Aika: keskiviikko 3.10.2018 klo 13–15.30
Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, C222 Fabianian kokoushuone
Läsnä: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin Konservatorion kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu Oy), Jaakko Tuohiniemi, puheenjohtaja (Helsingin yliopiston kirjasto)
Etänä: Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto, poistui n. klo 15), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)

MUISTIO

1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Tuohiniemi ja sihteeriksi Tapani Moisio.


2. Ryhmän uuden sihteerin valinta

Ryhmän sihteerinä toiminut Katerina Sornova on jättänyt ryhmän jäsenyyden. Muusan uudeksi sihteeriksi valittiin Tapani Moisio vuoden 2018 loppuun asti.


3. Aki Kangas eronnut ryhmästä

Yleisradion edustajana asiantuntijajäsenenä toiminut Aki Kangas on eronnut Muusasta. Yle ei toistaiseksi nimeä uutta jäsentä ryhmään.


4. Edellisen kokouksen muistion tarkastus

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.


5. Ajankohtaista

Kuvailun tiedotuspäiville on pyydetty Muusan puheenvuoroa kuvailun sujuvoittamisen suunnitelmien osuuteen. Valittiin Muusan edustajaksi Jaakko.


6. Kommentit kuviin kuvailuryhmien rooleista

Kuvailustandardiryhmä on pyytänyt kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien kommentteja laatimiinsa kuviin kuvailuryhmien rooleista ja suhteista.

 • Keskusteltiin aiheesta. Tapani M. toimittaa Muusan kommentit Kuvailustandardiryhmälle.


7. Musa-Ysa-konversio

Musiikin asiasanastolla indeksoidut aihetermit konvertoidaan Yleisen asiasanaston termeiksi. Aikataulu on vielä auki Melindassa. Konversio voidaan tehdä erikseen tai samassa yhteydessä, kun Ysa-termit konvertoidaan Yso-termeiksi. Violassa Musa-Ysa-konversio pyritään toteuttamaan jo kuluvan syksyn aikana. Tähän liittyy myös genre- ja muototermien siirto 655-kenttään sekä asiasanaketjuissa käytettyjen maantieteellisten ja ajallisten määreiden siirto omiin kenttiinsä. Esityskokoonpanotermit siirretään 382-kenttään.

 • Todettiin, että järjestelmät ja Finna olisi saatava tukemaan uusia kenttiä. Tämän vuoksi Muusa ehdottaa, että 650-kenttien genre- ja muototermit siirretään ketjuineen 655-kenttään musiikkiaineiston osalta, mutta ketjujen purkamisen omiin kenttiinsä toivotaan tapahtuvan myöhemmin. 650-kenttiin jäävät aihetermit voidaan konvertoida ysaksi.


17.9.2018 Kansalliskirjastossa pidetyssä Musa-Ysa-konversiokokouksessa pyydettiin Muusalta kannanottoa aikeeseen poistaa Musa ja Cilla Asterista. Poistolla estettäisiin jäädytettyjen sanastojen käyttö kuvailussa, mutta kääntöpuolena haut Melindan opacista Musa-termeillä hankaloituisivat. Myös Ysasta Ysoon -konversioryhmän kokouksessa 2.10.2018 päätettiin pyytää Muusaa tekemään ratkaisu Musa-asiasanaston poistamisesta Asterista.

 • Muusa kannattaa Musan poistamista Asterista. Ulla tiedottaa kannanotosta konversioryhmälle.


8. Uudistuva RDA Toolkit

Uuden RDA Toolkitin beta-versioon voi tutustua osoitteessa https://beta.rdatoolkit.org/. Linjausten valmistelu uuteen Toolkitiin aloitetaan alkuvuodesta 2019. Kuvailusääntöpalvelusta on ehdotettu vierailua kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien, mukaan lukien Muusan, kokouksiin tämän vuoden loppupuolella.

 • Muusa toivottaa Kuvailusääntöpalvelun edustajan tervetulleeksi marraskuun tai joulukuun kokoukseensa.


9. Musiikkiaineiston RDA-sovellusohjeen päivittäminen

https://www.kiwi.fi/display/MM2SR

 • Muusan Kiwi-sivujen yhteyteen luodaan taulukko, johon ryhmän jäsenet voivat lisätä sovellusohjeeseen liittyviä kommentteja sekä muutos- ja korjausehdotuksia. Ohjetta aletaan käydä läpi tältä pohjalta seuraavassa kokouksessa.

Sovellusohjeeseen sisällytettävät sisällönkuvailuohjeet

 • Sisällönkuvailuohjeluonnosta aletaan käydä läpi seuraavassa kokouksessa. Ryhmän jäsenet perehtyvät luonnokseen tätä ennen.

Jatketaanko siirtymäaikaa pääesittäjän merkitsemiseksi edelleen emotietueen 1xx-kenttään äänitteiden kuvailussa? Kirjastopalvelu ja monet maakuntakirjastot ovat aloittamassa RDA-kuvailua ja tämä on tärkeä kysymys. Järjestelmistä vain Axiellin Aurora tukee 7xx 9-osakentän käyttöä. Aggregaattien kuvailusta on tulossa ohjeita uudistuneeseen RDA:han, mikä vielä monimutkaistaa tilannetta.

 • Muusa kannattaa siirtymäajan jatkamista, eli pääesittäjän voi edelleen merkitä emotietueen 100/110-kenttään äänitteiden kuvailussa. Joissain paikalliskannoissa on tehty omia ratkaisuja, mutta Melinda-ympäristössä on tärkeää noudattaa yhteisesti sovittuja käytäntöjä.

Esitettyjä kysymyksiä

 • KUMEA-ryhmän pöytäkirjasta 18.9.:
  "Kirjastojen kysymyksiä 
   Kysymys: Saako KUMEAlta ohjeita opperavideotallenteiden kuvailuun?
   Vastaus: Oopperavideotallenteet ovat musiikkiaineistoa ja niiden kuvailun ohjeistaminen kuuluu Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmälle".
  • Liikkuvan kuvan ohjeistus kaipaa tarkennusta yleisemminkin musiikin sovellusohjeessa. Esim. voiko säveltäjä olla videoaineiston 100-kentässä? Perinteisesti musiikin videotaltioinnit on käsitelty ensisijaisesti musiikkiteoksina, mutta toisaalta kyse on kokonaisteoksesta, jossa musiikki on vain yhtenä osana. Onko kyse siis pikemminkin siitä, että musiikkiteos liittyy liikkuvan kuvan teokseen, ja asia tulisi ilmaista suhteena esim. 700-kentässä? Kysymykseen palataan sovellusohjeen käsittelyn yhteydessä.
 • Kysymys: Sovellusohjeeseen voisi laittaa nuottijulkaisuista esimerkkejä sellaisista tapauksista, joissa laulunuottijulkaisuissa on esitettävänä kielenä yksi kieli, mutta sanat löytyvät myös muille kielille käännettyinä, tai jos julkaisussa on usealla eri kielellä esitettäviä lauluja ja erikieliset sanat on kirjoitettu allekkain nuottien yhteyteen.
  Äänitteessä voi viitata tekstiliitteeseen, mutta miten laitetaan nuottijulkaisun yhteydessä, jos erikieliset versiot sanoista
  - ovat laulettavia ja on kirjoitettu allekkain nuottien yhteyteen
  - ovat laulettavia, mutta eivät ole nuottien yhteydessä, vaan esipuheessa tai julkaisun lopussa
  - ovat käännöksiä, eivät laulettavia, ja ovat esipuheen yhteydessä tai julkaisun lopussa.
  • Kysymys liittyy 546-kentän ohjeistukseen, ja se käsitellään tarkemmin sovellusohjeen läpikäynnin yhteydessä. Jaska perehtyy asiaan tarkemmin ja laatii ehdotuksen ohjeeksi.
 • Kentät 045 ja 046
  Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä suosittelee musiikin luomisajanohdan merkitsemistä koneymmärrettävässä muodossa samalla tavoin kuin muissa aineistoissa eli kenttään 046 (Sisällönkuvailuohje. Luku 11, Luomisaika). Mitä Muusa sanoo tähän Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän antamaan suositukseen (suositus taitaa kyllä mennä yli SisKun toiminta-alueen).
  • Muusa kannattaa 046-kentän käyttöön siirtymistä. Laaditaan ohjeistus sovellusohjeeseen. Myös 045-046-konversio olisi hyvä tehdä jossakin vaiheessa.

 • Kysymys:
  Ovatko musiikin sovellusohjeessa oikein esimerkit keston merkitsemisestä: sek=sekunti? Onko musiikissa eri tavoin sovittu kuin muun aineiston kuvailussa?
  Esim.
  300 ## ‡a 2 CD-äänilevyä (47 min 7 sek, 52 min 1 sek) : ‡b DDD
  300 ## ‡a 1 pianopartituuri (xi, 52 sivua) + ‡e 1 CD-äänilevy (32 min 15 sek)
  RDA 7.22 Kesto
  Linjaukset kohtaan B.7http://access.rdatoolkit.org/rdachp7-fi_rda7-1571.html
  sekunti s
  • Muutetaan musiikin sovellusohjetta vastaamaan yleistä sovellusohjetta.

10. Muut esilletulevat asiat

Muita asioita ei ilmennyt.

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 15.27. Seuraava kokous järjestetään 2.11.2018 klo 9.30 - 11.30 Kansalliskirjastossa.

 • No labels