 4 tyhjäksi eli sarakkeina ISSN, (tyhjä), PARSE_PARAM, (tyhjä) ja Load type on "Add portfolios"
  3. Aktivoi portfoliot DataLoaderilla samaa target+service-paria käyttäen omalle instituutille siten, että sarakkeina ovat ISSN, ACTIVATION_STATUS, (tyhjä), THRESHOLD ja Load type on "Update portfolios"

4. Uudelleenindeksoi lehtilista

Uudelleenindeksointi tapahtuu yöllä automaattisesti, tai voit tehdä sen itse.

Listojen ylläpito

Jos listoissa on puutteita tai virheitä, voit ladata sivulle päivitetyn listan. Tiedoston nimen pitää olla sama kuin alkuperäinen, jotta wiki ymmärtäisi sen olevan uudempi versio. Kommenttiin voi laittaa tiedon, mitä muutoksia on tehnyt.

  File Modified
Text File elektra_objects.txt Lisätty Sukupuolentutkimus-Genusforskning 2342-0634 Mar 03, 2015 by tsnuutin@helsinki.fi
Text File elektra_portfolios.txt Jan 04, 2017 by enurmi@siba.fi

Katso myös:

There is no content with the specified labels

 • No labels

6 Comments

 1. Unknown User (enurmi@siba.fi)

  Hei!

  Objektilistasta puuttuu ISSN 0785-5494 Futura. Itselläni ei ole oikeuksia päivittää liitetiedostoa, pystyisikö joku lisäämään tämän sinne?

  1. Unknown User (tsnuutin@helsinki.fi)

   Päivitys 12.01.2012

   Lisätty objekeihin
   JOURNAL	1797-2299		MAIN	Kasvatus & Aika	fin
   JOURNAL	1796-1300		MAIN	Matkailututkimus	fin
   JOURNAL	0785-5494		MAIN	Futura	fin
   

   Listan voi ladata suoraan (add objects, vain puuttuneet lisätään).

   Päivityksiä portfolioihin
   • Lisätty: Dosis, Kasvatus & Aika, Matkailututkimus
   • Päivitetty: Aikuiskasvatus, Kasvatus, Kunnallistieteellinen aikakauskirja, Lakimies, Naistutkimus - Kvinnoforskning, Politiikka, Terra
   0783-4233	ACTIVE	jkey=https://www.doria.fi/handle/10024/71967	$obj->parsedDate('>=',2011,undef,undef)
   1797-2299	ACTIVE	jkey=https://www.doria.fi/handle/10024/71969	$obj->parsedDate('>=',2007,undef,undef)
   1796-1300	ACTIVE	jkey=https://www.doria.fi/handle/10024/71968	$obj->parsedDate('>=',2005,undef,undef)
   0358-6197	ACTIVE	jkey=https://www.doria.fi/handle/10024/7300	($obj->parsedDate('>=',1995,15,1) && $obj->parsedDate('<=',2011,31,3))
   0022-927X	ACTIVE	jkey=https://www.doria.fi/handle/10024/7316	($obj->parsedDate('>=',1995,26,1) && $obj->parsedDate('<=',2010,41,4))
   0356-3669	ACTIVE	jkey=https://www.doria.fi/handle/10024/59491	($obj->parsedDate('>=',2002,30,1) && $obj->parsedDate('<=',2009,37,2))
   0023-7353	ACTIVE	jkey=https://www.doria.fi/handle/10024/7321	($obj->parsedDate('>=',1996,94,1) && $obj->parsedDate('<=',2011,109,5))
   0784-3844	ACTIVE	jkey=https://www.doria.fi/handle/10024/66347	($obj->parsedDate('>=',1988,1,1) && $obj->parsedDate('<=',1992,5,4)) && $obj->parsedDate('>=',2004,17,1) && $obj->timediff('>=','2y')
   0032-3365	ACTIVE	jkey=https://www.doria.fi/handle/10024/7327	($obj->parsedDate('>=',1997,39,1) && $obj->parsedDate('<=',2011,53,3))
   0040-3741	ACTIVE	jkey=https://www.doria.fi/handle/10024/7340	($obj->parsedDate('>=',1995,107,1) && $obj->parsedDate('<=',2011,123,2))
   

   Koko portfoliolistan tai vain osan voi ladata (add + update).

   1. Unknown User (jbrunber@helsinki.fi)

    Päivitys 2012.05.03:

    • Naistutkimus - Kvinnoforskning (0784-3844)
    • Tiede & edistys (0356-3677)
    -0784-3844	ACTIVE	jkey=https://www.doria.fi/handle/10024/66347	($obj->parsedDate('>=',1988,1,1) && $obj->parsedDate('<=',1992,5,4)) && $obj->parsedDate('>=',2004,17,1) && $obj->timediff('>=','2y')
    +0784-3844	ACTIVE	jkey=https://www.doria.fi/handle/10024/66347	($obj->parsedDate('>=',1988,1,1) && $obj->timediff('>=','2y'))
    -0356-3677	ACTIVE	jkey=https://www.doria.fi/handle/10024/66278	$obj->parsedDate('>=',1998,23,1) && $obj->timediff('>=','1y')
    +0356-3677	ACTIVE	jkey=https://www.doria.fi/handle/10024/66278	(($obj->parsedDate('>=',1976,1,1) && $obj->parsedDate('<=',1977,2,4)) || ($obj->parsedDate('>=',1998,23,1) && $obj->timediff('>=','1y')))
    

    Lisäsin myös Erkki Nurmelle muokkausoikeuksia.

    1. Unknown User (jbrunber@helsinki.fi)

     Päivitys 2012.10.10:

     • Lisätty objekteihin Musiikki
     JOURNAL	0355-1059		MAIN	Musiikki	fin
     
     • Päivitetty portfolioihin myös Tiede & edistys (0356-3677)
     -0356-3677	ACTIVE	jkey=https://www.doria.fi/handle/10024/66278	(($obj->parsedDate('>=',1976,1,1) && $obj->parsedDate('<=',1977,2,4)) || ($obj->parsedDate('>=',1998,23,1) && $obj->timediff('>=','1y')))
     +0356-3677	ACTIVE	jkey=https://www.doria.fi/handle/10024/66278	($obj->parsedDate('>=',1976,1,1) && $obj->timediff('>=','1y'))
     +0355-1059	ACTIVE	jkey=https://www.doria.fi/handle/10024/83442	$obj->parsedDate('>=','2005',undef,undef)
     
 2. Unknown User (tsnuutin@helsinki.fi)

  Päivitys maaliskuu 2015:

  • Objektilistaan lisätty KB:stä puuttunut objekti 2342-0634 Sukupuolentutkimus-Genusforskning [Naistutkimus-Kvinnoforskning].
  • Portfolioiden listassa saatavuustiedot päivitetty, muutama uusi lehti, puutteet lisätty General note -kenttään.
  • Linkitysparseri huomioi nyt erikoisemmat numerot ("3/4", "3-4").
 3. Unknown User (enurmi@siba.fi)

  Päivitin portfoliolistan 4.1.2017

  • Lisätty portfolio lehdelle Nuorisotutkimus 0780-0886
  • Päivitetty paljon threshold-vuosilukuja. Monessa lehdessä viimeisin saatavilla oleva numero oli 2015 viimeinen numero, teki mieleni muuttaa threshold vuosiluvusta yhden vuoden embargoksi, mutta tyydyin kuitenkin näissä tapauksissa vain päivittämään viimeisen saatavilla olevan numeron ajankohdan ellei elektrassa ollut erikseen mainittu että lehti "tulee Elektraan vuoden viiveellä".
  • Jäin miettimään, mitä pitäisi tehdä lehdille Naistutkimus (-2013) ja sen jatkaja Sukupuolentutkimus (2014-). Oikeaoppisesti pitäisi kai laittaa saatavuusvuodet noin (NT 1988-2013 ja SPT 2014-) ja määritellä objektiin, että tuo jälkimmäinen lehti jatkaa ensimmäistä, mutta tätä ei nähtävästi voi tehdä sillä molemmat objektit ovat Ex libriksen ylläpidossa.