Asialista

Tilannekatsaus

 • Kouvolaan lähtijät
  • KK:sta Ari A ja kehittäjät, Johanna (Haaga), Christian (Tritonia), Mia (XAMK), Matti L. (JY)
 • Minnan esitys käyttöönottoon liittyvistä töistä KOHAn käyttöönottoon liittyvät työt.pptx ,
  • Kirjastojen yksittäisten käyttöönottojen lisäksi tarvitaan yhteinen projektinhallinta, joka huolehtii käyttöönottojen jonosta. Koska valtaosa kirjastoista tarvitsee KK:n työtä käyttöönotossa, tämä olisi luonteva olla KK:lla
  • Kirjastossa tulee varata riittävästi aikaa konvertoinnin tarkistamiseen ja asetusten muokkaamiseen riippumatta siitä hoitaako kirjasto itse omaan käyttöönottoonsa liittyvän projektinhallinnan
  • yksittäisen kirjaston osalta on tärkeä järjestää aloituspalaveri käyttöönotossa auttavan tahon kanssa projektin alkaessa. Siinä sovittava projektiin liittyvistä yksityiskohdista ja lyötävä aikataulut lukkoon migraation eri vaiheiden osalta sekä esim. Melindan ja Finnan liittämisen osalta. Tämän puuttuminen on hankaloittanut HAMKin käyttöönottoa.

Resurssit

 • kirjastojen valmiudet/resurssit siivota omaa tietokantaa ovat aika vähäiset. Tarvitaan apua ongelmakohtiin liittyvissä kyselyissä ja mahdollisten massakorjausten tekemisessä. KK:ssa Nicholas Volk voi auttaa kyselyissä, samoin datan korjaamisessa. Myös Matti Lassila JY:stä on käytettävissä.
 • paikallista työtä tarvitaan erityisesti paikallisten palvelujen esim. itsepalvelulainausasemien ja laskutuksen integroinnin kanssa

Tietokannan siivoaminen

 • tehdään käyttöönoton näkökulmasta ainakin kriittisten virheiden osalta keskitetyt kyselyt kantoihin, jolloin saadaan nämä hyvissä ajoin korjattavaksi. HAMKissa kyselyjä on tehty ainakin varauksista, aineistopyynnöistä, niteistä ja niiden tiloista
 • Osa dataan liittyvistä korjauksista voidaan tehdä keskitetysti esim. Nicholaksen toimesta
 • Melindan kautta luettelointivirheitä on hankala korjata
 • Olli-Antin mukaan voisi olla mahdollista tehdä peruskonversio kaikille kannoille, jolloin saadaan esiin kuhunkin kantaan liittyvät ongelmat

Migraatiossa siirtyvää

 • kannattaa pohtia, siirretäänkö käyttöönotossa kaikki data vai voidaanko tietyt asiat siivota kannasta pois ennen konversiota
  • esim. call slipit ja in -transit tilaiset niteet on JYKissä nähty tälläisinä
 • hetun tallentamiseen Hetulaan täytyy olla GDPR:än hyväksymä syy

Kysyttävää kehittäjiltä, nää saatiin kasaan, kaikkea ei taidettu kysyä

 • Hetula ja sen toiminta
 • Migraatioprosessin kuvaus -> mitä tapahtuu missäkin vaiheessa
 • Miten kauan migraatio kestää, vaikuttaako kannan koko?
 • Mitä vaikutusta migraatioon, jos ei ole sakkoja, huomautusmaksuja ym. Helpottaako esim. migraatioputken tekoa, nopeuttaako
 • onko kehittäjillä näkemusta käyttöönottojen järjestyksestä ts. pitäiskö helpot vetää ensin ja vaikeat viimeisenä
 • Miten holdings –tietue käytännössä toimii
 • Koha to marc mapping -> vaikuttaa Kohan Opacissa, onko meille merkitystä/tarvetta käyttää
 • Kaikki Koha-Opacin määritykset eivät toimi Finnassa. Onko tolla väliä / onko meillä listaa niistä, mitkä toimii?

Kahvit (klo 14.00)

 • juotiin

Q&A, paikalla olivat Olli-Antti Kivilahti ja Nicholas Volk

 • kuultiin kumpaakin, enemmälti Olli-Anttia
 • Hetula uusien, eräajona vietyjen opiskelijoiden näkökulmasta HMän ymmärtämänä (saa korjata)
  • viedään uudet sisään, hetun menee Hetulaan, asiakastietoihin generoituu Hetula-koodi
  • kun näitä asiakkaita (ja kaikkia, joiden hetu on Hetulassa) haetaan esiin henkilötunnuksella, näytölle tulee näkyviin Hetula-koodi
  • riittävät oikeudet omaava voi tällä koodilla hakea esiin oikean asiakkaan. Koha-Suomessa näitä oikeuksia on vain laskutuksesta vastaavilla sekä joillakin muilla nimetyillä. Oikeuksia pystyttäneen muuttamaan
  • henkilö voidaan hakea esiin myös nimellä ja verrata hetuhaussa saatua Hetula-koodia hänen tiedoistaan löytyvään
 • muuta Hetulasta
  • konversiossa Hetulaan viedään vain oikean muotoiset hetut (ei tee näitä määrittäessä tässä väestörekisterikyselyä). Muut tallennetaan hetu-kenttään sellaisenaan.
  • Hetula on vasta koekäytössä, HAMKin lisäksi muita käyttäjiä ei vielä ole
  • palvelua kehitetään ja siinä yhteydessä huomioidaan myös meidän Koha-Suomesta eroavia tarpeita esim. noiden eräajettavien tietojen mahdollisimman jouhevan käsittelyn osalta
 • KK:lla on käytössään kaksi käyttöönottoon liittyvää "putkea". Toinen pistää pystyyn Koha-käyttöympäristön, toinen putki migroi datan Voyagerista Kohaan. Datan migroinnissa data haetaan Voyagerista, haetulle datalle tehdään putken parametreissä määritetyt muutokset ja valmis data viedään Kohaan. Näin "putkitettuna" käyttöönotto voidaan toteuttaa vähemmällä teknisellä osaamisella.
 • migraation kesto
  • HAMKin kanta migroituu indeksoimisineen n. 50 minuutissa. Kannassa on 70000 bibiä, 100000 nidettä ja tuhansia asiakkaita. Migraation kesto kasvaa suorassa suhteessa migroitavan datan määrään, eli isokin kanta on migroitavissa yön aikana. Tämä on ollut Olli-Antin periaate näitä tehtäessä.
 • kehittäjillä ei ollut näkemystä käyttöönottojen järjestykseen, kaikki hoituu
 • Nicholas kertoi lopuksi siitä, minkälaisia kyselyitä hän voi tehdä ja mitä keinoja meillä on datan massakorjauksiin

 

Lopetettiin n. 15.50

 

 • No labels