SFX-parsereiden käyttöönotto-ohjeet

Tästä löydät ohjeet Nelli-toimiston tekemien kotimaisten kirjastotargettien luomiseksi SFX :ään. Oheiset targetparserit on linkitetty valmiiksi kaikkiin instansseihin eli tiedostoja ei tarvitse käydä kopioimassa omaan instanssiin, vaan ne ovat heti käytettävissä. Jos havaitset jossain parsereista ongelmia, ota yhteyttä Nelli-toimistoon.

Pystyviivat allamainituissa threshold-kentissä ovat ns. putkimerkkejä. Suosittelemme kopioimaan thresholdit leikepöydän kautta kirjoitusvirheiden välttämiseksi.

FT::NO_FILL_IN -displayerin tilalla voidaan käyttää Translate-displayeria, jolloin palveluiden nimet voidaan näyttää valikon kielellä. Lisätietoja: Palveluvalikon kielten määrittäminen

Lyhytlinkkipalvelin bib.fi

Perusversio ponnahdusikkunalla

Mikäli riittää, että käyttäjälle näytetään ponnahdusikkunassa SFX-viitteen lyhytlinkki, tee vain SFXAdminissa seuraavat toimenpiteet:

 • Luo uusi target.
 • Kirjoita Target-kenttään nimi (esim. LOCAL_BIBFI). Nimen on hyvä olla sellainen, että target löytyy sillä myöhemminkin.
 • Kirjoita Public Name -kenttään palveluvalikossa näytettävä nimi (esim. bib.fi-lyhytlinkkipalvelu)
 • Kirjoita Character Set -kenttään UTF-8.
 • Luo uusi getWebService-tyyppinen Target Service ja määrittele sinne seuraavat asiat
  • Public Name: kuvaava nimi, esimerkiksi "Luo lyhytlinkki"
  • Parser: NELLI::BIBFI
  • Displayer: NELLI::BIBFI
  • Parse Param: <jätä tyhjäksi>
  • Object Lookup: No
  • Threshold: <alla>

   $obj->need('ISSN') || $obj->need('ISBN') || $obj->need('rft.btitle') || $obj->need('rft.jtitle') || $obj->need('rft.title')
   

Tresholdin kanssa saa käyttää omaa harkintaa halutessaan. Yllä annettu treshold-arvo on sikäli järkevä, että lyhytlinkin pääsee tekemään vain, jos OpenURLissa on järkevää bibliografista tietoa (joko otsikko-/nimeketieto tai ISBN/ISSN). Sitä ei siis tarvitse muuttaa jos ei erityistä tarvetta ole.

Palvelun nimen kääntämisestä: displayer NELLI::BIBFI on periytetty L_Translate::Lookup -luokasta - palvelun nimen saa siis suoraan kääntymään kielivalinnan mukaan linkin takaa löytyvien ohjeiden avulla.

SFX-valikkoon upotettu versio

Jos haluat, että lyhytlinkki avautuu näkyviin suoraan kirjastonne SFX-valikkoon (ei erikseen avautuvaan ikkunaan), tulee sivupohjia muuttaa Unix-puolella. Tämä viritys toimii toistaiseksi ainoastaan Simplified Templatea käyttämään siirtyneissä SFX-instansseissa - katso SFXAdminin Menu Configurationista minkätyyppinen valikko on käytössä.

Huom! Jos katkaiset symbolisen linkin sfxmenu.tmpl:iin ja teet siitä oman paikallisen kopion, eivät sivupohjiin viikkopäivitysten yhteydessä tulevat muutokset enää päivity automaattisesti. Kannattaa siis tarkkailla onko viikkopäivitysten julkaisumuistioissa mainittu tärkeitä käsin tehtäviä muutoksia.

Ota ensin perusversio lyhytlinkkitoiminnosta käyttöön edellisen luvun ohjeiden mukaisesti. Tee sitten Unix-puolella seuraavasti:

 • Riko symbolinen linkki ja tee paikallinen kopio /exlibris/sfx_ver/sfx4_1/INSTANSSISI/templates/simplified_template1/sfxmenu.tmpl :sta tarvittaessa
 • Muokkaa paikallista kopiota sfxmenu.tmpl -tiedostosta niin, että ennen </head> -lopetustagia on rivi:
<tmpl_include l_nelli_head.tmpl>

Finna

 • Kuvallinen esimerkki asetuksista
 • luo uusi target: FINNA
  • Public name: FINNA
  • Character set: utf8
 • luo uusi Target Service
  • valitse service getHolding
  • Public name: jätä tyhjäksi
  • rasti pois kohdasta Object Lookup (global) - jos tässä on rasti, Finna-linkki ei näy SFX-valikossa
  • Parser (global): NELLI::FINNA
  • Parse Param (global): Finna-näkymän osoite ja kielikoodi
   • kielikoodin vaihtoehdot fi, sv tai en_gb, oletus on fi
   • esim.

    url=https://www.finna.fi/ && lng=fi
   • 25.10.2016 alkaen Finna käsittelee myös parametreihin lisättävät hiddenFilterit, joilla haun voi ohjata oikealle välilehdelle, esim.

    url=https://www.finna.fi/ && lng=fi && extraParams=vufind_hidden_filters[]=~building%3A%220%2FJYU%2F%22%26vufind_hidden_filters[]=~building%3A%220%2FHelka%2F%22
    

    Finnassa osoitteessa näkyvä hiddenFilters[] muutetaan siis muotoon vufind_hidden_filters[], ja useampi filtteri erotellaan merkkijonolla %26 (&-merkki url-enkoodattuna), koska SFX katkaisee muuten parametrin &-merkin kohdalta.

  • Threshold (global):
  ($obj->need('rft.isbn') || $obj->need('rft.issn') ||
  $obj->need('rft.eissn') || $obj->need('rft.atitle') ||
  $obj->need('rft.jtitle') || $obj->need('rft.btitle') ||
  $obj->need('rft.title'))
  • Thresholdiin voi lisätä pluginin, jos haluaa, ettei Finna tule näkyviin silloin, kun sieltä ei löydy mitään. Silloin Threshold (global) näyttää tältä:
  ($obj->need('rft.isbn') || $obj->need('rft.issn') ||
  $obj->need('rft.eissn') || $obj->need('rft.atitle') ||
  $obj->need('rft.jtitle') || $obj->need('rft.btitle') ||
  $obj->need('rft.title')) && $obj->plugIn('FINNA')
  • Thresholdia varten pitää instanssin config-hakemistoon (/exlibris/sfx_ver/sfx4_1/<instanssi>/config) luoda uusi asetustiedosto finna_lookup.config .
   • jos instanssi on jaettu, jokaiselle oppilaitokselle pitää luoda oma lookup-asetustiedostonsa. Nykyisellään koneisto tukee kolmea oppilaitosta instanssia kohti; tiedostojen nimet ovat finna_lookup.config, finna_lookup2.config ja finna_lookup3.config Vastaavat threshold-asetukset ovat $obj->plugIn('FINNA'), $obj->plugIn('FINNA2') ja $obj->plugIn('FINNA3').
   • jos jaetussa instanssissa on enemmän kuin kaksi oppilaitosta, ottakaa yhteyttä Nelli-toimistoon, joka auttaa varmistamaan konfiguraatioiden yhteensopivuuden.
   • asetustiedostoon tulee sama näkymän osoite kuin Parser-määritelmän urlissa. Alla on esimerkki tiedoston sisällöstä:
   Section "general"
     url "https://www.finna.fi"
   EndSection
   • Tiedostoon voi myös lisätä mahdolliset Finnan hiddenFilters-parametrit, jotta haku ohjautuu oikealle välilehdelle (tuki Finnassa 25.10.2016 alkaen). hiddenFilters[] nimetään vufind_hidden_filters[]-nimiseksi. Huomaa myös, että filtterissä mahdollisesti olevat lainausmerkit, jotka jotkut selaimet näyttävät selväkielisinä, pitää url-enkoodata muotoon %22 (tai laittaa niiden eteen kenoviiva \):
   Section "general"
     url "https://www.finna.fi"
     extraParams "vufind_hidden_filters[]=~building%3A%220%2FJYU%2F%22&vufind_hidden_filters[]=~building%3A%220%2FHelka%2F%22"
   EndSection

Kirjastoluettelot

Arena-kirjastoluettelot (parseri: NELLI::ARENA)

 • Luo uusi target.
 • Kirjoita Target-kenttään nimi (esim. LOCAL_Pallas_Piki). Nimen on hyvä olla sellainen, että target löytyy sillä myöhemminkin.
 • Kirjoita Public Name -kenttään palveluvalikossa näytettävä nimi (esim. PIKI-verkkokirjasto)
 • Kirjoita Character Set -kenttään UTF-8.
 • Luo uusi getHolding-tyyppinen Target Service ja määrittele sinne seuraavat asiat
  • Public Name: <jätä tyhjäksi>
  • Parser: NELLI::ARENA
  • Displayer: FT::NO_FILL_IN
  • Parse Param: url= (esim. url=http://loppi.verkkokirjasto.fi/web/arena/search?).
  • Object Lookup: No
  • Threshold: <alla>

   $obj->need('ISSN') ||
   $obj->need('ISBN') ||
   $obj->need('rft.btitle') ||
   $obj->need('rft.jtitle') ||
   $obj->need('rft.title')
   

Voyager-kirjastoluettelot (parseri: NELLI::VOYAGER2)

 • Luo uusi target.
 • Kirjoita Target-kenttään nimi (esim. LOCAL_ARTO). Nimen on hyvä olla sellainen, että target löytyy sillä myöhemminkin.
 • Kirjoita Public Name -kenttään palveluvalikossa näytettävä nimi (esim. ARTO)
 • Kirjoita Character Set -kenttään UTF-8.
 • Luo uusi getHolding-tyyppinen Target Service ja määrittele sinne seuraavat asiat

Huom!

Voyager7 (Tomcat) -kirjastoluettelot (parseri: NELLI::VOYAGERTOMCAT)

 • Luo uusi target.
 • Kirjoita Target-kenttään nimi (esim. LOCAL_ARTO). Nimen on hyvä olla sellainen, että target löytyy sillä myöhemminkin.
 • Kirjoita Public Name -kenttään palveluvalikossa näytettävä nimi (esim. ARTO)
 • Kirjoita Character Set -kenttään UTF-8.
 • Luo uusi getHolding-tyyppinen Target Service ja määrittele sinne seuraavat asiat
  • Public Name: <jätä tyhjäksi>
  • Parser: NELLI::VOYAGERTOMCAT
  • Displayer: FT::NO_FILL_IN
  • Parse Param: url= (esim. url=http://arto.amkit.fi)
  • Object Lookup: No
  • Threshold: <alla>

   $obj->need('ISSN') || $obj->need('ISBN') || $obj->need('rft.btitle') || $obj->need('rft.jtitle') || $obj->need('rft.title')
   

Aleph -- Linda (parseri: NELLI::LINDA)

 • Etsi malli-target LOCAL_CATALOGUE_EX_LIBRIS_ALEPH
 • Luo kopio C-nappulalla
 • Kirjoita Target-kenttään nimi (esim. LOCAL_LINDA). Nimen on hyvä olla sellainen, että target löytyy sillä myöhemminkin.
 • Kirjoita Public Name -kenttään palveluvalikossa näytettävä nimi (esim. Linda)
 • Tarkista, että Character Set -kentässä on UTF8.
 • Tallenna painamalla Submit
 • Etsi uusi palvelu ja muokkaa sen getHolding-palvelua:
  • Public Name: <jätä tyhjäksi>
  • Parser: <käytä oletusparseria eli ExLibris::ALEPH>
  • Displayer: FT::NO_FILL_IN
  • Parse Param (Huom: oletusparametrit puutteelliset, kopioi nämä):

   url=$$LOCAL_ALEPH_URL &
   database=$$ALEPH_DATABASE&
   issn_index=$$ISSN_INDEX&
   isbn_index=$$ISBN_INDEX&
   jtl_index=$$JOURNAL_TITLE_INDEX&
   btl_index=$$BOOK_TITLE_INDEX &
   version=$$ALEPH_VERSION &
   author_index=$$AUTHOR_INDEX &
   language=$$LNG &
   dual_isbn=$$DUAL_ISBN
   
  • Object Lookup: No
  • Threshold: <alla
$obj->need('ISSN') || $obj->need('ISBN') || $obj->need('rft.btitle') || $obj->need('rft.jtitle') || $obj->need('rft.title')
 • Tallenna service
 • Aseta User Parametrit (U/P-nappula, service-listassa tai servicen asetuksista Parse param -kohdan alapuolella. HUOM! SFX:n versiossa 4 nimitys on Linking Parameter L/P):

  Flag Name

  Flag Value

  $$ALEPH_DATABASE

  FIN01

  $$ALEPH_VERSION

  ALEPH_18

  $$AUTHOR_INDEX

  wau

  $$BOOK_TITLE_INDEX

  TIT

  $$DUAL_ISBN

  1

  $$ISBN_INDEX

  020

  $$ISSN_INDEX

  022

  $$JOURNAL_TITLE_INDEX

  TIT

  $$LNG

  fin

  $$LOCAL_ALEPH_URL

  http://linda.linneanet.fi

  Jos palvelua ei ole kopioitu LOCAL_CATALOGUE_EX_LIBRIS_ALEPH -targetista, ei U/P-nappulaa välttämättä näy. User parametrien arvot voi kirjoittaa suoraan servicen Parse Param -ikkunaankin (esim. database=FIN01&), sitä vain ei suositella.

 • Tallenna parametrit ja aktivoi service

PallasPro-kirjastoluettelot (parseri: NELLI::PALLAS2)

 • Luo uusi target
 • Kirjoita Target-kenttään nimi (esim. LOCAL_Pallas_Piki)
 • Kirjoita Public Name -kenttään palveluvalikossa näytettävä nimi (esim. PIKI-verkkokirjasto)
 • Luo uusi getHolding-tyyppinen Target Service
 • Public Name: <jätä tyhjäksi>
 • Parser: NELLI::PALLAS2
 • Parse Param: url= (esim. url=http://kirjasto.tampere.fi:8000/Piki? tai
  url=http://intro.rovaniemi.fi:8001/?formid=fullt).
  uom! Tässä kohdassa ei tule käyttää linkkiä, jossa formid=avail tai muu saatavuustietoihin päätyvä sivu, vaan formid:n tulee olla haun tulossivun id, joka on tyypillisesti fulls tai fullt (oletus)
 • Displayer: FT::NO_FILL_IN
 • Object Lookup: No
 • Threshold: <alla>

  $obj->need('ISBN') ||
  $obj->need('ISSN') ||
  $obj->need('bookTitle') ||
  $obj->need('journalTitle') ||
  $obj->need('articleTitle')
  

Origo-kirjastoluettelot (parseri: NELLI::ATPORIGO)

 • Luo uusi target
 • Kirjoita Target-kenttään nimi (esim. LOCAL_Origo_Hämeenlinna).
 • Kirjoita Public Name -kenttään palveluvalikossa näytettävä nimi (esim. Vanajanverkko)
 • Kirjoita Character set -kenttään utf8
 • Luo uusi getHolding-tyyppinen Target Service
 • Public Name: <jätä tyhjäksi>
$obj->need('ISBN') ||
  $obj->need('ISSN') ||
  $obj->need('bookTitle') ||
  $obj->need('journalTitle') ||
  $obj->need('articleTitle')

HelMet-kirjastoluettelo (parseri: Generic)

HelMet-kirjastoparseri: geneerinen targetparseri 

 • Luo uusi Target: Target: HelMet ja Public Name: HelMet
 • Character Set: UTF-8
 • Luo uusi Target Service
 • Valitse service getHolding
 • Public Name:
 • Parser: Generic
 • Parse Param:

  IF (ISSN) "http://luettelo.helmet.fi/search*fin/?searchtype=i&searcharg=" ISSN "&searchscope=9"
  IF (ISBN) "http://luettelo.helmet.fi/search*fin/?searchtype=i&searcharg=" ISBN "&searchscope=9"
  IF (bookTitle) "http://luettelo.helmet.fi/search*fin/?searchtype=t&searcharg=" URLENCODE(bookTitle) "&searchscope=9" 
  IF (journalTitle) "http://luettelo.helmet.fi/search*fin/?searchtype=t&searcharg=" URLENCODE(journalTitle) "&searchscope=2" 
  IF (@authLast) "http://www.helmet.fi/search*fin/?searchtype=a&searcharg=" @authLast[0] "&searchscope=9"
 • Displayer: FT::NO_FILL_IN
 • Object Lookup: No
 • Threshold:

  $obj->need('ISSN') ||
  $obj->need('ISBN') ||
  $obj->need('bookTitle') ||
  $obj->need('journalTitle')
  

Blanka-kirjastoluettelot (parseri: NELLI::BLANKA)

 • Luo uusi target
 • Kirjoita Target-kenttään nimi (esim. LOCAL_BLANKA)
 • Kirjoita Public Name -kenttään palveluvalikossa näytettävä nimi (esim. Blanka - Turunmaan kirjastot)
 • Kirjoita Character set -kenttään UTF8
 • Luo uusi getHolding-tyyppinen Target Service
$obj->need('ISBN') ||
$obj->need('bookTitle') ||
$obj->need('journalTitle')

Abilita-kirjastoluettelot (parseri: NELLI::ABILITA)

 • Luo uusi target
 • Kirjoita Target-kenttään nimi (esim. LOCAL_ABILITA_Ilmajoki).
 • Kirjoita Public Name -kenttään palveluvalikossa näytettävä nimi (esim. Ilmajoen kirjasto)
 • Kirjoita Character set -kenttään utf8
 • Luo uusi getHolding-tyyppinen Target Service
 • Public Name: <jätä tyhjäksi>
$obj->need('ISBN') ||
$obj->need('bookTitle') ||
$obj->need('journalTitle')

Libra.FI-kirjastoluettelot (parseri: NELLI::LIBRAFI)

 • Luo uusi target
 • Kirjoita Target-kenttään nimi (esim. LOCAL_LIBRAFI_Anders).
 • Kirjoita Public Name -kenttään palveluvalikossa näytettävä nimi (esim. Anders-kirjastot)
 • Kirjoita Character set -kenttään utf-8
 • Luo uusi getHolding-tyyppinen Target Service
 • Public Name: <jätä tyhjäksi>
$obj->need('ISBN') ||
  $obj->need('ISSN') ||
  $obj->need('bookTitle') ||
  $obj->need('journalTitle') ||
  $obj->need('articleTitle')

PrettyLib 4 -kirjastoluettelot (parseri: NELLI::PRETTYLIB4)

Koska PrettyLib 4:n käyttöliittymässä ei ole hakua ISBN:llä tai ISSN:llä, joudutaan haku tekemään aina nimekkeellä ja tekijällä. Tämä voi aiheuttaa tuloksiin epätarkkuutta.

 • Luo uusi target
 • Kirjoita Target-kenttään nimi (esim. LOCAL_Kuurojen_liitto).
 • Kirjoita Public Name -kenttään palveluvalikossa näytettävä nimi (esim. Kuurojen liitto)
 • Luo uusi getHolding-tyyppinen Target Service
 • Public Name: <jätä tyhjäksi>
 • Parser: NELLI::PRETTYLIB4
 • Parse Param (muokkaa asetukset ko. palvelulle sopiviksi):

  url=http://kirjasto.kl-deaf.fi/lib4/src&
  database=1&
  language=FIN&
  department=0
  
 • Displayer: FT::NO_FILL_IN
 • Object Lookup: No
 • Threshold:
$obj->need('ISBN') ||
  $obj->need('bookTitle') ||
  $obj->need('journalTitle') ||
  $obj->need('articleTitle')

ENCompass-tietokannat

Jos ENCompassista löytyvän tietueen ID välitetään SFX:lle doi-kentässä ja ID:ssä on jokin tunnistettava etuliite, voidaan linkitykseen käyttää Generic-parseria.

- Luo uusi target
- Kirjoita Target-kenttään nimi (esim. LOCAL_DORIA_ELEKTRA).
- Kirjoita Public Name -kenttään palveluvalikossa näytettävä nimi (esim. Elektra-kokoelma)
- Luo uusi getFullText-tyyppinen Target Service
- Public Name:
- Parser: Generic
- Displayer: FT::NO_FILL_IN
- Parse Param:

if(doi)
"http://www.doria.fi/logicrouter/servlet/LogicRouter?OUTPUTXSL=simsearch.xsl&pm_SC=IKEY&pm_SA="
doi
"&pm_MH=20&DDF=&ds_svGeneric_DDF=N&api_2=SIMULFIND&DIRECTIVE=createSrHist&ds_svGeneric_MH=20&pm_OPC=&pm_CL=9&api_1=COLLECTION_REPOLOGIN&collID=30&langID=fi"-

- Object Lookup: No
- Threshold:

$obj->need('doi','=~','/^ELE/')

Parseria voi käyttää vastaavalla tavalla myös muihin Dorian kokoelmiin. Tällöin täytyy ensin selvittää, minkälaisella linkillä ENCompassissa pääsee tietueeseen. Sitten muodostetaan SFX:ään target parseri ylläolevan mallin mukaan ja muutetaan threshold niin, että se vastaa ID:n etuliitettä.

Doria (esim. Elektra, UKK)

Jos Doriasta tehdyn haun perusteella välitetään SFX:lle linkki Doriaan DOI-kentässä (kuten esim. MetaLibin L_DSPACE_SRU-konfiguraatio tekee), voidaan tehdä yhteinen Doria-target SFX:ään:

- Luo uusi target
- Kirjoita Target-kenttään nimi (esim. LOCAL_DORIA_DSPACE).
- Kirjoita Public Name -kenttään palveluvalikossa näytettävä nimi (esim. Doria)
- Luo uusi getFullText-tyyppinen Target Service
- Public Name:
- Parser: Generic
- Displayer: FT::NO_FILL_IN
- Parse Param:

if(doi) doi

- Object Lookup: No

- Threshold:

$obj->need('doi','=~','/oa.doria.fi/i')

Yksittäiset DSpace-tietokannat (esim. UKK-kokoelma)

Jos DSpacesta löytyvän tietueen ID välitetään SFX:lle doi-kentässä ja ID:ssä on jokin tunnistettava etuliite, voidaan linkitykseen käyttää Generic-parseria.

- Luo uusi target
- Kirjoita Target-kenttään nimi (esim. LOCAL_DORIA_UKK).
- Kirjoita Public Name -kenttään palveluvalikossa näytettävä nimi (esim. UKK-kokoelma)
- Luo uusi getFullText-tyyppinen Target Service
- Public Name:
- Parser: Generic
- Displayer: FT::NO_FILL_IN
- Parse Param:

if(doi) "https://oa.doria.fi/search?query=" doi

- Object Lookup: No
- Threshold:

$obj->need('doi','=~','/^UKK/')

Parseria voi käyttää vastaavalla tavalla myös muihin Dorian kokoelmiin. Tällöin täytyy muuttaa threshold niin, että se vastaa ID:n etuliitettä.

Kaukolainapyyntölomake

Jotta parserista olisi iloa, täytyy kaukolainapyyntölomakkeen pystyä ottamaan vastaan URL:sta seuraavat tiedot:

Attribuutti (Selitys)
Author (Tekijä)
Title (Kirjan tai artikkelin nimeke)
Source (Lehden nimeke)
Number (Standardinumero (esim. ISBN tai ISSN))
Year (Vuosi)
Vol (Volume numero)
Iss (Issue numero)
Pages (Sivunumerot (esim. 4-7))

Jos lomake on staattinen (vain HTML:ää), eikä pysty vastaanottamaan parametrejä, voidaan niiden käsittely toteuttaa myös JavaScriptillä lomakkeessa. Esimerkki tästä löytyy osoitteesta http://www.lib.helsinki.fi/finelib/portaali/kaukolainalomakemalli.html ja sen lähdekoodista.

Tässä lyhyet ohjeet parserin käyttöönottamiseksi SFX Admin Centerissä:
- Luo uusi target
- Kirjoita Target-kenttään nimi (esim. LOCAL_ILL).
- Kirjoita Public Name -kenttään palveluvalikossa näytettävä nimi (esim. Kaukolainapyyntö xxx kirjastosta)
- Luo uusi getDocumentDelivery-tyyppinen Target Service
- Public Name: Tee tilaus (tms.)
- Parser: NELLI::ILL
- Displayer: FT::NO_FILL_IN
- Parse Param: url= (esim. url=http://kirjastonosoite.fi/kaukolaina)
- Object Lookup: No
- Threshold:

$obj->need('ISBN') ||
   $obj->need('ISSN') ||
   $obj->need('bookTitle') ||
   $obj->need('journalTitle') ||
   $obj->need('articleTitle')

Thresholdin voi myös jättää pois, jos haluaa tarjota kaukolainapyyntömahdollisuuden aina, vaikka ilman mitään tietoja

Kirjakauppaluettelot

Akateeminen kirjakauppa (parseri:

 • Luo uusi target
 • Kirjoita Target-kenttään nimi (esim. LOCAL_AKATEEMINEN).
 • Kirjoita Public Name -kenttään palveluvalikossa näytettävä nimi (esim. Akateeminen Kirjakauppa)
 • Luo uusi getBookReview-tyyppinen Target Service
 • Public Name: <jätä tyhjäksi>
 • Parser: NELLI::AKATEEMINEN
 • Parse Param: url=https://akateeminen.com
 • Object Lookup: No
 • Threshold:

  $obj->need('rft.isbn')
  

Suomalainen kirjakauppa (parseri: SUOMALAINEN)

 • - Luo uusi target
 • Kirjoita Target-kenttään nimi (esim. LOCAL_SUOMALAINEN)
 • Kirjoita Public Name -kenttään palveluvalikossa näytettävä nimi (esim. Suomalainen Kirjakauppa)
 • Luo uusi getBookReview-tyyppinen Target Service
 • Public Name: <jätä tyhjäksi>
 • Parser: NELLI::SUOMALAINEN
 • Parse Param: url=http://www.suomalainen.com
 • Object Lookup: No
 • Threshold:
$obj->need('rft.isbn')

Bookplus-verkkokirjakauppa (parseri: BOOKPLUS)

 • Luo uusi target
 • Kirjoita Target-kenttään nimi (esim. LOCAL_BOOKPLUS).
 • Kirjoita Public Name -kenttään palveluvalikossa näytettävä nimi (esim. BookPlus)
 • Luo uusi getBookReview-tyyppinen Target Service
 • Public Name: <jätä tyhjäksi>
$obj->need('rft.isbn')

AdLibris-verkkokirjakauppa (parseri: ADLIBRIS)

 • Luo uusi target
 • Kirjoita Target-kenttään nimi (esim. LOCAL_ADLIBRIS).
 • Kirjoita Public Name -kenttään palveluvalikossa näytettävä nimi (esim. AdLibris)
 • Luo uusi getBookReview-tyyppinen Target Service
 • Public Name: <jätä tyhjäksi>
 • Parser: NELLI::ADLIBRIS
 • Parse Param: url= http://www.adlibris.com
 • Object Lookup: No
 • Threshold:
$obj->need('rft.isbn')

Booky-verkkokirjakauppa (parseri: BOOKY)

 • Luo uusi target
 • Kirjoita Target-kenttään nimi (esim. BOOKY)
 • Kirjoita Public Name -kenttään palveluvalikossa näytettävä nimi (esim. Booky.fi)
 • Luo uusi getBookReview-tyyppinen Target Service
 • Public Name: <jätä tyhjäksi>
 • Parser: NELLI::BOOKY
 • Parse Param: url=http://www.booky.fi
 • Object Lookup: No
 • Threshold:

  $obj->need('rft.isbn')
  


Hakusanan katkaisu * -merkillä

Sivut, joissa käsitellään aihetta "parseri"

 

        <ac:structured-macro ac:name="code">
          <ac:plain-text-body><![CDATA[($obj->need('rft.isbn') || $obj->need('rft.issn') ||
$obj->need('rft.eissn') || $obj->need('rft.atitle') ||
$obj->need('rft.jtitle') || $obj->need('rft.btitle') ||
$obj->need('rft.title')]]></ac:plain-text-body>
        </ac:structured-macro>