Linkitys omaan SFX:ään Nellin ulkopuolelta 

Kun määrittelet ulkopuoliseen palveluun (lähdepalvelu, "source" SFX-terminologiassa) OpenURL-linkitystä, tarvitset yleensä kirjastonne SFX-instanssin "base URL"-osoitteen. Osoite on yleensä muotoa

http://sfx.nelliportaali.fi/OMAINSTANSSI

missä OMAINSTANSSI on oman instanssin koodi (esim. nelli05b tai jaetuissa instansseissa muotoa nelli52b-ESIMAMK). Joissain palveluissa vaaditaan vielä em. osoitteen loppuun kysymysmerkki ("?"). Jos et tiedä oman SFX-instanssisi koodia, voit tarkistaa sen MetaLibin portal admin -kohdasta tai kysyä Nelli-toimistolta sähköpostitse.


  • No labels